Špičkový vědec v oblasti vakcín varuje svět: Okamžitě zastavte všechna očkování proti Covid-19, jinak bude uvolněno…

single-image

Přední vědecký pracovník v oboru vakcín Geert Vanden Bossche, který spolupracoval s mnoha očkovacími společnostmi a organizacemi včetně GAVI, bije na poplach ohledně masového očkování populací po celém světě vakcínami proti covid-19. (Foto: Flickr)

Říká, že vakcíny proti covid-19 jsou „brilantní“ léky a trvá na tom, že fungují na individuální úrovni, ale říká, že jsou „špatnou zbraní“ pro nasazení v globálním měřítku, pokud je vysoký tlak na infekční patogeny. Jak tweetnul 3. března, „Jsem KRAJNĚ znepokojen dopadem, jaký budou mít současné vakcíny na Covid-19, když budou stále častěji používány v masových vakcinačních kampaních vedených v průběhu pandemie. Přečtěte si moje globální VAROVÁNÍ a vědecké důkazy. “

Poté pro varování uvedl následující odkaz:

bit.ly/3q89hWZ

Tato adresa URL odkazuje na dokument PDF, který jsme uložili ve veřejném zájmu, a zveřejnil jej na serverech NaturalNews na tomto odkazu (PDF) .

Dokument obsahuje diapozitivy z prezentace vytvořené Dr. Bosschem s názvem „Proč by se současné vakcíny Covid-19 neměly používat k hromadnému očkování během pandemie?“

Zasvěcenec očkovacího průmyslu, který pracoval v Nadaci Billa a Melindy Gatesových

Než se pustíme do prezentace a jejího významu, pojďme se nejprve rychle podívat na pozadí Dr. Bosscheho. Dobrý popis nabízí stránka Dryburgh.com , která tento příběh podrobně pokryla:

Geert Vanden Bossche, PhD, DVM, je odborníkem na výzkum vakcín. Má dlouhý seznam společností a organizací, se kterými pracoval na objevu vakcín a předklinickém výzkumu, včetně GSK, Novartis, Solvay Biologicals a Nadace Billa a Melindy Gatesových. Dr. Vanden Bossche také koordinoval očkovací program proti ebole na GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization).

Je držitelem certifikátu Virology and Microbiology, autor více než 30 publikací a vynálezce univerzální vakcíny, pro kterou podal patentovou přihlášku. V současné době pracuje jako nezávislý konzultant pro výzkum vakcín.

Jinými slovy, jen stěží najdete někoho, kdo je kvalifikovanější, zkušenější a zasvěcenější v očkovacím průmyslu. Je pozoruhodné, že Dr. Dossche je samozřejmě zastáncem vakcín a ne takzvaný „anti-vaxxer.“ I ze své pozice o výhodnosti očkování však vidí obrovská rizika a problémy s kampaněmi hromadného očkování, i když předpokládá, že vakcíny fungují tak, jak byly navrženy.

Dr. Bossche varuje, že svět vytváří „nekontrolovatelné monstrum“ a mění vakcíny na „biologickou zbraň hromadného ničení“

Zde je aktuální citát Dr. Bosscheho:

Bylo by možné vymyslet jen velmi málo dalších strategií k dosažení stejné úrovně účinnosti při přeměně relativně neškodného viru na biologickou zbraň hromadného ničení.

Jak vysvětluje Dryburgh.com:

Dr. Bossche věří, že se vakcinologové, kliničtí lékaři a vědci zaměřují pouze na krátkodobé výsledky na úrovni jednotlivců, a nikoli na důsledky na úrovni globální populace, o nichž se domnívá, že se brzy projeví. Evidentně v podobě transformace „docela neškodného viru na nekontrolovatelné monstrum“.

Jeho znepokojení spočívá na „imunitním úniku“. Pro ty, kteří potřebují rychlý úvod do tohoto tématu, si přečtěte článek Jemmy Moranové Mutantní variace a nebezpečí uzamčení .

Podívejte se na mé úplné pokrytí tohoto ničivého fenoménu v dnešním podcastu Situation Update, speciální edici „Emergency Vaccine Alert“:

Brighteon.com/e86a8f0d-bae2-4c3c-926d-61c60c6e4c38

Pokračování z tohoto webu:

Bossche uvádí, že mnohonásobně vznikající „mnohem infekčnější“ virové varianty jsou již příklady „imunitního úniku“ z naší „vrozené imunity“ a byly s největší pravděpodobností vytvořeny samotnými vládními intervencemi; takzvané nefarmakologické intervence (NPI) – tj. uzamčení a látkové krytky obličeje. Neoficiálně, ale také výstižněji známé jako Nevědecké intervence.

