Seriál Stargate bohužel není fikce, šokuje lidstvo známý informátor Corey Goode

single-image

Mohl by být velmi populární televizní seriál Stargate, natočený v letech 1997 až 2007, více vědou než fikcí? Informátor tajných vesmírných programů Corey Goode tvrdí, že je založen na reálných velmi pokročilých cestovatelských technologiích, které je možné najít po celé Zemi, sluneční soustavě a naší galaxii.

V dvanácté epizodě Kosmického odhalení (Portály: Vesmírný web), Goode odpovídá na otázky Davida Wilcocka o různých druzích cestovatelských technologií, používaných starověkými společnostmi a mimozemských civilizacemi.

Goode vysvětlil rozdíly mezi různými technologiemi, které fungují na bázi portálů a červích děr, které vznikly buď přirozenou cestou anebo je postavily vysoce vyspělé starověké civilizace, které nejsou známé ani současným mimozemským návštěvníkům. Což je prakticky stejný scénář děje, odvíjejícího se v seriálu Stargate SG-1, kde jsou hvězdné brány označeny coby pozůstatek technologie rasy zvané Antikové.

Jak vznikají přirozené hvězdné brány? Corey Goode to popisuje v epizodě Elektrické slunce. Jak se podle něj Země otáčí, v závislosti na jejím vztahu ke Slunci a jeho chování, tak se díky určitým horninám, krystalům a kovům pod povrchem Země vytvářejí uzly. Přirozené hvězdné brány se objevují právě poblíž těchto uzlů – a sice buď na povrchu Země, těsně pod povrchem anebo v horních vrstvách atmosféry. Nezvaní mimozemští návštěvníci se zaměřují právě na tyto oblasti, kde se otevírají přírodní Stargates. A kupodivu mnoho z nich se objevuje v pásu mezi rovnoběžkami třicet tři a třicet šest stupňů severní šířky. V této oblasti je proto mnohem častější výskyt pozorování UFO než jiných částech Země.

Podle Coreyho Goode technologie vyobrazené ve Stargate SG-1 a Atlantis poskytují poměrně přesný obrázek o tom, jak prstencové starověké portály nebo „hvězdné brány“ ve skutečnosti vypadají a pracují. Navigační systém je podle něj podobný tomu, jak funguje internet, kdy jsou číselné sekvence přiřazeny jednotlivým počítačům, sítím, poskytovatelům připojení a státům. Tyto IP adresy jsou podstatou navigace v rámci WWW sítě.
Analogicky je tak podle Coreyho možné určit řadu číselných souřadnic na základě hyperdimenzionální matematiky pro různé galaxie, solární systémy či planety. Podobně jako souřadnicový navigační systém, znázorněný v původním filmu Stargate z roku 1994, který se poté začlenil do televizního seriál Stargate SG-1 a navazujícího Star Gate: Atlantis.

Goode ovšem není sám, když popisuje takový číselný adresní systém. David Wilcock poukázal na skutečnost, že jiný informátor tajných vesmírných programů Henry Deacon (aka Arthur Neumann) rovněž potvrdil, že tato navigační metoda se používá pro kosmické portály. Deacon začal veřejně hovořit o portálech a hvězdných branách v roce 2006 v rozhovoru, týkajícího se projektu Camelot.

Goode řekl, že tyto prastaré portály se nacházejí po celém světě a jsou v hledáčku tajných vědeckých týmů z USA a dalších zemích. Další informátor Dan Burisch prohlásil, že byl součástí tajného týmu, který šel do Iráku, aby zde našel portálové technologie. A vskutku Deacon nezávisle potvrdil, že se hvězdná brána našla právě v Iráku. To ostatně vyznívá i jako velmi nepřímý důkaz podporující tvrzení Burische a Deacona, že skutečným důvodem pro americkou invazi do Iráku bylo najít technologii starověkých portálů. Toto podezření z jejich úst zaznělo již v roce 2003.

Slunce slouží rovněž jako portál? V jiné epizodě Kosmického odhalení Goode popsal slunce jako přírodní portál, který mohou používat kosmické lodě, když chtějí vstoupit do naší sluneční soustavy anebo ji naopak opustit. Solární vlákna tvoří podle něj torzní pole, díky nimž vznikají průchozí červí díry pro portálové cesty mezi slunci v naší galaxii.

Nejvíce překvapujícím aspektem Goodyho svědectví je skutečnost, že přírodní a starověké portálové systémy tvoří kosmickou síť, pokrývající vesmír. Když „skáčete“ z jednoho portálového místa na druhé, můžete tak urazit neuvěřitelné vzdálenosti mezi galaxiemi, přes celý vesmír. Goodeho popis kosmické sítě portálů se rovněž objevil v seriálu Stargate SG-1.
Velká podobnost Goodeho popisu portálového cestování s tím, co vylíčil seriál Stargate SG-1, vyvolává zajímavé otázky. Byl seriál součástí lehkého odhalení či programu aklimatizace, kdy se zábavní průmysl jen použil jako prostředek pro přípravu veřejnosti, jak jí sdělit pravdu o portálovém cestování?

Producenti seriálu měli konzultanty z letectva USA

Je velmi pravděpodobné, že tvůrcům Stargate SG-1 někdo předal klíčové myšlenky, které by mohly odkrýt vysoce pokročilou vědu, používanou pro portálové cestování, s použitím fikce jako krycího manévru. Ostatně mnoho epizod seriálu líčí, jak se hvězdná brána uchová v tajnosti před obyvatelstvem Země, což často působilo etické problémy pro samotný personál.

Ostatně vzdušné síly Spojených států (USAF) včetně jejich odnože vesmírné velitelství (AFSPC) spolupracovaly s producenty Stargate SG-1 na tvorbě seriálu. V jedné epizodě se dokonce objevil sám šéf USAF generál Michael Ryan, když se mihl v komplexu Cheyenne Mountain, kde se hvězdná brána v seriálu nachází.

Je velmi neobvyklé, když se stávající člen sboru náčelníků štábů amerických ozbrojených sil jen tak objeví v televizi, natož pak ve sci-fi seriálu, který popisuje armádu, jak skrývá pokročilé technologie před veřejností z národně bezpečnostních důvodů. Tato epizoda Stargate jasně naznačila, že velmi vysocí činovníci USAF byli nakloněni „lehkému odhalení“ prostřednictvím zábavního průmyslu.

Existuje mnoho dalších paralel mezi seriálem Stargate SG-1 a svědectvím Coreyho Goode o systému portálového cestování v tajných kosmických programech. Již dříve uvedl, že brzy nastane plné odhalení prostřednictvím masivního zveřejnění dokumentů o tajných kosmických programech. Goode tak ukazuje, že veřejnost se potichu připravuje na tuto událost již delší dobu, třeba právě díky populárním show jako je Stargate.

Autor: Michael E. Salla, Ph.D.

Zdroj: 1
loading...