V Evropě byly přijaty tzv. „sexuální standardy“. Chtějí ve školkách učit děti masturbovat už od 4 let!

single-image

Nové evropské směrnice o sexuální výchově tvrdí, že sexuální výchova by měla začít od narození! (Foto: Flickr)

V Evropě byly přijaty tzv. „sexuální standardy“, v nichž je přímo napsáno, že rodiče jsou povinni spolu s dětskými vychovateli učit maličké děti „různým druhům lásky“ a konstatují, proč mají rodiče a vychovatelé ve školkách učit děti masturbovat a to do čtyřech let a v žádném případě ne později. A víte z jakého důvodu? Novorozenec musí prý poznat svoji „pohlavní identitu“. Přikázanou sexuální osvětou je prý nutné už v době porodu zjistit, kdo to vlastně je: gay, lesbička, bisexuál, transsexuál nebo transvestita.

Z rovnoprávnosti pohlaví jsou vyňata slova „muž“ a „žena“, „otec“ a „matka“. Jaký je cíl? Například materiály sociologů Ministerstva mládeže v Norsku „plánují“, že k roku 2050 bude Norsko z 90 % homosexuálním státem. Norsko se v tomto světle jeví jako pilotní projekt evropské „elity“ na přeformátování společnosti evropských států. 

Byly vydány podrobné evropské pokyny, které mají pomoci tvůrcům rozhodnutí v oblasti veřejného zdraví vyvinout vhodné učební osnovy pro sexuální výchovu. Pokyny byly vypracovány skupinou 20 odborníků z 9 evropských zemí pod vedením Federálního centra pro vzdělávání ve zdravotnictví (BZgA) v německém Kolíně nad Rýnem a Regionálního úřadu WHO pro Evropu. Poskytují podrobné pokyny a podrobnou matici na podporu zdravotnických a vzdělávacích pracovníků v jejich úsilí zajistit dětem přesné a citlivě prezentované informace o sexualitě.

Vážení přátelé, po přečtení tohoto textu snad musí každý normální člověk dojít k závěru, že ti, co nám v EU „vládnou“ nejsou psychicky v pořádku. Na stole leží zásadní otázka: proč tyto nemocné lidi a jimi předepisované direktivy – podle kterých se má přeformátovat doposud normální lidská společnost na společenství zvrácených jedinců – akceptujeme?! Z jakého důvodu stále setrváváme v EU, když nám předepisují styl života evidentně nesvéprávní jedinci?

Tyto pokyny, které jsou určeny všem zemím EU k implementaci zdůrazňují, že by se měla začít sexuální výchova. od narození dítěte. Také uvádějí, jaké konkrétní dovednosti by si děti a mladí lidé měli osvojit, a jaké postoje by se měly podporovat v konkrétních věkových obdobích. 

V prvé části publikace autoři uvádějí své pansexualistické přístupy, zdůrazňující sexuální potěšení již v raném předpubertálním věku a operují “sexuálními právy a právy dítěte”. V druhé části je pro jednotlivé věkové skupiny (0-4, 4-6, 6-9, 9-12, 12-15, 15 a více roků) uvedeno, jaké informace mají získat, jaké dovednosti si osvojit a jaké postoje mají mít. Má sem patřit i přijetí masturbace od narození, přijetí homosexuality a respekt vůči různým jiným formám sexuality.

ZDROJ ZDE: http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2010/10/new-european-guidelines-on-sexuality-education-experts-say-sexuality-education-should-start-from-birth

Holandská televize NTR odvysílala v únoru letošního roku rozhovor s pedofilním aktivistou Nelsonem, který chce založit politickou stranu, která by prosazovala legalizaci sexu s dětmi! Nelson uvedl do slova toto: „Batolata jsou schopna se sama rozhodovat, jestli chtějí anebo nechtějí sex. Dítě ve věku 2 nebo 3 let je dostatečně vyvinuté, aby rozhodlo samo, jestli chce anebo nechce zmrzlinu anebo, jestli chce jít na hřiště. Myslím, že tyto věci je velmi lehké porovnat.“ 

Místo toho, aby byl tento člověk a ti, co ho pozvali do televize, okamžitě zavřen, tak došlo k tomu, že tohoto člověka pozvala Amsterodamská univerzita k přednášce na univerzitě o pedo-sexualitě. 

