Profesor veřejného zdravotnictví Hrušovský varuje: Jednobuněčná koronavírusová medicína, jakkoli by vláda chtěla uměle nadhodnocovat, je úzce propojena s ostatní medicínou, zejména s civilizačními chorobami

single-image

Slovenský lekár Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc, ktorý je profesor verejného zdravotníctva sa na sociálnej sieti podelil o svoj pohľad na súčasný stav pandémie koronavírusu na Slovensku so zameraním sa na prevenciu a rizikové faktory infekčného ochorenia. (Foto: Wikimedia)

Na snímke zľava predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO) a hlavný hygienik SR Ján Mikas

Profesor Hrušovský píše o tom, že „špičkoví odborníci“ Slovenska združení v Konzíliu odborníkov, v Krízovom štábe, v Pandemickej komisii, v ďalších komisiách, minister zdravotníctva, vláda a na jej čele premiér mali za úlohu udržať dobrý zdravotný stav obyvateľstva.

„Výraz „špičkoví odborníci“ dávam do úvodzoviek, lebo nie vždy nimi sú, iní sú zaujatí, alebo nemajú možnosť presadiť svoje vedomosti. Naozajstní a nezávislí špičkoví slovenskí odborníci, ktorí sa celoživotne zaoberajú verejným zdravím, preventívnou medicínou aj praktickou zdravotnou starostlivosťou, boli a sú v posledných ôsmich mesiacoch z verejného priestoru eliminovaní, alebo ich oficiálne médiá do diskusií nepripúšťajú, a už vôbec nemajú prístup k rozhodovacím procesom.“

Tvrdí, že jednobunková koronavírusová medicína, hocako by vláda chcela umelo nadhonocovať, je úzko prepojená s ostatnou medicínou, osobitne s civilizačnými chorobami. „Keby vláda mala úprimnú snahu znížiť morbiditu a mortalitu choroby COVID-19, musela by sa problémom zaoberať oveľa komplexnejšie. Vybral som sedem ťažiskových bodov, v ktorých kompetentní zaradili spiatočku,“ píše profesor a vymenúva:

Obezita

„Hmotnosť. Obezita patrí medzi hlavné rizikové faktory ťažkého priebehu COVID-19. Ľudia si počas obmedzení mali upraviť BMI (body mass index) na normálne hodnoty pod 25. Prechádzky, vychádzky so psom, beh, športovanie v mestách a na dedinách sa však obmedzuje na minimum.“

Odborník zdôraznil, že v súčasnosti je povinnosť nosiť rúško mimo domu, pri čom sa nedá športovať, hypoxia zhoršuje výkon, negatívne vplýva na zdravotný stav, zvyšuje riziká pri ostatných chorobách. „Ak si majú ľudia udržať malú hmotnosť a ak obézni majú schudnúť, treba maximálne podporovať pohyb v exteriéri,“ odporúča.

„Špičkoví odborníci“ podľa neho doteraz neupozornili na obezitu ako rizikový faktor, nezapracovali boj proti obezite do naliehavých zdravotníckych opatrení, nevyzvali na zdravý pohyb, ale ho na mnohých úrovniach zablokovali. „Na Slovensku má takmer polovica dospelých nadváhu alebo obezitu. Vo všetkých odporúčaniach liečby obezity je prvoradé jednak zvýšenie výdaja energie, jednak obmedzenie kalorického príjmu. V opatreniach proti koronavírusu ich však „špičkoví odborníci“ vynechali, obmedzili pohyb, opačné názory umlčali. To je medicína naruby!“

Cukrovka

„Diabetes mellitus. Cukrovka je ďalší rizikový faktor úmrtia na COVID-19. Zdravotná starostlivosť o týchto pacientov sa podstatne zhoršila na viac ako pol roka. Mnohí pacienti boli vystrašení koronavírusovou propagandou a neprichádzali na pravidelné kontroly k diabetológom, ani k praktickým lekárom.“

Odmietanie poskytovania štandardnej ambulantnej starostlivosti je podľa Hrušovského preukázateľné aj u samých lekárov a ostatných zdravotníckych pracovníkov, ktorí nezriedka kvôli reštrikčným opatreniam rušili a rušia dohodnuté termíny. „Súčasťou opatrení pri cukrovke je takisto dostatočný pohyb a výdaj energie, ktorý „špičkoví odborníci“ výrazne obmedzujú. To je medicína naopak!“

Krvný tlak

Profesor upriamuje pozornosť na to, že vysoký krvný tlak má po šesťdesiatke väčšina Slovákov. „Takže okrem pribúdajúceho veku – neovplyvniteľného rizika – pribúda aj ďalší, ovplyvniteľný rizikový faktor úmrtia. Jednou z vyvolávajúcich príčin vysokého tlaku je stres. Aj utajený stres. Taký, ktorý sa adekvátne neodreaguje.“

Opatrenia „špičkových odborníkov“ podľa neho podporujú stres izolovaním starších, nemožnosťou slobodného pohybu, povinnosťou nosiť rúška, obmedzovaním náboženského života, likvidáciou malého a stredného podnikania, uzatváraním prevádzok, zvyšovaním podnikateľského rizika, rušením spoločenských podujatí.

