To bude jízda… Co hrozí firmám, které se vměšovaly do amerických voleb?

single-image

Trumpovy strategicky zavedené „Výkonné příkazy“ zřejmě dokážou přivést celosvětový Deep State na kolena a na lavice v Gitmu. Volby v roce 2020 proběhly pod Trumpem vyhlášeným „Národním stavem nouze“, který byl zaměřen na „neoprávněný přístup k volební infrastruktuře“. (Foto: Wikimedia)

Tento výkonný příkaz byl podepsán prezidentem Donaldem J. Trumpem dne 12. září 2018. Je k dispozici na Whitehouse.gov a má název „Výkonná vyhláška o ukládání určitých sankcí v případě cizího zasahování do voleb ve Spojených státech.“ V tomto Výkonném příkazu prezident Trump prohlašuje národní stav nouze a tento stav platí dodnes a volby 2020 proběhly za tohoto výjimečného stavu, což je zásadní bod, abychom pochopili, co to bude znamenat.

Tento příkaz stanovuje mimo jiné, že lidé i organizace umístěné částečně mimo USA nemohou „zasahovat do procesu voleb, podkopávat důvěru kandidátů, mimo jiné prostřednictvím neoprávněného přístupu k volební infrastruktuře nebo skrytým šířením propagandy a dezinformací“. Jak to souvisí s CNN, NY Times, Washington Post a MSNBC? Všechny tyto organizace byly chyceny při svém počínání během volebního procesu, které je v přímém protikladu s „Výkonným příkazem“ a tak se staly součástí „cizího zasahování“ do amerických voleb včetně protiústavního spoluspolčení s korporacemi na americké půdě. Tento zahraniční zásah do voleb v USA představuje neobvyklou a mimořádnou hrozbu pro národní bezpečnost a zahraniční politiku Spojených států.

Několik dnů poté, co vyšlo najevo, jak byly americké volby 2020 zmanipulovány kanadským korunním agentem Dominion Voting Systems prostřednictvím takzvané „závady“ na hlasovacím software, nyní GreatGameIndia našla zapojení další pochybné zahraniční společnosti, která se vměšovala do amerických voleb. Hlasy Američanů počítala zkrachovaná španělská společnost Scytl ve Španělsku. Stejně jako volební systémy Dominion má za sebou Scytl dlouhou historii volebních podvodů v různých zemích, včetně otevřených zadních vrátek do svého volebního softwaru. Toto vyvolává otázku, proč byla citlivá práce počítání hlasů outsourcována na zahraniční společnost? Proč zkrachovalá španělská společnost měla počítat americké volební hlasy ve Španělsku? Kvůli tak širokému podvodu se předseda americké federální volební komise Trey Trainor domnívá, že americké prezidentské volby v roce 2020 jsou nelegitimní.

To, co se stalo, umožňuje Ministerstvu spravedlnosti zmocnit se veškerého majetku jednotlivců a společností, které se podílely na vměšování nebo na zakrývání zahraničního zasahování do amerických voleb. Vnitrostátní nouzový příkaz konkrétně požaduje zabavení veškerého majetku subjektů, které se „přímo či nepřímo účastnily, sponzorovaly, skrývaly nebo jinak spolupracovaly na zahraničních zásazích do voleb ve Spojených státech“. To by samozřejmě muselo zahrnovat prakticky všechny, kteří šířili falešné zprávy CNN, každého generálního ředitele Big Tech, každého falešného zpravodajského žurnalistu z NBC News, NY Times a Washington Post, ale i Twitter.com, YouTube.com, Facebook.com atd. Všichni, kteří se podílejí na zakrývání masivních zahraničních vstupů a na překrucování povolebních interferencí, ke kterým dochází. Trumpovo EO dále vysvětluje, že zabavení majetku se bude zaměřovat na lidi a subjekty, které významně pomáhaly, sponzorovaly nebo poskytovaly finanční, materiální nebo technologickou podporu nebo zboží či služby, a které podporovaly jakékoli činnosti popsané v pododdílu tohoto dokumentu. Jinými slovy, to zahrnuje podle odhadů nejméně 80% demokratických zákonodárců, včetně senátorů Feinsteina a Schiffa. Vláda USA se nyní může zmocnit každé organizace, která se podílí na krádeži a utajování nelegálnosti voleb. Ale to není celý rozsah toho, co jim hrozí. V části 8 je vysvětlováno, že pojem „osoba“ také znamená „partnerství, sdružení, důvěra, společný podnik, společnost, skupina, podskupina nebo jiná organizace“. Jinými slovy, jakákoli mediální organizace, která pomáhala zakrýt nebo pomáhala cizím zásahům do voleb v USA, naplňuje skutkovou podstatu tohoto výkonného ustanovení. V části – definice vysvětluje EO: Výrazem „volební infrastruktura“ se rozumí informační a komunikační technologie a systémy používané federální vládou nebo jejím jménem či místní vládou při řízení volebního procesu, včetně databází registrace voličů, hlasovacích strojů, vybavení pro tabelaci hlasování a vybavení pro bezpečný přenos výsledků voleb. To tedy zahrnuje volební systémy Dominionu i všechny ostatní volební systémy použité v nedávných volbách. Nakonec EO popisuje, co znamená pojem „cizí interference“. Jsou to: Jakékoli skryté, podvodné, klamavé nebo nezákonné akce nebo pokusy zahraniční vlády nebo jakékoliv osoby jednající jako zástupce zahraniční vlády nebo jejím jménem, prováděné za účelem ovlivnění, podkopání důvěry nebo změny výsledku nebo předčasného oznámení výsledku voleb nebo narušení důvěry veřejnosti ve volební procesy nebo instituce.

Všimněte si důležitých slov „změna výsledku nebo oznámeného výsledku voleb“. To je přesně to, co Big Tech a lživá falešná zpravodajská média dělala. Nejde jen o zločin, ale lze to kvalifikovat jako zrada… a všichni takto jednající upadli do „Národní nouzové pasti“, kterou Trump veřejně vyhlásil v roce 2018, což nyní znamená, že všechny tyto korporace a organizace mohou mít zabavený majetek doslova přes noc.

Zdroj: 1

loading...