Kanadský lékař i přes zákaz zveřejnil následky vakcín od Moderny

single-image

Dr. Charles Hoffe už 28 rokov pracuje ako lekár v malom vidieckom meste Lytton, v kanadskej provincii Britská Kolumbia. (Foto: Pixabay)

Keď Dr. Hoffe dostal 900 dávok experimentálnych injekcií od spoločnosti Moderna, prostredníctvom Lyttonského zdravotného centra ich podal tým, ktorí ich chceli. Sám sa však rozhodol nezaočkovať.

Výsledok očkovania 900 ľudí vakcínou od Moderny

Dr. Hoffe udáva, že výsledkom zaočkovania 900 ľudí v komunite domorodých príslušníkov takzvaných First Nations bolo, že dvaja ľudia dostali anafylaktický šok, jedna osoba zomrela a niekoľko ďalších utrpelo zrejme trvalé poškodenie.

Líči, že jedna jeho pacientka má teraz také bolesti, že chce radšej zomrieť.

Naproti tomu, nikto z komunity za minulý rok nezomrel ani nebol trvale poškodený z dôvodu ochorenia COVID-19.

Tieto nežiaduce reakcie Dr. Hoffe nahlásil e-mailom zdravotníckemu personálu vo svojej komunite, ktorý má na starosti očkovanie Modernou a tvoria ho lekárnici, zdravotné sestry a lekári v jeho oblasti, celkovo asi 18 ľudí.

Vo svojom e-maile vyjadril vážne obavy z vedľajších účinkov, ktorých bol svedkom a pýtal sa, či by snáď očkovania nemali načas prerušiť.

Uvádza, že do 48 hodín dostal od svojich nadriadených zo zdravotného úradu veľmi prísne pokarhanie, pričom ho obvinili z vyvolávania „očkovacej váhavosti“ a že ho nahlásia Kolégiu lekárov a chirurgov Britskej Kolumbie.

Vydaním výslovného zákazu mu zakázali hovoriť o očkovaní Modernou čokoľvek negatívne.

Úrady zastrašujú lekárov, aby o následkoch očkovania mlčali

Dr. Hoffe vysvetľuje, že ide o metódu zastrašovania, používanú proti ostatným lekárom, ktorí sa začali priveľmi báť ozvať sa, lebo Kolégium lekárov a chirurgov má veľkú moc ukončiť lekárom kariéry alebo im dať vysoké pokuty.

Keďže aj nasledujúci týždeň bol svedkom ďalších poškodení, vydaný zákaz ho veľmi nahneval.

Oznámli mu, že keby mal ohľadom očkovaní akékoľvek obavy, má kontaktovať zdravotníckeho pracovníka, ktorý má na starosti očkovania Modernou.

Urobil to, no keď nedostal žiadnu odpoveď, rozhodol sa napísať otvorený list priamo Dr. Bonnie Henryovej, hlavnej hygieničke provincie Bristská Kolumbia, čím priamo porušil zákaz zverejňovania informácií.

Kópia listu Dr. Hoffa hlavnej hygieničke

Dr. Charles D. Hoffe, BSc, MB, BCh, LMCC
Lyttonská zdravotná klinika
Lytton BC V0K 1Z0

5. apríla 2021

Dr. Bonnie Henryová
hlavná hygienička provincie Britská Kolumbia
Ministestrvo zdravotníctva
1515 Blanchard Street
Victoria, BC, V8W 3C9

Vážená Dr. Henryová,

Momentálne bola niektorým mojim pacientom z komunity v meste Lytton v Britskej Kolumbii podaná prvá dávka vakcíny od spoločnosti Moderna. Očkovať sa začali v polovici januára 2021 príslušníci First Nations z našej komunity. Doteraz bolo podaných 900 dávok.

Bol som dosť znepokojený veľkou mierou závažných vedľajších účinkov po tomto novom lieku. Z tohto relatívne malého počtu dosiaľ zaočkovaných ľudí sme mali:

1. Početné alergické reakcie, s dvoma prípadmi anafylaktického šoku.

2. Jedno (zrejme) vakcínou spôsobené úmrtie (u 72-ročného pacienta s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc. Tento pacient sa po podaní vakcíny sťažoval na čoraz horšie dýchanie a na 24. deň po očkovaní veľmi náhle a neočakávane zomrel. Nikdy predtým nemal žiadne kardiovaskulárne ochorenie).