Věří, že:

 • Je „vysoce pravděpodobné, že probíhající masové očkování dále zvýší „adaptivní imunitní únik, protože žádná ze současných vakcín nezabrání replikaci / přenosu virových variant“.
 • Proto: „Čím více těchto vakcín použijeme k imunizaci lidí uprostřed pandemie, tím bude virus infekčnější“.
 • A „Se zvyšující se infekčností přichází i větší pravděpodobnost virové rezistence na vakcíny“.

Tvrdí, že jeho přesvědčení jsou základními principy, které se studenti učí na první hodině vakcinologie – „V populacích vystavených vysokému infekčnímu tlaku by se profylaktická vakcína neměla používat (což je nyní jistě tento případ, protože v současnosti koluje více vysoce infekčních variant“).

Tvrdí, že k „úplnému úniku“, vysoce proměnlivého viru „stačí přidat jen několik dalších mutací do jeho receptor vázající domény“.

Podívejte se na Dela Bigtree z Highwire, jak v tomto aktuálním videu vysvětluje katastrofické důsledky globálního tlaku na vakcíny:

Brighteon.com/257797f0-06fa-4596-be69-af71bb3adc21

Bossche vysvětluje, že vakcíny fungují na individuální úrovni, ale v souhrnu vytvářejí enormní rizika kvůli „imunitnímu úniku“.

Jako obhájce vakcín Bossche věří, že vakcíny fungují na individuální úrovni a mohou vytvářet imunitu proti zamýšlenému patogenu. Souhrnně však masové očkování velké populace během pandemie vede k jevu známému jako „imunitní únik“, což znamená, že virus vyvíjí varianty, které jsou imunní vůči dostupným vakcínám.Tato přirozená selekce adaptace viru má za následek ještě nebezpečnější spektrum virových kmenů, které unikají z těl hostitelů a jsou znovu zavedeny do volné přírody, nyní nebezpečnější než původní patogen, který měly vakcíny zastavit.

Bossche ve své prezentaci varuje, že covidové vakcíny „nemohou kontrolovat replikaci více infekčních variant CoV a mohou dokonce řídit imunitní únik“.

Vysvětluje, že „vrozená imunita“ má zásadní význam pro zastavení cyklu mutací a infekcí, které řídí „tři odlišné vlny“ pandemické nemoci. Vrozená imunita – přirozená imunita, kterou mají lidé bez vakcín – však není nijak uznávána zdravotnickým establishmentem, který je poblázněný vakcínami, a globálními politickými institucemi, které nyní prosazují celosvětové masové očkování.

Analýza Dr. Bosscheho závisí na úloze NAC (Non-Asymptomatic Carriers = neasymptomatických nosičů) při zmírňování šíření infekčních virových kmenů. Varuje, že pokud jsou očkováni jiní než NAC, vede to ke zvýšení virové infekčnosti mezi NAC. Jinak řečeno, když hromadně očkujete lidi, kteří nevykazují příznaky, vytváříte populační virové adaptační tlaky, které vedou ke zvýšené virové patogenitě u nositelů, kteří vykazují příznaky. Tím se pandemie dostává na vyšší rychlostní stupeň s nebezpečnějšími kmeny, které jsou stále infekčnější.

Jak uvádí: „Výsledné varianty imunitního úniku jsou nyní vůči vakcíně rezistentní.“ Díky tomu je vakcína horší než zbytečná … ve skutečnosti vyvolala vývoj super kmenů a zároveň oslabila následnou imunitní odpověď, když se s novými kmeny setkávají lidé, kteří byli dříve očkováni.

Konkrétně uvádí:

Zvýšená míra infekce vede ke zvýšené míře přechodné séropozitivity v NAC; séropozitivita potlačuje vrozenou imunitu, protože Ag-specifické Abs vykompenzují NAB pro vazbu na CoV a zabraňují tréninku vrozeného imunitního systému.

Jinými slovy, vakcína potlačuje imunitní systém a generuje smrtící super kmeny.

Zajímá vás: Je to všechno záměrně?

Lidé, kteří jsou „plně očkováni“, jsou chovatelé „super kmenů“ ještě smrtelnějších chorobných patogenů

Dr. Bossche dále dokumentuje, jak se již objevují důležité příznaky, které směřují ke katastrofickému výsledku, pokud bude pokračovat masové očkování. Na straně 12 své prezentace ve formátu PDF uvádí tato „podivná pozorování“ o současné pandemii covid-19:

 • Netypický průběh / vlny pandemie
 • Vznik několika mnohem více infekčních kmenů
 • Uvolňování virů (více infekčních variant) u plně očkovaných subjektů

Jak vysvětluje, znamená to, že vakcína urychluje adaptivní reakci viru, který vytváří nové kmeny, které jsou mnohem infekčnější a potenciálně smrtící… a že tyto „super kmeny“ se objevují u „plně očkovaných subjektů“.

