Video: žádná rouška nebrání průchodu vydechovaného viru. Důkaz: výdech vapovaného aerosolu…

single-image

Dr. Ted Noel z Vancouveru: Proč roušky nefungují (Překladu netřeba). (Foto: Youtube)

Na úvod videa dr. Noel konstatuje, že i americký CDC (Center for Disease Control and Prevention) publikoval dokumenty o tom, že roušky nijak nechrání před šířením chřipkového viru stejné velikosti, jako je covid-19. Na stránkách CDC najdeme 14 studií na téma „Nefarmaceutická opatření proti pandemické nákaze v nezdravotnických zařízeních“ (=restaurace apod.), při nichž bylo jednoznačně zjištěno, že roušky na šíření nákazy nemají vliv. (Viz např. první obrázek videa – schéma restaurací – Diners, kde virus procházející AC (Air Condition, klimatizace) bez problému nakazil hosty v rouškách…)

Dále dr. Noel předvádí, jakým způsobem prochází vydechovaný aerosol z vaporizéru (vapky, elektronické cigarety) skrze různé druhy masek. 

Závěr je jednoduchý: aerosol z vapky (=pára obsahující glycerin, propylenglykol a aromatické látky, jejíž částice jsou větší nežli koronavirus) prochází při výdechu zcela volně skrz i kolem jakékoli roušky. Rouška naprosto nechrání ani druhé osoby, ani svého majitele.

Zdroj: 1 

loading...