3. Troch ľudí s pokračujúcimi a invalidizujúcimi neurologickými deficitmi, s pridruženou chronickou bolesťou, pretrvávajúcou viac ako 10 týždňov po ich prvom očkovaní. Týmito neurologickými deficitmi sú: stále a hendikepujúce závraty, všeobecná či lokalizovaná neuromuskulárna slabosť, so senzorickou stratou alebobez nej. Chronická bolesť u týchto pacietov je buď nediferencovaná alebo miestna, s bolesťami hlavy či bez nich.

Takže, v skratke, v našej malej komunite mesta Lytton v Britskej Kolumbii, máme po ich prvej vakcíny Moderna jednu osobu mŕtvu a troch ľudí, ktorí budú zrejme trvale hendikepovaní. Vek postihnutých sa pohybuje v rozmedzí 38 až 82 rokov.

A tak mám niekoľko otázok a poznámok:

1. Považujú sa tieto dlhodobé vedľajšie účinky génovo modifikačnej terapie za normálne a akceptovateľné? Súdiac podľa lekárskych správ z celého sveta, naša skúsenosť v Lyttone nie je nezvyčajná.

2. Máte nejakú predstavu, aké chorobné procesy mohli byť vyvolané, že vytvorili tieto pokračujúce neurologické symptómy?

3. Máte nejaké návrhy, ako by som mal u týchto ľudí liečiť túto vakcínou vyvolanú neurologickú slabosť, závraty, senzorickú stratu a syndrómy chronickej bolesti? Alebo by som mali všetkých jednoducho odporučiť k neurológovi? Očakávam, že budú nasledovať ďalší, lebo vakcína sa ďalej podáva. Toto bola len prvá fáza a prvá dávka.

4. V príkrom kontraste so zhubnými účinkami tejto vakcíny v našej komunite, zatiaľ sme neposkytli akúkoľvek zdravotnú starostlivosť nikomu s ochorením Covid-19. Takže, podľa našich obmedzených skúseností, je táto vakcína celkom jasne nebezpečnejšia než Covid-19.

5. Uvedomujem si, že každá liečebná terapia má svoj pomer rizík a prínosov a že závažné ochorenie si vyžaduje skutočný liek. Teraz však vieme, že miera vyliečenosti z ochorenia Covid-19 je podobná ako u sezónnej chrípky, a to v každej vekovej kategórii. Naviac je známe, že vedľajšie účinky sú po druhom očkovaní výrazne horšie než po prvom. Takže to najhoršie ešte len príde.

6. Treba zdôrazniť, že títo ľudia neboli chorí, neboli liečení na nejaké ťažké ochorenie. Títo ľudia boli predtým zdraví a bola im poskytnutá experimentálna liečba s neznámymi dlhodobými vedľajšími účinkami, aby ich ochránila pred ochorením, ktoré má rovnakú mieru smrtnosti ako chrípka. Smutné je, že majú teraz zničené životy.

7. Za základný princíp lekárskej etiky sa bežne považuje zastaviť klinický test, ak sa pri skúmanej liečbe ukáže závažné poškodenie.

8. A tak moja posledná otázka je: Je medicínsky etické pokračovať v tomto očkovaní, vzhľadom k závažnosti týchto život meniacich vedľajších účinkov už po prvej dávke? V meste Lytton sme u tejto experimentálnej liečby génovou modifikáciou mali výskyt závažných vedľajších účinkov, meniacich život, v jednom z 225 prípadov.

Tiež som si všimol, že vedľajšie účinky, vyvolané týmito vakcínami, osoby zodpovedné za realizáciu očkovania takmer vôbec nehlásia.

Som si vedomý, že toto je často problém s vakcínami ako takými, a že oneskorené vedľajšie účinky po očkovaní sa niekedy označujú ako „náhodné“, keďže kauzalitu je často ťažké dokázať. Lenže, vzhľadom k skutočnosti, že ide o experimentálnu liečbu, s chýbajúcimi údajmi o dlhodobej bezpečnosti, sa nazdávam, že by bolo potrebné zamerať sa aj na tento problém.

Okrem toho som si všimol, že provinčný formulár hlásenia poškodenia po očkovaní, ktorý bol očividne navrhnutý pre bežné vakcíny, nemá dokonca ani žiadne miesto na hlásenie poškodení takej povahy a závažnosti, aké vídame u tejto novej mRNA terapie.

Zo zdravotnej evidencie z celého sveta je teraz celkom zrejmé, že profily vedľajších účinkov rôznych génovo modifikačných terapií proti ochoreniu Covid-19 boli ich výrobcami, v snahe dokázať ich bezpečnosť, nesmierne podhodnotené.

Ďakujem vám, že ste venovali pozornosť tejto kriticky naliehavej záležitosti verejného zdravia.

S pozdravom,

Dr. Charles Hoffe

Zdroj: 1

loading...