Zaměstnanec jednoho z největších světových kontraktorů pro obranu, spustil poplach a poskytl šokující výpověď

single-image

Zaměstnanec jednoho z největších světových kontraktorů pro obranu, Leonardo SpA, spustil poplach a poskytl šokující výpověď popisující jeho roli v nejkomplikovanějším trestném činu ovlivňujícím volby v USA. (Foto: Ted Eytan, Flickr)

Arturo D´elio nastínil schéma, které se osvědčilo při používání počítačových systémů Leonardo a vojenských satelitů lokalizovaných v Pescara, Itálie. Nedávné zprávy o hacknutí u Leonarda se nyní jeví jako řízené krytí ke zmírnění zpětného rázu na korporaci, která je částečně vlastněna italskou vládou.

Tisková zpráva organizace Nation in Action odhalila podrobnosti:

Nations In Action, vládní organizace pro transparentnost, uzavřela partnerství s Institutem dobré správy věcí veřejných, aby důkladně vyšetřila a prozkoumala volební nesrovnalosti, které přinesly dlouho očekávaný důkaz, že bezchybné spiknutí s cílem zničit Ameriku bylo provedeno s mimořádnými prostředky a globální účastí. Američané a volení představitelé nyní mají důkaz, že volby byly skutečně ukradeny.

To poskytuje každému státu mechanismus k odvolání seznamu voličů okamžitě nebo k čelení soudním sporům a požádání všech federálních vládních agentur o zablokování veškeré interní komunikace, vybavení a dokumentace z římského velvyslanectví. „Nedělejte chybu, jedná se o státní převrat, který zastavíme ve jménu spravedlnosti a svobodných a spravedlivých voleb,“ uvedla Maria Strollo Zack, předsedkyně organizace Nations In Action.

Institut pro řádnou správu věcí veřejných vydal následující prohlášení:

Naším posláním je poskytnout úplnou pravdu, odhalit pachatele tohoto strašlivého zločinu a zajistit, aby byla každá zúčastněná osoba, bez ohledu na postavení, stíhána v plném rozsahu zákona. Nations In Action a Institut pro dobrou správu věcí veřejných kladou na volené úředníky následující požadavky:

·         Sesadit úředníky ministerstva zahraničí počínaje zaměstnanci Říma, včetně Stefana Serafiniho

·         Okamžitě zbavit Leonardo SpA všech smluv a zabavit majetek

·         Všichni členové Kongresu musí vystupovat proti tomuto cizímu a domácímu zasahování nebo čelit odvolání a podezření z účasti

·         Implementovat nejpřísnější tresty pro účastníky, kteří měli znalosti nebo se účastnili a odmítli pomoci při vyšetřování

Maria Strollo Zack, zakladatelka organizace Nations In Action, dodala: „Státy musí stíhat všechny nezákonné hlasovací činnosti a poskytnout okamžitá legislativní opatření. V amerických volbách může existovat pouze nulová tolerance vůči trestnému činu. Toto mezinárodní spiknutí se musí setkat s rychlou akcí prezidenta a musí být plně podporováno volenými úředníky v zájmu ochrany integrity hlasování a prosperity našeho velkého národa. “

Text obecného čestného prohlášení zní:

„Já, prof. Alfio D’Urso, advokát / právník, z Via Vittorio Emanuele, Catania, 95131 Itálie, poskytuji následující čestné prohlášení o skutečnostech, jak bylo sděleno na několika schůzkách s úředníkem vojenské služby na vysoké úrovni:

Arturo D’Elia, bývalý vedoucí IT oddělení Leonardo SpA, byl v prosinci 2020 obviněn státním zástupcem Neapole za manipulaci s technologiemi / daty a implantaci virů do hlavních počítačů Leonardo SpA. D’Elia vypovídal před předsedajícím soudcem v Neapoli a dne 4. listopadu 2020 v místopřísežném prohlášení uvedl, že podle instrukcí a pokynů amerických osob pracujících na americkém velvyslanectví v Římě provedl operaci s cílem přepnout údaje v amerických volbách ze dne 3. listopadu 2020 z významné vítězné většiny pro Donalda Trumpa na Joe Bidena v řadě států, kde Joe Biden ztrácel hlasy. Obžalovaný uvedl, že pracuje v Pescara ve společnosti Leonardo SpA, a využil možnosti šifrování kybernetické války na vojenské úrovni k přenosu přepínaných hlasů prostřednictvím vojenského satelitu věže Fucino do německého Frankfurtu. Obžalovaný přísahá, že v některých případech mohla být data změněna tak, aby představovala více než celkový počet registrovaných voličů. Obžalovaný uvedl, že je ochoten svědčit všem jednotlivcům a subjektům zapojeným do změny hlasování z Donalda Trumpa na Joe Bidena, pokud bude mít úplnou ochranu pro sebe a svou rodinu. Obžalovaný uvádí, že na nezveřejněném místě zabezpečil zálohu původních údajů a údajů přepnutých podle pokynů, aby mohl poskytnout důkazy u soudu v této věci.

Tímto prohlašuji a přísahám, že výše uvedená fakta byla uvedena za mé přítomnosti.

Dne 6. ledna 2021 v Římě, Itálie

Zdroj: 1

loading...