Španělský lid oficiálně žádá prezidenta Trumpa, aby eliminoval španělskou vládu…

single-image

Oficiální web Bílého Domu obsahuje petici za podpisy občanů, kteří si přejí odstranění nelegální vlády instalované ve Španělsku!
https://petitions.whitehouse.gov/petition/removal-illegal-government-installed-spain (Foto: Wikimedia)
     
Toto je úplné znění petice, je zveřejněno v angličtině a španělštině:

My Svrchovaný španělský lid, kterému je nelegálně vládnuto vládou, kterou tajně založili prostřednictvím volebních podvodů George Soros a jeho komunističí a globalističtí spojenci, kteří přišli, aby podkopávali a nadále i podkopávají jak naše základní ústavní, tak také lidské svobody a práva prostřednictvím neoprávněné represivní politiky a podněcování strachu, s úctou požadujeme legitimní vládu Spojených států amerických, jejímž legitimním nově zvoleným prezidentem je Donald J. Trump, a také jako signatáři NATO:

  • aby se americká armáda podílela na rychlé eliminaci uvedené nelegální vlády, včetně jejích stoupenců a regionálních spojenců, jejích promotérů a národních a mezinárodních spojenců.
  • aby Spojené státy poskytli prostředky pro bezpečný přechod k novému vládnímu systému, který ctí vůli Svrchovaného lidu Španělska vyhlášením demokracie bezpečné, přímé a participativní prostřednictvím technologie blockchain, která zaručuje právo okamžitého propuštění jakéhokoli zástupce.
  • aby USA dočasně převzali vedení španělské armády a národních a regionálních policejních sil, které jsou nyní zjevně ohroženy a omezeny
    jednat proti uvedené ilegální vládě, aby se během uvedeného přechodu zachoval mír.

Na oplátku se nová vláda svrchovaného lidu Španělska zaváže využít svého vlivu na hispánce po celém světě a v případě potřeby se za Spojené státy přimlouví za Spojené státy u všech hispánských zemí.

Sjednocování a začátek “španělské jednoty” a zcelování španělského území je připisován Pelayovi, o němž koluje množství protichůdných historek hlavně co se týče jeho původu. Pakliže však měl schopnost sjednocovat a řídit bitvy, byl pravděpodobně vychován nebo aspoň narozen ve středních či vyšších vrstvách tehdejších vizigótů -gódů, anebo potomek asturských knížat té doby, o kterých se neví vůbec nic. Jeho slavný výrok, kterým začalo sjednocování španělska (špatně kabal historiky označováno jako “Reconquista” – znovudobytí; předtím nebylo žádné “španělsko” ..) byl: “Utíkej”, po té, co jednou ranou vyrazil tři stoličky sarracénskému knížeti. Se stejným Pelayem se také váže historka o provázanosti s Arturovými rytíři kulatého stolu a dokonce i “Archou úmluvy”. První velká bitva, kterou to začalo, byla bitva u Covadony, a stálo zde 200-300 pelayových chlapů proti 20.000 muslimské armádě Al Qamy, kterou v partyzánské válce nečekaných horských nájkezdů a přepadů vyčerpali, porazili, Al Qama byl nakonec zabit a armáda se vzdala. Tak začalo období sjednocování španělska. .. ne u televize a brambůrků, se “sluncem v duši” ..

usa-illegal-spain-government-removal-petitionDownload

Španělská armáda historicky „mrká“ na americkou armádu: rozumíte tomu nebo ne?

Zdroj: 1

loading...