Demokracie a svoboda iluze? Soud ve Španělsku nařídil nucené očkování nezpůsobilé ženy proti covidu-19…

single-image

Soudce v severozápadním Španělsku ve středu zamítl námitky rodiny proti vakcinaci a rozhodl, že zdravotnickým úřadům povolí očkovat proti koronaviru nezpůsobilou ženu nacházející se v pečovatelském domě. Podle agentury The Associated Press se jedná o vůbec první známý případ v EU, kdy soud rozhodl, aby někdo povinně dostal vakcínu proti covidu-19. (Foto: Pixabay)

Španělská vláda přitom opakovaně zdůrazňovala, že očkování by mělo být dobrovolné, stejně jako úřady v jiných evropských zemích.

Agentura The Associated Press uvedla, že španělský soud autonomního severozápadního společenství Galicie rozhodl ve prospěch žádosti pečovatelského domu, a proto zrušil odmítnutí rodiny seniorky. Seniorka tak bude povinně očkována.

Zdravotnický personál pečovatelského domu v této situaci má za to, že pacientka utrpěla ztrátou kognitivních funkcí, a to v rozsahu, v jakém „nebyla schopna poskytnout platný souhlas“.

Soudce Javier Fraga Mandián poznamenal, že soud má v takovém případě zákonnou povinnost zasáhnout za účelem ochrany zdraví ženy.

Řekl, že jeho rozhodnutí nebylo podmíněno snahou zajistit blahobyt ostatních pacientů pečovatelského domu. Šlo mu spíše o to, že „existence desítek tisíc úmrtí“ v důsledku onemocnění koronavirem ve Španělsku je podle něj tím nevyvratitelným důkazem toho, že nevyužití vakcíny je riskantnější než jakékoli možné vedlejší účinky.

Společnost DomusVi, která provozuje pečovatelský dům, sdělila agentuře AP, že ze všech domovů, které spravuje po celém Španělsku, se jedná o jediný případ rodiny, kdy její členové odmítli očkování příbuzného, jenž byl považován za neschopného činit osobní zdravotní rozhodnutí.

Společnost DomusVi ale dodala, že s očkováním souhlasilo 98 % z 15 000 obyvatel domovů důchodců v zemi. Zbývající 2 % se odmítly nechat očkovat, ale na rozdíl od seniorky z dotyčného soudního sporu jsou považovány za způsobilé k vlastnímu rozhodování.

Společnost DomusVi podotkla, že požádala o zásah soudu v zájmu zdraví všech pracovníků a obyvatel pečovatelského domu v Galicii.

Očekává se, že v budoucnosti se budou objevovat i další soudní případy týkající se nedobrovolného očkovaní proti koronaviru.

Například státní zástupce v jižním Španělsku nedávno řekl, že by všichni rodinní příslušníci vystupující jako zákonní zástupci pro nezpůsobilé osoby v pečovatelském domě mohli přijít o opatrovnictví, pokud by odmítli dát svým příbuzným povolení k očkování.

Také italská vláda minulou neděli schválila nařízení, kterým se výslovně povoluje šéfům nemocnic a jednotlivým lékařům, aby vyjádřili souhlas s očkováním jménem pacientů, kteří tak sami nemohou učinit, včetně obyvatel pečovatelského domu, kteří jsou nezpůsobilí a nemají opatrovníky.

loading...