Poslanci PS PČR se nyní zabývají Istanbulskou úmluvou, kterou se má ČR zavázat, že se o tom (všem výše popsaném) děti budou učit „na všech stupních vzdělávání“, tedy ve škole i školce. Pokud snad chce někdo tvrdit, že se tímto Istanbulská úmluva přímo nezaobírá, je na omylu. Ve Vysvětlující zprávě se konkrétně uvádí problematika výuky této zvrácenosti na všech stupních vzdělávacího procesu. 

Istanbulská úmluva nebere v potaz přirozenost a počet chromozomů daného člověka, ale vychází z zcela zcestné úvahy, že pohlaví je jen přibližná biologická kategorie a že se dítě může samo rozhodnout podle svých genderových pocitů, zdali je muž nebo žena nebo něco jiného. A výše uvedené dokumenty dokonce vychází z toho, že mateřský instinkt není přirozený, ale údajně jde jen o kulturní stereotyp. Vůbec není brána v potaz lidská přirozenost, nevinnost batolat a ani to, že do tří let nevnímá dítě samo sebe samostatně, ale psychicky je spojeno s matkou, která ho porodila! 

Vážení přátelé, po přečtení tohoto textu snad musí každý normální člověk dojít k závěru, že ti, co nám v EU „vládnou“ nejsou psychicky v pořádku. Na stole leží zásadní otázka: proč tyto nemocné lidi a jimi předepisované direktivy – podle kterých se má přeformátovat doposud normální lidská společnost na společenství zvrácených jedinců – akceptujeme?! Z jakého důvodu stále setrváváme v EU, když nám předepisují styl života evidentně nesvéprávní jedinci?

_____________________

Materiál je z roku 2010 a je platný – vychází z něj i Česká sexuologická společnost ZDE:
https://www.sexuologickaspolecnost.cz/…/standardy-who-o-sex…

Nové evropské směrnice o sexuální výchově: odborníci říkají, že sexuální výchova by měla začít od narození jsou ZDE:
https://planovanirodiny.cz/…/Standardy_pro_sexualni_vychovu…

Zde jsou knihy na objednání pro mateřské školy atd.

  1. https://www.citarny.cz/…/sex-pro-deti-co-to-robia-mama-s-oc…
  2. https://www.idnes.cz/…/sexualni-vychova-kniha-pro-deti-nakl…
  3. https://www.knihcentrum.cz/co-to-tam-mam-moje-mala-proc

Zde je sexuální výchova v norské národní TV – prý “kvalitní” a bez ostychu – je tam několik otřesných videí:
https://www.queergeography.cz/sexualni-vychova-v-norske-na…/

Zde “pokroková” západní výchova v Kanadě:
https://www.nastvanematky.cz/pokrokova-zapadni-vychova

Text článku pod videem:

Opravdu je rozumné malé děti atakovat sexualitou? Nutit jim masturbaci a učit je být “gay”? To vše ve videu uvidíte. Děti z toho mají trochu legraci a při debatě o masturbaci vidíte opravdu velké rozpaky a stud. Je mi jich líto – aktivisté jim kradou dětství a naprosto je znejisťují v období, kdy potřebují naopak jistoty a klid na svůj rozvoj. Je to zvrhlost a každý soudný člověk musí proti tomuto úchyláctví, kterým jsou zaplavovány nebohé děti, protestovat!

A zde reakce, se kterou souzním:
https://zena.aktualne.cz/…/dokumentaris…/r~i:article:802874/

Cituji z článku:

Už v roce 2011, kdy se jako spoluautor podílel na příručce jak učit sexuální výchovu, vyvolaly jeho metody bouřlivou diskuzi. Ferdinand Peroutka, jr. ji v rozhovoru pro ČT označil za “příručku pro devianty”, která z dětí udělá “konzumenty bezpečného sexu” a “zákazníky antikoncepčního, pornografického a potratového průmyslu”. Protestovala také Česká biskupská konference a Hnutí Pro život ČR

A právě TATO sexuální “výchova” vyplývá uvedeného materiálu WHO.

Kampaně pro ochranu nejmenších jsou strategií deviantů. Jsou normy OSN vytvářeny lidskými zrůdami?

Zdroj: 1

loading...