Peníze amerických daňových poplatníků byly vyplaceny odnoži Al-Káidy za Obamovy vlády, uvádí zpráva Senátu

single-image

Ze zprávy Senátu USA vyplývá, že nejméně 150 000 dolarů z peněz amerických daňových poplatníků bylo vyplaceno islámské organizaci, která má vazby na terorismus. Dělo se tak prostřednictvím humanitární organizace v letech 2014 a 2015. Velkou část těchto prostředků schválila tehdejší Obamova vláda, přestože měla informace o tom, že islámská organizace je sankcionovaným subjektem. (Foto: Wikimedia)

Dne 23. prosince předseda finančního výboru Senátu Chuck Grassley (senátor za Iowu) zveřejnil zprávu o vyšetřování, které provedl jeho tým. Jeho lidé zkoumali vztah mezi neziskovou humanitární organizací World Vision a organizací Islamic Relief (ISRA), což je organizace, která financovala teroristické aktivity.

World Vision je nezisková organizace. Byla založena roku 1950 za účelem poskytování humanitární pomoci lidem postiženým chudobou v ohrožených oblastech po celém světě.

Organizace ISRA má hlavní sídlo v Súdánu. Zpráva Senátu uvádí, že ISRA byla sankcionována ze strany USA od roku 2004 „poté, co poslala přibližně 5 milionů dolarů organizaci Maktab Al-Khidamat, předchůdkyni Al-Káidy ovládané Usámou Bin Ládinem.“

Zpráva uvádí chronologicky následující události:

  • 21. ledna 2014 předložila organizace World Vision Agentuře Spojených států pro mezinárodní rozvoj (USAID) žádost o grant na poskytování humanitárních služeb v některých oblastech zasažených konflikty v Súdánu. Organizaci World Vision byl následně udělen grant ve výši 723 405 amerických dolarů.
  • 1. února 2014 uzavřela organizace World Vision dohodu s organizací ISRA, podle níž ISRA jménem World Vision měla poskytovat humanitární služby určitým částem oblasti Modrého Nilu v Súdánu. Již dříve World Vision spolupracovala s ISRA na několika projektech v letech 2013-2014.
  • Na konci září 2014 bylo právní oddělení World Vision informováno o tom, že ISRA má pravděpodobně status sankcionovaného subjektu. World Vision poté zastavila veškeré platby organizaci ISRA a začala zkoumat, zda na ISRA byly skutečně uvaleny sankce.
  • 23. ledna 2015 Agentura pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC, vládní agentura Ministerstva financí USA, pozn. překl.) odpověděla na dotaz organizace World Vision, že ISRA je skutečně sankcionovaným subjektem a zamítla žádost World Vision o povolení k obchodování s ISRA.
  • 19. února 2015 organizace World Vision znovu požádala o povolení k obchodování s ISRA, aby jí mohla zaplatit 125 000 dolarů za poskytnuté služby. World Vision ve své žádosti zdůraznila, že může čelit vážným právním důsledkům a dokonce i vyhoštění ze Súdánu, pokud nezaplatí ISRA dlužné peníze.
  • 4. května 2015 ministerstvo zahraničí USA za vlády Obamy doporučilo vládní Agentuře pro kontrolu zahraničních aktiv, aby organizaci World Vision udělila povolení k zaplacení dlužných částek organizaci ISRA ve výši 125 000 amerických dolarů. Následující den vládní agentura udělila organizaci World Vision zvláštní povolení k zaplacení 125 000 dolarů organizaci ISRA pouze za poskytnuté služby.

Podle zprávy bylo zaplaceno 125 000 dolarů dne 7. května 2015, z nichž 111 982 dolarů pocházelo z grantu vlády USA a 9 062 dolarů pocházelo z irské vládní pomoci.

Dříve, dne 31. srpna 2014, bylo zaplaceno 39 758 dolarů organizaci ISRA z grantu vlády USA.

Dále zpráva uvádí, že celkem téměř 200 000 dolarů bylo vyplaceno organizaci ISRA z Rozvojového programu OSN (United Nations Development Programme, UNDP). Oficiální webová stránka vlády USA uvádí, že právě vláda Spojených států je jeden z hlavních přispěvatelů Rozvojového programu OSN.

Ze zprávy Senátu vyplývá, že peníze amerických daňových poplatníků byly vyplaceny organizaci ISRA v letech 2014 a 2015 (Screenshot/The Epoch Times).

Grassleyho zpráva závěrem uvádí, že „nebyly nalezeny žádné důkazy o tom, že World Vision by se záměrně snažila obcházet sankce Spojených států tím, že spolupracovala s organizací ISRA.“ Stejně tak nebylo možné „prokázat, že by World Vision ještě předtím, než dostala zprávu od Agentury pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC), věděla, že ISRA je sankcionovaným subjektem.“

Nicméně zpráva zdůrazňuje, že toto pochybení nastalo proto, že World Vision si nevyhledala základní data, například neprovedla sekundární průzkum pomocí internetových vyhledávačů ani se neobrátila na Agenturu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC), aby si situaci prověřila.

„Ačkoli nezpochybňujeme tvrzení World Vision o tom, že finanční prostředky použila ISRA v plném rozsahu k humanitárním účelům, tyto prostředky nevyhnutelně napomáhají k její teroristické činnosti,“ uvádí zpráva.

Zdroj: 1, 2

loading...