Pozor na léky na pálení žáhy: Mohou vyvolat fatální selhání srdce, ledvin a rakovinu žaludku

single-image

Současná medicína vlastně medicínou ani není – vůbec totiž není o zdraví lidí. Pokud vůbec o něčem je, tak o penězích pro farmaceutický průmysl. (Foto: Pxfuel)

Arnold Seymour Relman byl profesorem medicíny na Harvardu a bývalým šéfredaktorem časopisu The New England Medical Journal.

Jako jedna z mnoha prominentních postav v oboru zdravotnictví to nejlepší zdůraznil následujícím výrokem:

Lékařská profese je kupována farmaceutickým průmyslem, nejen co se týče výkonu medicíny, ale také co se týče výuky a výzkumu.

Akademické instituce této země se nechávají platit zástupci farmaceutického průmyslu. Považuji to za hanebné.“ (zdroj)

Zatajování informací farmaceutickými firmami

Prohlášení podobných tomu Relmanovmu je mnoho, a ještě více je příkladů, které jasně vysvětlují účel farmaceutického podvodu.

Tím je zatajování jistých informací z klinických pokusů nebo výzkumu, které kompromitují celou řadu rozličných druhů léků na předpis.

 

Nejnovější příklad pochází ze studie provedené výzkumníky z Lékařské fakulty Washington State University.

Odhalili totiž spojitost mezi léky, známými jako inhibitory protonové pumpy (zkráceně PPI) používanými na pálení žáhy, a fatálními případy kardiovaskulárního onemocnění, chronického onemocnění ledvin a rakoviny horního gastrointestinálního traktu.

Výsledky byly přinejmenším šokující, protože výzkumníci zjistili, že uvedená rizika zvyšuje hlavně doba jejich užívání (tedy PPI), a to i v případě, že se užívají v nízkých dávkách. (podívejte se na studii)

Počet lidí, kteří dnes užívají různé léky na předpis, je ohromující.

Co se týče konkrétně léků PPI, má jich předepsáno kolem 5 % populace. Další tisíce lidí si je kupují samy a užívají je dokonce bez konzultace s lékařem. Kolik toho lékaři vlastně vědí?

Lékaři často nevědí, co mohou způsobit jimi předepisované léky

Ačkoliv mají lékaři spoustu znalostí o lidské fyziologii a psychologii, a docela dost informací o nemocech, pravdou je, že vědí velmi málo o lécích, které předepisují a které prodává a propaguje průmysl, ve kterém pracují.

Jak je možné, že se vůbec nemluví o tom, že lék na předpis je jedním z hlavních důvodů úmrtí? Mluvíme o smrtící epidemii, která se propaguje a prodává jako lék.

Není to šílené?

Lékaři vkládají důvěru do farmaceutických společností a pacienti důvěřují lékařům a v důsledku toho zde máme smrtící epidemii. Tato nová studie týkající se PPI vyšla 30. května v časopise The BMJ:

„Užívání PPI po dobu několika měsíců či let není bezpečné. Nyní máme jasnější obraz o zdravotních stavech spojujících se s jejich dlouhodobým užíváním,“ říká hlavní autor, lékař, Ziyad Al-Aly, odborný asistent na lékařské fakultě.

Co se týče mnoha léků na předpis, je záhadou, jak se vůbec dostanou na trh, a lidé by se měli více ptát na to, zda se vůbec provádějí bezpečnostní testy, na jejichž základě jsou schvalovány a prodávány spotřebiteli ke konzumaci.

Jak to dělají naše úřady pro kontrolu nad zdravotní péčí?

Je mnoho informací, které dokazují, že ve skutečnosti jsou zcela zkorumpované, a tak mezi těmito úřady a velkými korporacemi vidíme trvale fungující „otočné dveře“.

Julie Gerberdingová, „Žena roku“ podle Asociace podnikatelek v oblasti zdravotní péče, je skvělým příkladem člověka, který procházel těmi otočnými dveřmi mezi vládními regulačními agenturami a korporacemi, které měly regulovat.

Zároveň je bývalou ředitelkou CDC (Center pro potlačování chorob). Více o jejím příběhu si můžete přečíst zde (v angličtině).
Tisíce úmrtí v důsledku užívání léků na pálení žáhy

Co se týče spojení mezi korporacemi a vládními agenturami, korupce nemá konce.

Vlastně jen před několika lety zveřejnilo anonymně přes tucet vědců z CDC veřejné prohlášení podrobně popisující, jaký vliv mají korporace na politiku vlády.

Prohlášení je známé pod názvem Spider Papers.

Co se týče konkrétně PPI, dostupný je také další výzkum, který je dává do souvislosti s demencí, frakturami kostí, chorobou srdeční a zápalem plic.

Výzkumníci zjistili, že tyto léky vedou každoročně k tisícům a tisícům dalších úmrtí, a to mluvíme pouze o jednom přípravku.

Výzkumníci kvůli studii podrobně prozkoumali anonymní lékařské záznamy z databáze Ministerstva pro záležitosti veteránů USA.

Po přezkoumání zdravotních údajů, získaných za období červenec 2002 až červen 2004, výzkumníci identifikovali 157 625 lidí – většinou bělochy, muže ve věku 65 let a starší – kterým byly čerstvě předepsané léky PPI, a 56 842 lidí, kterým právě předepsali jinou třídu léků na potlačení kyseliny, známých jako H2-blokátory.

Pacienty – celkem 214 467 – sledovali po dobu 10 let.

U skupiny s PPI výzkumníci zjistili o 17 % vyšší riziko úmrtí v porovnání se skupinou s H2-blokátory. Na 1000 lidí napočítali o 45 úmrtí více, které se daly připsat dlouhodobému užívání PPI.

Míra úmrtí u PPI byla 387 na 1000 lidí a u H2-blokátorů 342 na 1000 lidí (zdroj).

Mnozí užívají léky, ačkoliv je vůbec nepotřebují

Kromě toho studie zjistila, že více než polovina lidí užívajících PPI je užívat nepotřebuje.

V této skupině byla úmrtí související s PPI běžnější, když téměř 23 lidí z 1000 zemřelo na nemoc srdce, skoro pět z 1000 na chronické onemocnění ledvin a tři na rakovinu žaludku.

„Nejděsivější pro mě je, že k závažnému poškození může dojít u lidí, kteří užívají PPI, ale je nepotřebují,“ řekl Al-Aly.

V konečném důsledku, farmaceutické společnosti nenajdou to, co nehledají. Pokud se přípravek vyrábí na pálení žáhy, tak ho budou testovat na to, zda pomáhá při pálení žáhy.

Budou však provádět dlouhodobé studie, aby zjistily, zda má lék jiné biologické účinky? Soudě podle důkazů, ne.

Farmaceutické společnosti si dokázaly koupit politiky i poslance. Jsou největší lobbingovou entitou ve Washingtonu, DC. Mají v něm více lobbistů než kongresmanů a senátorů dohromady.

Dávají Kongresu tolik, co druhá největší lobbingová entita, kterou je průmysl ropy a plynu… Představte si tu moc, kterou mají nad politiky!

Zmocnily se jich (regulačních agentur) a změnily je v obyčejné loutky. Koupily si tisk… a ničí publikace, které zveřejňují skutečnou vědu. – Robert F. Kennedy ml. (zdroj)

Ponaučení

Důležité je, zejména co se týče našeho zdraví a pohody, slepě nevěřit zdravotnickému průmyslu.

Důležité je udělat si vlastní průzkum, používat kritické myšlení a samostatně myslet a nepřenechávat myšlení jiným.

Zdroj: collective-evolution.com, vylectese.cz

loading...