Spící prorok Edgar Cayce předpověděl, že Putin nás zachrání před třetí světovou válkou

single-image

Jeden z nejslavnějších světových proroků, Edgar Cayce, předpověděl, že ruský prezident Vladimir Putin bude „silou světla“, která zabrání vypuknutí třetí světové války v době globálních nepokojů, které vidíme dnes. (Foto: Youtube)

Jeho předpovědi byly učiněny před více než 80 lety v řadě „Čtení světových záležitostí“ (World Affairs Readings) a týkaly se budoucnosti světa financí, světových vůdců, kolektivní spirituality a významu role, kterou Rusko sehraje na světové scéně.

Cayce mluvil o Rusku jako o „osině v zadku finančních mocností“, které se pokusí zorganizovat proti dobru lidstva ve světě po druhé světové válce.

Wakingtimes.com uvádí:

Když byl v r. 1932 dotázán na politické a ekonomické trendy v Evropě,Cayce zacílil na Rusko:

Evropa je zbořeným domem. Před několika lety přišla zkušenost, kdy skvělí lidé byli potlačováni pro potěšení a uspokojení hrstky, bez ohledu na práva jakýchkoliv dalších lidí. Tito lidé prodělají zkušenost znovuzrození a budou osinou v zadku pro mnoho politických a finančních zemí v Evropě, ve světě… Ot. Jak se jmenuje dotyčná země? Odp. Rusko! (3976-8) (zdroj).
70 let po porážce mocností Osy se Rusko znovuzrodilo, ale zbytek světa je nyní převážně pod palcem západního globalistického bankovního kartelu. Tento kartel je organizován jako MMF, Světová banka, Banka pro mezinárodní vypořádání a globální síť centrálních bank, rezervních bank, rozvojových bank a investičních bank, držící zvolené vlády světa v neustálé konkurzní správě a lidi světa v otroctví matematicky nesplatitelného dluhu.

Dnešek na ostří nože
V r. 2013 se USA pokoušely o napadení Sýrie pod evidentně podvodnými záminkami. Putin zabránil americkému útoku tím, že pohrozil, že zasáhne do konfliktu, který v té době ještě nebyl rozvinut do děsivých podmínek dneška, vojensky.

Po záměrném zničení Ukrajiny barevnou revolucí financovanou Georgem Sorosem a provedenou destabilizačním týmem, následném dluhovém dobytí Ukrajiny MMF pomocí desítek miliard dolarů v nucených rozvojových půjčkách, se Putinovo Rusko vynořilo jako jediná síla schopná bránit globálnímu postupu bankovní kabaly, a odmítá umožnit, aby Ukrajina a Krym padly do rukou Západem podporovaných sil.

Na Velké šachovnici je Střední východ v plamenech a svět je na ostří nože, chycen mezi velmi skutečnou možností eskalace do třetí světové války a zdánlivě vzdálenou nadějí, že světoví vůdci náhle najdou zdravý rozum a situaci de-eskalují.

Cayce mluvil o roli Ruska jako o „naději světa“ v nadcházejících časech takto:

„V Rusku přichází naděje světa, ale ne ta, která je někdy označována za komunistickou, či bolševickou, ne; ale svoboda, svoboda! Kdy každý člověk bude žit pro ostatní lidi. Princip se zrodil, bude trvat roky, než vykrystalizuje, ale z Ruska přichází opět naděje světa.“ (Edgar Cayce, 1944, No. 3976-29)
Jak se události v Sýrii a Iráku roztáčí a jsou pro lidi v regionu ničivé, Islámský stát (IS) realizuje kampaň děs a hrůza, rozsévá krvavý teror mezi křesťany, Syřany, Kurdy, umírněnými muslimy, šíitskými muslimy a všemi, kdo se připletou. ISIS, jak všichni evidentně vědí, je financován a zásobován zbraněmi USA a Izraelem, jako prostředek pro nepřímé svržení Assadova režimu v Sýrii.

V situaci, kdy USA a jejich spojenci předstírají, že nejsou zodpovědní za ISIS a jednají jako bezmocní a neschopní ISIS zastavit, Putin s klidem světu dosti jednoznačně řekl pravdu o podpoře ISIS a dalších žoldáckých frakcí, které zcela zničily Sýrii, zavraždily již stovky tisíc lidí, ne-li miliony, a protlačují zosnovanou uprchlickou krizi v Evropě a nyní tuto krizi rozšiřují do Makedonie, Západem.

V tomto videu Vladimir Putin neúprosně vysvětluje syrskou situaci pozoruhodně srozumitelně:

Spirituální rozvoj a vedení Ruska
Zdá se, že dokonce ještě před druhou světovou válkou Cayce předvídal potřebu, aby se Rusko vyvinulo v jistém ohledu spirituálně, aby bylo schopno postavit se proti rozpadajícím se morálním hodnotám kapitalistického Západu a hrát svoji roli velké naděje světa.

Cayce byl dotázán: „Jaký by měl být přístup tak zvaných kapitalistických zemí k Rusku?“

V náboženském rozvoji Ruska přijde pro svět větší naděje. Pak ten, či skupina, který je s ním v užším vztahu, může přinést věci lepší v postupných změnách a konečném vyřešení situace co se týká vlády nad světem. (3976-10)
O šest měsíců později byly předloženy dodatečné informace, které pomohly objasnit tuto předešlou předpověď.

