Právníci slibují Norimberské procesy každému politikovi, kdo je za Covid-19 podvodem. Doživotí bude ten nejmírnější trest

single-image

Čítajte a, preboha, zdieľajte! Práve teraz sa totiž pripravuje druhý Norimberský tribunál. (Foto: ilustrační, Youtube)

Ide o súdny proces s hromadnou žalobou pod záštitou tisícok právnikov z celého sveta, vedených americko-nemeckým právnikom Reinerom Fuellmichom. Ten žaluje tých, ktorí sú zodpovední za škandál Covid-19, manipulovaný Davoským fórom (WEF).

Kto je Reiner Fuellmich

V tomto ohľade treba pripomenúť, že Reiner Fuellmichje ten právnik, ktorý úspešne odsúdil automobilového giganta Volkswagen v prípade upravovaných katalyzátorov. A je to ten istý právnik, ktorý úspešne odsúdil Deutsche Bank zo zločinného podnikania.

Podľa Reinera Fuellmicha sú všetky podvody, ktorých sa dopustili nemecké spoločnosti, smiešne v porovnaní so škodou, ktorú spôsobila a ďalej spôsobuje kríza Covid-19.

Túto krízu Covid-19 by mali premenovať na „škandál Covid-19“ a všetkých zodpovedných žalovať za občianskoprávne škody z dôvodu manipulácie a falšovania testových protokolov.

Medzinárodná sieť komerčných právnikov bude preto viesť žalobu v prípade najväčšieho podvodu všetkých čias, podvodného škandálu Covid-19, z ktorého sa medzitým stal najväčší zločin, aký bol kedy spáchaný proti ľudstvu.

Z iniciatívy nemeckých právnikov bola zriadená vyšetrovacia komisia Covid-19, s cieľom podať medzinárodnú hromadnú žalobu na základe anglosaského práva.

Uvádzam skrátený preklad poslednej komunikácie Dr. Fuellmicha z 15. februára 2021:

„Vypočutia asi stovky svetovo uznávaných vedcov, lekárov, ekonómov a právnikov, vykonané berlínskou vyšetrovacou komisiou v záležitosti Covid-19 od 10. júla 2020, zatiaľ s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou preukázali, že škandál Covid-19 nebol nikdy zdravotný problém.

Skôr v ňom išlo o upevnenie protizákonnej moci (protizákonnej, lebo bola získaná zločineckými metódami) skorumpovanej „davoskej kliky“ presunom bohatstva ľudí k členom tejto kliky, konkrétne zničením, okrem iného, malých a stredných podnikov.

Platformy ako Amazon, Google, Uber, atď., si tak mohli privlastniť ich trhový podiel a majetok.“

Pozícia vyšetrovacieho výboru pre Covid-19

Vyšetrovací výbor sa zameriava na prevažne nasledovné oblasti:

a.) Covid-19 ako zahmlievacia taktika korporátnych a politických „elít“ na presun trhového podielu a bohatstva od malých a stredných podnikov ku globálnym platformám ako sú Amazon, Google, Uber, atď.

b.) Príspevok audiovizuálnej dane na rekonštrukciu mediálnej krajiny, poskytujúcej skutočne nezávislé informácie.

c.) Zabezpečenie regionálnych poľnohospodárskych štruktúr.

d.) Zabezpečenie regionálnej meny, aby sa zabránilo tomu, že “zhora“ príde nejaká nová mena, ktorá bude prideľovaná len za predpokladu dobrého správania.

e.) Psychologické posúdenia situácie: Ako k tomu došlo? Kroky na anulovanie súhlasu s vakcináciou, podané proti Európskej komisii, súdny proces v New Yorku o charaktere PCR testov, procesy v Nemecku, Kanade, Austrálii, Rakúsku, na Medzinárodnom súdnom dvore a Európskom súde pre ľudské práva.

Vyšetrovací výbor ďalej uvádza:

Boli sme svedkami toho, čo bolo opätovne potvrdzované, že miera nebezpečenstva, ktorú predstavuje tento vírus, je asi rovnaká ako pri sezónnej chrípke, či už ide o nový vírus (úplne alebo čiastočne vytvorený), alebo či máme jednoducho len do činenia s chrípkou, premenovanou na „Pandémiu ochorenia Covid-19“.

Okrem toho nám ani Drostenove PCR testy nevedia nič povedať o prenosných infekciách.

Aby to bolo ešte horšie, zdravotné a ekonomické škody, spôsobené opatreniami proti Covidu, boli také zničujúce, že musíme hovoriť o historicky jedinečnej miere deštrukcie.

Konkrétne je zrejmá skutočnosť, že nikdy nebolo problémom zdravie, až na to, že očkovanie geneticky experimentálnymi látkami, prestrojenými za „vakcíny“, teraz vo veľkej miere spôsobuje vážne poškodenia, vrátane fatálnych následkov.

Pre tieto experimentálne génové očkovania bola ako pokusné morčatá postupne a nesmierne rýchlo využitá svetová populácia.

Aby obyvateľstvo uvrhli do paniky, boli zavedené nebezpečné a škodlivé obmedzujúce opatrenia (dokonca aj podľa samotnej Svetovej zdravotníckej organizácie) vynúteného, zbytočného a nebezpečného nosenia rúšok a dodržiavania sociálneho odstupu, zbytočného a kontraproduktívneho.

Tým bola svetová populácia „pripravená“ na očkovanie.

Medzitým čoraz viac ľudí, nie iba právnikov – a oprávnene – požaduje okrem okamžitého ukončenia týchto vražedných opatrení aj nestranné posúdenie skutočne nezávislým medzinárodným tribunálom podľa vzoru Norimberských procesov.

Zdroj: 1

loading...