16 tisíc lékařů a vědců z celého světa podepsalo deklaraci proti 2. lockdownu

single-image

Přibližně 16 000 lékařů z různých zemí se rozhodlo dát najevo svůj nesouhlas s možností druhého lockdownu, který zvažují četné vlády. Domnívají se, že takto drakonická opatření jsou nejen zcela zbytečná, ale mají též ničivý dopad na fyzické a psychické zdraví obyvatelstva.

Mnozí podepsaní patří k nejrenomovanějším lékařům a vědcům na světě a lockdown kritizují už několik měsíců. Jedním z nich je Michael Levitt, biofyzik a profesor strukturální biologie na Stanfordu, který už dříve negativně hodnotil WHO a rovněž Facebook – ten za cenzuru informací týkajících se koronaviru. Podle něj je „úroveň stupidity současného dění fascinující“.

Právě včera jsem psal o dr. Jay Bhattacharyovi, profesoru medicíny taktéž na Stanfordu, který uvedl, že „lockdown přináší více škod než COVID“. Ten je přitom jen jedním z expertů, kteří zastávají tento názor:

„Implementaci současných drakonických opatření, která takto silně omezují základní občanská práva, by mohla ospravedlnit jedině výjimečně nebezpečná nákaza.  Existují však nějaká solidní vědecká data, která by takto hovořila? Tvrdím, že odpověď je prostě ne.“ – dr. Sucharit Bhakdi, mikrobiolog a jeden z nejcitovanějších vědců v německých dějinách (zdroj)

Ten dokument se jmenuje „The Great Barrington Declaration“ (Velká barringtonská deklarace) a píše se v něm následující:

„Covid-19 je méně nebezpečný než mnoho jiných nákaz včetně chřipky. Spolu s nárůstem imunity v populaci klesá riziko infekce všech členů společnosti, včetně těch zranitelných. Víme, že všechny populace nakonec dosáhnou kolektivní imunity, tzn. bodu, kdy bude počet nových infekcí stabilní, a tomu lze napomoci očkováním (jež však pro dosažení tohoto stavu není podmínkou). Naším cílem by tudíž měla být minimalizace úmrtnosti a sociální újmy, dokud nebude této kolektivní imunity dosaženo.“

Celou deklaraci si můžete v angličtině přečíst tady a pod tímto odkazem také najdete seznam některých signatářů. Zároveň máte možnost dokument podepsat sami. K renomovaným signatářům náleží mimo jiné:

Dr. Martin Kulldorff, profesor medicíny na Harvardu, biostatistik a epidemiolog se zkušeností v detekování a monitorování epidemií infekčních chorob a v posuzování bezpečnosti vakcín.

Dr. Sunetra Gupta, profesor na Oxfordu, epidemiolog, pod jehož odbornost spadá imunologie, vývoj vakcín a matematické modelování vývoje infekčních onemocnění.

 Dr. Jay Bhattacharya, profesor na medicínské fakultě Stanfordu, lékař, epidemiolog, zdravotnický ekonom a expert na veřejné zdraví se zaměřením na infekční onemocnění a zranitelné části populace.

CDC také zveřejnilo nové odhady počtu nakažených/počtu úmrtí, kvůli němuž mnozí odborníci i laici zpochybňují vážnost nákazy. Stanfordský profesor medicíny a epidemiologie John P. A. Ioannidis už předtím uvedl, že procento úmrtí ve věkové kategorii do 45 let se limitně blíží nule. Ukazuje se, že měl pravdu.

Ronald B. Brown, Ph.D., ze Školy veřejného zdraví a zdravotních systémů při univerzitě ve Waterloo nedávno prohlásil, že úmrtnost na COVID-19 je „nejhorší chybná kalkulace v dějinách lidstva“. Nedávno předtím publikoval v cambridgeském odborném periodiku, věnovaném medicíně katastrof,  studii, podle níž z dokumentů CDC a WHO vyplývá, že úmrtnost na chřipku je podobná jako úmrtnost na koronavirus, což ukazuje, že lockdowny jsou k ničemu. Dr. Brown ve své práci vznesl dotaz, proč nebyla epidemii chřipky, která zasáhla USA na přelomu let 2017 a 2018, věnována stejně intenzivní mediální pozornost jako nyní covidu.

Skupina kanadských lékařů z provincie Ontario společně sepsala otevřený dopis pro ontarijského premiéra Douga Forda. Podepsalo ho 20 lékařů a profesorů medicíny z univerzit v Torontu, Ottawě a McMasterovy univerzity a z nemocnic, např. ze Sick Kids. Lékaři v tomto dopise vyslovili námitky proti návratu lockdownu jakožto metodě, jak řešit vzrůstající počet případů covidu. Více si můžete přečíst zde.

Uskupení „The Physicians For Informed Consent“ (PIC – „Lékaři pro informovaný souhlas“) nedávno zveřejnilo zprávu, v níž byla pandemie covidu porovnána s předchozími pandemiemi sezónní chřipky. Píše se tam, že smrtnost covidu-19 činí 0,26 %. Zpráva a zdroje, na jejichž základě její autoři došli k výsledkům, je k dispozici tady.

Z článku, jenž v květnu vyšel v lékařském časopise British Medical Journal, je zřejmé, že karanténní opatření stála život více britských seniorů než sám koronavirus (více informací zde).

V Německu se více než pět set lékařů a vědců zaregistrovalo jako zástupci organizace, jejímž cílem je prošetřit, co se to na naší planetě děje ve vztahu k covidu-19. Tato „mimoparlamentní komise“ zastává podobná stanoviska jako uskupení, která jsme zmínili výše (více informací tady).

Jde o to, že počet vědců a lékařů z celého světa, kteří nesouhlasí s kroky jednotlivých národních vlád a s doporučeními Světové zdravotnické organizace, je značný. Není podezřelé, že žádné z těchto akcí se nedostává takové pozornosti mainstreamových médií, jakou by si zasloužila? Vždyť televizním obrazovkám dominuje jeden jediný koronavirový narativ.

Probíhá snad bitva o lidské vnímání? Dochází teď k manipulaci našeho vědomí? Je nový koronavirus, stejně jako například události z 11. 9. 2001, katalyzátorem posunu kolektivního lidského vědomí? Je otázka, zda se lidé probudí včas a v dostatečném počtu…

Zdroj: 1

loading...