„Zvyšuje sa riziko infarktu, cievnej mozgovej príhody, i riziko úmrtia na COVID-19. Odborníci „od fachu“ sú odstavení. To je medicína postavená na hlavu!“

Vážne choroby

„Ostatné smrtonosné choroby. Preventívne programy sú odstavené. Počas dlhých rokov sa sústreďujú narastajúce, no stále skromné prostriedky na slovenské národné programy zdravia, ako je onkologický program, kardiovaskulárny program, pediatrické programy. Rok 2020 znamená totálny obrat – dostali červenú. Premiér pálil na námestí 5 000 sviečok za zbytočne zomretých spomedzi 50 000 všetkých úmrtí ročne. Koľko ich bude páliť na Dušičky 2020?“

Špičkoví odborníci“ podľa profesora Hrušovského neochránili žiaden preventívny či liečebný program zdravia, nevyužili svoje kombinačné schopnosti a inteligenciu použili na jedinú spomedzi tísícky chorôb, na ktoré Slováci zomierajú.

„Hlasy ozajstných slovenských odborníkov – onkológa, imunológa, kardiológa, kardiochirurga, internistu či praktického lekára nechali zaniknúť v alternatívnych mediách a bez diskusie ich udusili pseudoargumentmi v oficiálnom mediálnom prostredí. To je vybrakovaná medicína!“

Imunita

Dodáva, že imunitu podporujú vitamíny a stopové prvky. „Prirodzený kontakt s ľuďmi zvyšuje kolektívnu imunitu. Dokonca aj ľahké infekcie. Klinická štúdia preukázala, že prekonaná nádcha (koronavírusová) zmierňuje priebeh COVID-19 a znamená nižšie riziko úmrtia.“

„Kam nechodí slnko, tam chodí lekár: opatrenia zamedzujú prístup k slnečným lúčom: pobyt v domácom prostredí, obmedzenie pobytu vonku, rúška v exteriéroch. „Špičkoví odborníci“ uzavreli ihriská, športoviská a ďalšie exteriéry. V žiadnom opatrení, nariadení či výzve k obyvateľstvu neodporúčali užívať vitamín C, ani vitamín D, ani vitamíny skupiny B, ani zinok, ani selén, ani žiadne výživové doplnky, ani nenosenie rúšok v exteriéri. Tých, ktorí sa otázkou imunity roky zaoberajú, odstavili od médií, alebo ich do médií nepripustili. To je medicína v protismere!“

Duchovný život

Profesor ďalej pripomenul, že Juraj Fándly pred 225 rokmi v predhovore k Zelinkárovi napísal: „Usiluj si zachovať svedomie bez hriechu, lebo iba čisté svedomie je matkou nevinnej veselosti a takáto veselosť je matkou dobrého zdravia.“

„Blokovanie svätých omší, obmedzovanie sviatostí a ostatných náboženských podujatí je útokom na skúšané obyvateľstvo. Stres, hádky, domáce násilie, obavy z budúcnosti, narastanie závislostí, narastanie kriminality, vzostup depresie, všeobecná úzkosť a strach – to sú duševné a duchovné neduhy a choroby, na ktoré majú Slováci stáročný a tisícročný recept: náboženský a duchovný život. Dnes zablokovaný. To je medicína bez základov!“

Vek

„Sú aj faktory, ktoré sa nedajú ovplyvniť, ako je vek obyvateľov, a teda aj vek chorého človeka. Ale aj tu sa treba zamyslieť: chceme životu pridať roky, alebo rokom život? Starých izolovať, alebo navštevovať? Opýtajme sa, čo by si sami starí ľudia želali!“

Súčasné opatrenia sú podľa Štefana Hrušovského v príkrom rozpore so všetkými poznatkami a doterajšou praxou geriatrickej medicíny. „Špičkoví odborníci chcú starých ľudí chrániť izoláciou a pritom každý študent medicíny vie, že izolácia starého človeka je priama cesta do hrobu! To je geriatrická medicína v odpadkovom koši!“

„Namiesto medicíny Slovensko znáša útrapy, v ktorých sa rúcajú ekonomické vyhliadky, upadá zdravotná starostlivosť a „špičkoví odborníci“ sa starajú o jednu-jedinú nesmrtonosnú chorobu, ktorá sa nezriedka stáva smrtonosnou až pri zanedbaní ostatných chorôb.“

Dodáva, že dennodenne sme svedkami primitívnych diskusií politikov okolo klinických údajov medicínskeho výskumu, trpíme na nezákonné opatrenia a poplašné správy psychicky nevyvážených osobností politického a spoločenského života.

„Naliehavo sa tu žiada slovenská cesta, ale nie tá, ktorá z národa robí karikatúru, lež tá, ktorá nás povedie k rovnováhe, evolučnému vývoju a k prosperite. Na okraj videa so stádom oviec vedených somárom, ktorú ste isto videli na internete: stádo je v poriadku, len chýba správny vodca.“

loading...