Shrnuje tento bod prohlášením:

Opatření pro hromadné zadržování a masové očkování v NAC urychluje PŘIROZENÝ imunitní únik, zatímco masové očkování nonNAC urychluje PŘIROZENÝ a ADAPTIVNÍ imunitní únik.

Pamatujte: „NAC“ znamená „Neasymptomatický nosič“ nebo osoba, která vykazuje příznaky a nese patogen.

Fenomén „adaptivního imunitního úniku“ znamená, že vakcíny vytvářejí přirozený adaptační tlak na virus, který má za následek vytváření super kmenů a následné vylučování těmi, kteří již byli očkováni. Přesto tito lidé nejsou imunní vůči novým super kmenům, takže se i nový očkovaný nakazí novým super kmenem. A protože jejich imunitní systém nikdy nedostal příležitost aktivně porazit první kmen, mají velmi malou naději v úspěšný boj s novým super kmenem a mnoho z těchto lidí zemře. (To je můj závěr, nikoli Dr. Bosscheho, ale jeho závěry tento závěr implikují.)

Varování od Bosscheho: „Okamžité zrušení všech probíhajících masových vakcinačních kampaní proti Covid-19 by se nyní mělo stát NEJAKTIVNĚJŠÍM zdravotním stavem mezinárodního významu“

Zde je Bosscheho otevřený dopis WHO, v němž varuje, že globální očkovací kampaň musí být okamžitě zastavena, jinak lidstvo zaplatí cenu za rozpoutání „nekontrolovatelné příšery“.

Kliknutím sem zobrazíte PDF tohoto dopisu, který se nyní zrcadlí na serverech Natural News.

Otevřený dopis WHO: Okamžitě zastavte všechna hromadná očkování proti Covid-19

Geert Vanden Bossche, DMV, PhD, nezávislý virolog a odborník na vakcíny, dříve zaměstnán ve společnostech GAVI a The Bill & Melinda Gates Foundation.

Všem orgánům, vědcům a odborníkům z celého světa, kterých se to týká: celé světové populaci.

Nepatřím mezi odpírače očkování. Jako vědec obvykle neoslovuji žádnou platformu tohoto druhu, aby se postavila k tématům souvisejícím s vakcínami. Jako specializovaný virolog a odborník na vakcíny udělám výjimku pouze tehdy, když zdravotnické úřady povolí podávání vakcín způsobem, který ohrožuje veřejné zdraví, nejspíš při ignorování vědeckých důkazů.

Současná mimořádně kritická situace mě nutí šířit toto tísňové volání. Jelikož bezprecedentní rozsah lidského zásahu do pandemie Covid-19 je nyní vystaven riziku, že bude mít za následek globální katastrofu, které není rovno, nemůže tato výzva znít dostatečně hlasitě a silně.

Jak jsem uvedl, nejsem proti očkování. Naopak, mohu vás ujistit, že každá ze současných vakcín byla navržena, vyvinuta a vyrobena skvělými a kompetentními vědci. Tento typ profylaktických vakcín je však zcela nevhodný a dokonce velmi nebezpečný, pokud se používá při masových vakcinačních kampaních během virové pandemie.

Vakcinologové, vědci a lékaři jsou zaslepeni pozitivními krátkodobými účinky jednotlivých patentů, ale nezdá se, že by se obtěžovali katastrofickými důsledky pro globální zdraví. Pokud mi není vědecky dokázáno, že se mýlím, je těžké pochopit, jak současné lidské zásahy zabrání tomu, aby se z obíhajících variant stalo divoké monstrum.

Závodím s časem a dokončuji svůj vědecký rukopis, jehož zveřejnění bohužel pravděpodobně přijde příliš pozdě vzhledem ke stále rostoucí hrozbě rychle se šířících, vysoce infekčních variant. Proto jsem se rozhodl zveřejnit na LinkedIn shrnutí mých zjištění a také můj hlavní projev na nedávném summitu o vakcínách v Ohiu.

Minulé pondělí jsem poskytl mezinárodním zdravotnickým organizacím, včetně WHO, svou analýzu současné pandemie na základě vědecky podložených poznatků v imunitní biologii Covid-19. Vzhledem k úrovni nouze jsem je vyzval, aby zvážili mé obavy a zahájili debatu o škodlivých důsledcích dalšího „virového imunitního úniku“.

