USA budou při svém umírání zabíjet

single-image

Washington ztrácí pozici hegemona a předává své místo Eurasii, kterou přestavělo Rusko, Čína a Indie, zatímco Evropská unie se stala bezvýznamným hráčem. USA se však tak jednoduše nevzdají, a proto budou při svém „umírání zabíjet ostatní“.

Takovou nepříjemnou diagnózu stanovil USA ve své nové knize Polyfonní rekviem za Západ (Réquiem polifónico por Occidente) Augusto Zamora, odborník na mezinárodní právo a mezinárodní vztahy, pracující na Autonomní univerzitě v Madridu a na Národní autonomní univerzitě v Nikaragui; a také jako hostující profesor na několika dalších univerzitách Evropy a Latinské Ameriky.

Ve svém interview pro Sputnik vědec vyzval, abychom se nenechali oklamat současným růstem ekonomiky v USA, a vysvětlil, že Washington se dostal do slepé uličky.
Zamora uvedl, že během prvních desetiletí po 2. světové válce patřilo USA 50 % světového HDP. „Je to jediná země, která neutrpěla válkou a kromě toho dokázala díky ní uzavřít milionové smlouvy.“

„Nyní na USA připadá podíl pouze 18 %. Čína se už stala první obchodní velmocí na světě. Rusko vytlačilo USA z místa prvního světového vývozce pšenice a brzy je předhoní i na trhu s vývozem dalších obilovin,“ uvedl odborník a zdůraznil také, že současný státní dluh země dosáhl obrovské hodnoty 104 % z HDP.

Mezitím Moskva, Peking a Nové Dillí „překreslují celou ekonomickou, obchodní a geostrategickou mapu Eurasie“ především díky rozvoji obchodních koridorů typu Nové hedvábné stezky, Severní námořní cesty a koridorů mezi Ruskem, Indií a Íránem.

Podle vědcova pozorování „tato přestavba ponechá stranou“ USA, zemi, která se nevzdá svých pozic mírovou cestou.

„Washington neuvažuje o žádné možnosti mírového řešení nebo vyjednávání. Všechna jeho prohlášení směřují k vojenskému scénáři. Veškerý jejich obranný program je zaměřen na vývoj bojové techniky, která by jim umožnila překonat Čínu i Rusko,“ vysvětlil Zamora.

Vědec zdůraznil, že Trumpův pokyn, aby počet vojenských námořních lodí byl zvýšen na 350, stejně jako plán zvyšovat vzdušný potenciál téměř o třetinu, zapadají do tohoto programu: „Američané vytvořili dva plány, aby zaútočili současně na Rusko i na Čínu. V Evropě by NATO mohlo vzít na sebe útok na Rusko. Druhý plán spočívá v útoku USA na Čínu v Tichém oceánu.“

V tomto kontextu odborník vyjádřil zklamání z jednání Evropské unie, která byla Spojenými státy „roztrhána“ ve vojenském a geostrategickém smyslu.

„Předpokládám, že pokud se aliance neosvobodí od jha USA, nestane se nezávislým subjektem a nepřehodnotí své vztahy s Ruskem a Euroasií, Evropská unie a nakonec i celý Západ budou zničeny a zmizí z mezinárodní scény v případě konfliktu,“ uzavřel Zamora.

Zdroj: 1

loading...