Putin odpálil informační bombu a všechny nás vážně varoval, uvedla politoložka

single-image

18 dnů před prezidentskými volbami v Rusku Putin odpálil informační „bombu“. Prakticky přednesl svůj předvolební programu na poselství Federálnímu shromáždění. Vystoupení Putina pozorně sledovali i v Praze.

„Druhá část zprávy obsahovala skutečnou ‚bombu‘,“ řekla v rozhovoru předsedkyně Institutu slovanských strategických studií v Praze ISSTRAS, politoložka Radmila Zemanová-Kopecká.

Zemanová-Kopecká: Putin se v první části svého projevu věnoval domácí sociálně-ekonomické sféře a rozvoji země. Připomněl, že v této oblasti Rusko dosáhlo úspěchů, na které jiné země potřebují podstatně delší dobu. Upozornil, že nedostatků je ještě dost. Ať už se to týká ekologie, demografie, komunikací, výstavby bytů a předškolních zařízení atd. V souvislosti s bytovou politikou prezident připomněl, že v roce 2000 byly vydány 4 000 hypotéčních úvěrů. V minulém roce jich bylo vydáno přes milion. Putin připomněl, že inflace v Rusku je na úrovni 2 %. To je podle něj dobrý ukazatel, ale není to samospasitelné. Naprosto nezbytné je zvýšení produktivity práce, zejména práce kvalifikované. K tomu je třeba vychovávat odborné pedagogické kádry. Zdůraznil, že kvalitní školství musí být dostupné pro všechny. Za neméně důležité podmínky pro kvalitní život vidí prezident také rozvoj zdravotnictví, péči o seniory, jejichž věk se za posledních 15 let výrazně zvýšil. Kriticky se vyjádřil k optimalizaci zdravotnických zařízení, když uvedl, že byla odstraněna střediska v obcích od 100 do 2000 obyvatel. Příliš se realizátoři podle prezidenta nadchli administrativou a zapomněli na to hlavní, na člověka. Aby lidé jezdili kvůli běžné prevenční prohlídce do měst, je podle Vladimíra Putina nepřípustné. Klíčovou roli vidí prezident v rozvoji technologických změn. Zaostávání v této sféře vede podle něj ke ztrátě suverenity. Neméně důležité místo má podle něj také boj s úřednickými korupčníky, kteří nezřídka blokují rozvoj poctivého byznysu a tím i rozvoj ekonomiky země. Obecně lze říct, že Vladimír Putin je rozhodnut využít pozitivní prvky a zkušenosti bývalého socialistického zřízení, ale chce je zabudovat do moderního prostředí s nejnovějšími technologiemi. I zde je podle něj nejdůležitější člověk a zvyšování kvality jeho života.

Jestli byla první část určena především občanům Ruské federace, pak druhá část zcela srozumitelné byla určena i světové veřejnosti.

Přesně tak…Prezident uvedl, že Rusko udělá vše, aby neutralizovalo hrozby. Konstatoval mimo jiné, že Rusko hypersonickou zbraň, o kterou se opírají „západní partneři“, už má. Vše je podle něj ale zaměřeno na bezpečnost ruského státu a jeho občanů. Zbraňové systémy, jimiž disponuje Rusko, jsou podle prezidenta Putina unikátní. „V současné době nic obdobného ve světě neexistuje,“ konstatoval. Upozornil, že už řadu let o tom ruská reprezentace otevřeně informovala západní kolegy. „Nedělali jsme žádná tajemství z těchto projektů. Ale nikdo s námi nechtěl mluvit, nechtěli nám naslouchat. Tak si nás poslechnete nyní,“ řekl Vladimír Putin. Prezident předvedl simulaci systému Avantgard. Konstatoval, že obsahuje nové kompozitní materiály, které mu umožňují jít k cíli, jako by to byl meteorit a pro systémy PRO je naprosto nezachytitelný. Neméně zajímavé bylo sdělení, že laserové zbraně už ruská armáda dostává do svého vybavení laserových systémů nyní. Přiblížení základen NATO k ruským hranicím a další podobné kroky jsou podle Vladimíra Putina neefektivní a finančně neodůvodnitelné. Doprovázel svou zprávu o ruských unikátních výzbrojích video záběry. Bylo to něco!

Měla jste pocit, že Putin ohrožuje Západ?

Vladimír Putin nejednou zdůraznil, že rostoucí moc Ruska nikoho neohrožuje. Naopak umožní vytvoření bezpečnostní rovnováhy ve světě, jak tomu bylo od poválečných let. Nicméně prezident vyslal do světa vážné varování. „Jakékoli použití jaderných zbraní proti nám nebo našim spojencům budeme vnímat, jako jaderné napadení Ruska. Odpověď bude okamžitá se všemi z toho vyplývajícími důsledky,“ řekl prezident. Opět ale zdůraznil, že vše je zaměřeno výhradně na obranu Ruska a jeho spojenců. Na závěr prezident přesto vyjádřil naději, že k pozitivnímu dialogu Ruska s USA i EU nakonec dojde. Vyslovil naději, že ti, co žijí minulostí a vyhrožováním, budou nakonec posláni do důchodu. Konstatoval, že Rusko nepotřebuje silou zbraní nic vybojovávat či získávat. „My máme všechno,“ uvedl ruský lídr.

Ve světle uvedeného se tak domnívám, že dnes svět jednoho hegemona právě skončil.“

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce

Zdroj: 1

loading...