Pro ty, kteří nejsou odborníky v této oblasti, připojuji níže přístupnější a srozumitelnější verzi vědy, která stojí za tímto zákeřným fenoménem.

I když není času nazbyt, zatím jsem nedostal žádnou zpětnou vazbu. Odborníci a politici mlčeli, očividně stále dychtili mluvit o uvolnění pravidel prevence infekcí a „jarní svobodě“. Moje prohlášení nejsou založena na ničem jiném než na vědě. Pouze jim bude odporovat věda.

I když lze jen stěží předložit nesprávná vědecká prohlášení, aniž by je kritizovali kolegové, zdá se, že elita vědců, kteří v současnosti radí našim světovým vůdcům, raději mlčí. Bylo předloženo dostatečné množství vědeckých důkazů.

Bohužel zůstává nedotčeno těmi, kdo mají pravomoc jednat. Jak dlouho lze tento problém ignorovat, když v současnosti existují rozsáhlé důkazy o tom, že imunitní únik virů nyní ohrožuje lidstvo? Těžko můžeme říci, že jsme to nevěděli – nebo jsme nebyli varováni.

V tomto mučivém dopise jsem vsadil na svoji reputaci a důvěryhodnost. Očekávám od vás, strážci lidstva, přinejmenším to samé. Je to nanejvýš naléhavé. Otevřete debatu. V každém případě: otočte příliv!

Přečtěte si zbytek jeho otevřeného dopisu na tomto odkazu na serverech Natural News.

Dr. Vernon Coleman se připojuje k vydávání globálního varování: Vakcíny Covid mohou „vyhladit lidskou rasu“

Dr. Vernon Coleman se rovněž připojuje k celosvětovému varování pro lidstvo a v tomto kritickém videu Dr. Coleman odhaluje, jak by vakcína covid-19 mohla „vyhladit lidskou rasu“. Navštivteweb Dr. Vernona Colemana (VernonColeman.com).

Brighteon.com/0df28628-3b9b-42a3-a4c9-5bec480e8335

Podcast zítřejší aktualizace situace se zaměří na tuto vakcínovou hrozbu pro lidstvo

V úterý ráno zveřejním speciální vydání podcastu Situation Update na Brighteon.com. Podívejte se na tento kanál:

V tomto nadcházejícím podcastu budu diskutovat o globálních důsledcích Bosscheho varování, včetně toho, co se stane, když přijde druhá vlna covid „super kmenů“ a začne šokujícím způsobem zabíjet mnohem mladší lidi.

Ti, kteří jsou očkováni, budou samozřejmě pravděpodobně zabiti, což bude mít obrovské důsledky pro:

 • Demografii, politiku a volby (mnohem více demokratů bere vakcínu ve srovnání s republikány).
 • Ceny nemovitostí a místní daňové výnosy (nemovitosti se zhroutí, jak se hromadné odumírání zrychluje).
 • Nadcházející vlna nových uzamčení, ještě přísnější než první vlna.
 • Jak budou falešná zpravodajská média obviňovat neočkované za všechny masové smrti.
 • Narušení dodávek potravin a nadcházející rok rozsáhlého nedostatku potravin.
 • Probíhající, zrychlující se výpomoc a katastrofální důsledky „výpomocné ekonomiky“, kde jsou lidé placeni za to, aby se vyhnuli práci, a ekonomika je namísto produktivní práce řízena rozdáváním vlád.
 • Co znamená nadcházející hromadné odumírání pro kolaps akciového trhu a penzijních fondů, protože kráter penzijních příspěvků a města se zhroutí do bankrotu kvůli ztrátě příjmů od produktivních občanů (daně z obratu, daně z příjmu, daně z majetku).
 • Jak globální vakcínová katastrofa povede ke globálnímu ekonomickému kolapsu, který začne později v tomto roce a bude nás pohánět do roku 2022.
 • Proč je třeba se za každou cenu vyhnout očkovaným lidem, protože vylučují kmeny mutantních virů a infikují ostatní kolem sebe.

Zachyťte to a ještě více v zítřejším podcastu Situation Update, speciální edice zaměřené na vakcínovou katastrofu, která nyní bezprostředně hrozí.

A připravte se na nejhorší, protože rok 2020 byl jen zahřívací kolo toho, co přijde v roce 2021 a dále.

Pondělí 15.březen 2021 od: Mike Adams

Zdroj: 1, 2

loading...