Budeme si vaše ženy odvádět jako sexuální otrokyně, je to naše právo! uvedl britský imám

single-image

Imám své kongregaci ve Walesu řekl, že válka se blíží a islám jim dovoluje brát si ženy do otroctví a znásilňovat je. Ali Hammuda je imámem v mešitě Al-Manar v Cardiffu, kde se bojovníci Islamistického státu (IS) modlívali před odjezdem do Sýrie. Ti byli známi jako „Cardiffští džihádisté“, než jednoho z nich zabil nálet dronem Královského letectva (RAF), jelikož si o něm mysleli, že kuje pikle k vedení útoků v Británii.

Před tímto náletem se v roce 2014 Reyaad Khan a Nasser Muthana, tehdy oba 20 letí, objevovali na verbovacích videích IS, kde se vychloubali popravami zajatců. I Muthanův mladší bratr, tehdy 17 letý, se k nim v Sýrii přidal.

Skrytý reportér Rizwan Syed pracující pro Daily Mail to zaznamenal.

Vzpomínal na časy, co zažíval v radikální mešitě v Cardiffu:

„Prohlížel jsem si knihy oslavující brutální násilí, sexismus, homofobii, agresivní fyzický džihád, čtvrcení lidí a hrdelní tresty uplatňované státem.“

„To mě utvrdilo v představě, že to, co tyto skupiny militantů provádí, co provádí IS, má historicky vydobytou legitimitu.“

Na audiu je slyšet imám Hammuda, jak říká skupině mladých mužů: „Jednou z interpretací toho, co to znamená, je, že s blížícím se koncem časů, dojde k mnoha válkám tak, jak to vidíme dnes, a v důsledku těchto válek budou ženy odváděny jako zajatkyně, jako otroci, jistě, ženy budou brány do otroctví.“
„A pak bude mít s takovou její pán poměr, protože v islámu je to přípustné mít poměr se ženou, která je vaší otrokyní nebo vaší manželkou.“

Rovněž konstatoval, že podle další interpretace Hadity začnou děti se svými matkami zacházet jako s otroky.

Řekl: „Jedna věc, o které si myslím, že se bude prosazovat nejsilněji, bude, že na konci časů spatříme mnoho muslimů neposlušných ke svým matkám a otcům… uvidíme děti mluvící se svými matkami a otci, jako kdyby to byli otroci.“

V roce 2014 unesl Islamistický stát více než 5 000 ne-muslimských Yazidských žen a dívek. Mnoho z nich bylo propašováno a rozprodáno na trzích s otrokyněmi.

Ve verši 24 Súry An-Nisa v Koránu se píše: „A kdokoliv z vás nemůže nalézt cestu ke sňatku se svobodnými věřícími ženami, ten si může vzít ty věřící otrokyně, které jsou vaším právoplatným vlastnictvím.“

Zdroj: breitbart.com

loading...