Vladimir Putin zásadně promluvil o světové situaci. Řekl, kdo řídí svět, a Evropě vzkázal: Chcete se zalíbit svému pánovi

single-image

“Svou řeč musím bohužel začít konstatováním, že situace na mezinárodní scéně se v poslední době velmi nezlepšila, a abych byl zcela upřímný, nezlepšila se vůbec,” uvedl na úvod ruský lídr. “S procesem globalizace nesouhlasí stále více států; rozdíl mezi nimi je jen v tom, že některé státy nejsou schopny této mohutné síle čelit a některé, ty silnější, toho schopné jsou. ” (Foto: Wikimedia)

Problém s procesem globalizace podle Putina souvisí s tím, že je koordinovaný a primárně plní zájmy jen několika zemí. “Tyto státy se pokusili rozprostřít své instituty a systémy po celém světě a začali je považovat za jakousi globální infrastrukturu. Vlastní pravidla a normy navíc neustále mění podle toho, jak se jim to zrovna hodí, “zdůraznil Putin.

“Organizace jako Severoatlantická aliance nebo MMF plní zájmy pouze nadnárodních korporací a navzdory všem prohlášením o jejich schopnosti přizpůsobit se nové situaci na mezinárodní scéně se nic takového neděje,” podotkl.

“Naši západní partneři navíc neustále udržují při životě ten mýtus o ruské hrozbě, které je třeba čelit všemi možnými prostředky,” poznamenal ruský prezident. “To je pochopitelné z hlediska budoucnosti fungování západního vojensko-industriálního komplexu, pro nové zakázky kterého třeba uvolňovat stále více prostředků z rozpočtů zemí NATO,” uvedl.

“Situovat se do role spasitele civilizace od nějakých novodobých barbarů je jistě hezké; ale problém je v tom, že Rusko na nikoho zaútočit nehodlá. Je to naprosto absurdní. Podobně jako obvinění ruské vlády z pokusů o narušení amerického volebního procesu, “pokračoval Putin.

“Místo toho, aby se prezidentští kandidáti v USA soustředili na skutečně závažné problémy jako astronomický dluh Spojených států či rostoucí policejní násilí v zemi, mluví o jakémsi imaginárním útoku ruských hackerů. To chtějí Američané říci, že Rusko může skutečně ovlivnit výsledek voleb v USA? Já jsem si myslel, že Spojené státy jsou mocná země, “pronesl Putin před pobaveným obecenstvem sestávajícím ze světových expertů.

“I já bych chtěl mít v Rusku tak silnou propagandistickou mašinu, abych mohl o svém pohledu na různá témata přesvědčit téměř celý svět. Bohužel, takové možnosti, jaké má BBC nebo CNN, zatím nemáme, “konstatoval.

“Nespokojenost se současným trendem projevují v mnoha západních zemích zejména prostí lidé, kteří ztrácejí důvěru ve vládnoucí třídu. Pobouřeni jsou však stále více i zástupci střední třídy, “hovořil ruský prezident o situaci v Evropě i ve Spojených státech.

“V Evropě se aplikují ideologické modely, které podle mě narušují národní identity. V některých zemích se dokonce dobrovolně vzdávají národní suverenity ve snaze zalíbit se svému pánovi. ”

Boj s terorismem nepřináší výsledky
Globální boj s terorismem nepřinesl podle ruského prezidenta vůbec žádné výsledky a kromě toho hrozby stále narůstají. “Bohužel, ruské výzvy na společný boj proti terorismu se nadále ignorují. Místo toho pokračují naši západní partneři ve vyzbrojování a výcviku teroristických skupin s nadějí, že je budou schopni využít k dosažení svých politických cílů. To je skutečně velmi nebezpečná hra. Chtěl bych tímto osobně apelovat na těchto, hráčů ‘: v tomto případě jsou extremisté chytřejší, schopnější a silnější než vy, porazit je nemůžete, “uvedl s jistotou Putin.

“Kolosální úroveň nestability a absence státní moci v zemích na Středním východě vyžaduje nový, Marshallův plán ‘. Rusko je připraveno se aktivně podílet na tomto projektu spolu s mezinárodním společenstvím, “pokračoval.

“Rusko, stejně jako kterákoliv jiná země, sleduje své vlastní zájmy; v našem zájmu je zlepšit životní úroveň našich obyvatel. Klíčové je zde však to, jakým způsobem to dosáhneme. My vystupujeme za to, že není možné si hledět svých vlastních zájmů za každou cenu. Vždy je třeba ctít práva a zájmy ostatních členů mezinárodního společenství, jednat podle jasně stanovených pravidel, které jsou specifikovány mezinárodním právem, “zdůraznil Vladimir Putin.

A jak by si Putin přál, aby se o epoše jeho vlády psalo v učebnicích ruské historie?

“Myslím, že to hlavní, co se nám podařilo dosáhnout, bylo sjednocení celého ruského národa. Lidé si uvědomují naše společné výzvy, kterým všichni čelíme, a podporují nás, “odpověděl ruský prezident.

Na téma historie z mírně filozofické perspektivy se vyjádřil i bývalý prezident Rakouska Heinz Fischer.

“Historie nemá lineární progres. Postupuje spíše ve vlnách a alternuje mezi pozitivním vývojem vpřed a návratem zpět za již dosaženou civilizační metu. Takto si vysvětluji vývoj ostatních let, “pokusil se Fischer objasnit, proč udělala v posledních letech evropská civilizace” krok zpět “.

“Evropská jednota v několika uplynulých letech ztratila svou atraktivitu, což zapříčinily odlišné zájmy jednotlivých členských států. Vnímáme i nedostatek solidarity, na což poukázala současná uprchlickou krizí, “uvedl bývalý rakouský politik.

“Ani Evropská unie se tedy za uplynulých 25 let nevyvinula tak, jak jsme si před čtvrtstoletím přáli. Ale domnívám se, že idea sjednocené Evropy má stále svůj půvab; to, co jsme již na této cestě dosáhli, je skutečně obdivuhodné. “

Zdroj: 1

loading...