Z Ruska, víte, může přijít to, co může být základem více světově rozšířeného náboženství či trend… (3976-12)
Když se na ruskou situaci v červnu 1938 zeptal Hugh Lynn Cayce, bylo mu řečeno:

Sužovaní lidé dojdou nového pochopení. Zde, kvůli jařmu utiskování, kvůli požitkářství, vzešel další extrém. Teprve až tam bude svoboda projevu, právo uctívat cokoliv podle svědomí – než tato doba přijde, budou tam stále nepokoje. (3976-19). (Zdroj)
V podstatě se zdá, že Cayce mluví o Rusku po procesech sovětské vlády a kolapsu Sovětského svazu, stejně jako o potřebě, aby se svět vrátil a humanistickým hodnotám, aby se osvobodil od útlaku sionistických kartelů, které organizovaly a kuly pikle proti lidské rase po staletí.

Cayce říká, že nějaký typ tolik potřebného spirituálního vedení přijde v tomto čase z Ruska, nějaký typ přístupu, který umožní realizaci přechodu tohoto kalibru, bez zkušenosti zaručující zničení v jakékoliv třetí světové válce.

Putin není ani náhodou svatý a nepodceňuje se potenciál pro podvod ze strany nějaké nacionalistické organizace, ale při pohledu na hlavní hráče v poli v tuto chvíli, kdy lidská rasa stojí na hraně ostrého nože, se Putin jeví, že přináší na stůl něco, co ostatní světoví vůdci neovládají a nemají… zdravý rozum.

A jak by mělo vypadat spirituální vedení v zešíleném světě? Především bude vypadat jako zdravý rozum. To samozřejmě.

„Aristoteles dokonce říká, že zdravý rozum je zdrojem vědomí. Takže pokud společnosti chybí zdravý rozum, a neexistuje žádné svědomí, morálka, empatie, vědomí, kreativita, vkus, soudnost či láska, jak má člověk přijít s návrhem na vládnutí takovéto společnosti?“ (zdroj)
Putinovy akce v Sýrii dávají naprostý smysl, v rámci dostupných možností. Již nyní pravděpodobně zabránil napadení Sýrie Tureckem, zarazil prezidenta Erdogana na hranicích a vážně narušil operace ISIS. Obojí znamená pro zdravý rozum v aréně podvodů a zrad vítězství.

Věděl nějak Edgar Cayce, že Rusko zdravým rozumem zaplní propast mezi spirituálním vedením a zaručenou destrukcí ve třetí světové válce, kterou Západ chystá?

Když mluvil o současných americko-ruských vztazích na nedávném summitu, Putin řekl o Americe toto:

„Musíte se povznést nad nekonečné přání ovládat. Musíte přestat jednat z popudu imperialistických ambicí. Neotravujte mysl milionů lidí; jako že neexistuje žádný jiný způsob, než imperialistická politika.“ – Vladimir Putin.
Putin směruje naši pozornost na půltunovou gorilu v místnosti, o které, zdá se, všichni ostatní nechtějí mluvit: Amerika a Západ již nemají ve světě žádnou morální převahu.

Cayce také okomentoval budoucí morální úpadek Ameriky:

V posledních Čteních světových záležitostí z 22. června 1944, necelých šest měsíců před svoji smrtí, Edgar mluvil o duchu a „hříchu Ameriky“.

Jaký je duch Ameriky? Většina jedinců se hrdě chlubí „svobodou“. Svobodou čeho? Když zaškrtíte srdce a mysl lidí prostřednictvím různých způsobů a zvyklostí, dává jim to svobodu projevu? Svobodu náboženského uctívání? Svobodu chtíče?… V uplatňování těchto principů… se Amerika může chvástat, avšak tento princip je spíše zapomenut… a to je hřích Ameriky. (3976-29). Čtení 3975-15, z ledna.
Závěr
Předpovídal Edgar Cayce Putinovu roli bránění západním kabalám převzít svět prostřednictvím finanční nadvlády, politické destabilizace a totální války, řádu z chaosu?

Cayce také předpověděl možnost třetí světové války. Mluvil o nástupu svárů…“v Libyi, v Egyptě, v Ankaře a v Sýrii; prostřednictvím problémů kolem těchto oblastí nad Perským zálivem. (zdroj)

Ať již věříte v moc lidské mysli spojit se se Zdrojem a stáhnout informace o budoucnosti, či nikoliv, věci se skládají takovým způsobem, že Cayceova proroctví týkající se Ruska se nyní ukazují být dosti přesnými, a poskytují nám vodítko, že minimálně bychom neměli lpět na jakýchkoliv předem daných názorech na to, co se stane v nadcházejících letech.

A ve vzduchoprázdnu bez zdravého rozumu nebo humanistického vedení současných (j)elit, proč se ohledně směru nepodívat na informace váženého a ctěného média? Nakonec vše, co od Cayce máme, je pouhá inspirace k činům, kterou dostáváme ohlédnutím se do minulosti pro vodítka a naději pro naši budoucnost. Pokud vás zajímá, jakým směrem se věci ubírají, nechte Cayceova slova vyburcovat vás k činům.

Zdroj: 1

loading...