Osobní dopis Erica Jona Phelpse prezidentu Donaldu Trumpovi o spiknutí jezuitů proti Americe

single-image

Vážený pane prezidente Trumpe,

zdravím Vás ve jménu povzneseného Pána Ježíše Krista, Syna Božího, samotného Boha a velkého Člověka, Spasitele světa a krále Jeruzaléma, jehož příchod očekáváme (Zechariáš 14:16-21; Zephaniah 3:14-17; Micah 4:1-4; Izaiáš 2:1-5).

Tento dopis je osobním varováním i nabádáním uprostřed Vašich současných výzev. Jsem Eric Jon Phelps, autor knihy Vatikánští vrazi: „Zraněn v Domě mých přátel“ (2007). Poté, co jsem více než třicet let studoval Tovaryšstvo Ježíšovo (Jezuitský řád), dobře znám vražednou a ďábelskou minulost této společnosti i současnou podobu, která je proti Spojeným státům americkým – poslední baště velkolepé a slavné bílé anglosaské protestantské reformace, která zrodila západní civilizaci. Budoucí podoba Řádu zahrnuje vytvoření posledního římského papeže, který bude univerzálním monarchou světa, bude zabit mečem, vstane z mrtvých a stane se Antikristem či Člověkem / Zvířetem a pak bude vládnout světu, jak předvídal sám Kristus. (Matouš 24:15-22; Zjevení 13:3-18; 17:8-18). Melchoir Cano, významný římskokatolický dominikánský kněz XVI. století, prohlásil jezuity za „předchůdce Antikrista.“

Nadcházející plán pro Ameriku jezuitského vrchního generála Artura Sosy, kterého Italové nazývají „černým papežem“ je následující:

 1. Zaplavit národ cizími římskokatolickými hispánskými vetřelci (klamně nazývanými „přistěhovalci“) podporovanými socialisticko-komunistickou („sekulární progresivní“) demokratickou stranou Řádu. Jde o součást spiknutí, jehož cílem je přeměnit Ameriku v rasově barevný národ a zároveň „učinit Ameriku většinově katolickou“ – to je fráze používaná vyššími, Rytíři Columbovými čtvrtého stupně. Tento návrh Rytířů „učinit Ameriku většinově katolickou“ plně odhaluje Jeremiah Crowley ve svém díle Romantismus: Hrozba pro národ (1912). 
 2. Zaplavit národ arabskými muslimy z Blízkého východu (Sýrie, Egypt atd.) a také černými muslimy z Afriky (Niger, Somálsko atd.), další změna „demografie“ v pohanství, de-christianizace a afrikanizace Ameriky. 
 3. Podněcovat protibělošské, „levicové“ americké černochy a muslimy proti všem americkým bělochům obecně (bez ohledu na jejich náboženské přesvědčení), které hodlají dohnat k zoufalství a pak tyto bělochy sjednotit podněcováním černošsko-bělošské občanské války v největších městech země. Černošské obyvatelstvo bylo v posledních šedesáti letech „vybudováno“ socialisticko-komunistickými politikami, jehož celkový podíl na národním obyvatelstvu činil nejméně 25-30 procent. Řád má dost černochů, aby rozdmýchal rasovou válku. 
 4. Povzbuzovat proti-bělošskou kampaň jako ospravedlnění cíle Řádu zavést absolutistické stanné právo, umožněné podle „Zákona o nouzové bankovní pomoci“ od 9. března, 1933 a Prohlášení 2040 prezidenta Roosevelta vyhlášené pozdě večer téhož dne. 
 5. Podněcujte černošskou a pro-muslimskou kampaň vedenou některými maltézskými rytíři, konkrétně Georgem Sorosem, rasovým hebrejsko-židovským / izraelským a papežským maltézským rytířem (stejně jako Henry Kissinger), který financoval údajné „volby“ prezidenta Obamy, anarchistickou „Antifu“ a hnutí „Black Lives Matter.“ 
 6. Budování a financování mohutné, prosocialisticko-komunistické „levicové“ armády pod dohledem Rady pro mezinárodní vztahy (CFR), na niž dohlíží arcibiskup z New Yorku, v současnosti kardinál Timothy Dolan. Tato armáda ovládá „tisk“ (Fake News CNN/MSNBC/ABC/CBS atd.) a „Hollywood“. Tuto údajnou „levicovou“ frontu mají viditelně vést nechvalně známí zednářští židovští dělničtí sionisté (senátor Charles Schumer atd.) tajně loajální k římskému papeži, čímž zrazují své vlastní rasové bratry a uvrhují je do rukou nastupujících bílých fašistů, kteří vedou to, čemu se říká „nová pravice“ spojená s Radou pro národní politiku (CNP), a skandují „Židé nás nenahradí“. Toto promyšlené vnucování „nové pravice“ bílého fašismu na Západě předpověděli muži jako Martin Lee, římskokatolický autor knihy Bestie se probouzí (The Beast Reawakens) z roku 1997. Nezapomeňte, že jak „levice“, tak „pravice“ spolupracují a podléhají jezuitské manipulaci prostřednictvím určitých tajných společností (vysoce postavení svobodní zednáři, Skull and Bones, Opus Dei atd.)! 
 7. Výbuch jaderných zbraní v „kufříku“ v nejméně deseti amerických městech, jak před ním varovali vojenští generálové McInerney a Vallely v Endgame (2001). 
 8. Vyhlášení stanného práva a přesun hlavního národního města do Denveru v Coloradu (je obsluhováno okultním Denverským letištěm!) předpověděl John Roy Carlson na straně 360 v jeho knize Under Cover (1942). Oddělení „římské“ bezpečnosti jezuitského řádu vedené náčelníkem štábu Bílého domu, které řídí výkonnou kancelář prezidenta založenou FDR v roce 1939, pak otevře svých sedm set „FEMA“ koncentračních táborů, fungujících po celých Spojených státech. Svozy do těchto zařízení budou zahrnovat desítky milionů černochů, muslimů, komunistů, Hispánců, homosexuálů, fundamentálních křesťanů a nakonec i věřících hebrejských, židovských a izraelských. Jak možná víte, jezuité mají v úmyslu zabít každého Žida v Severní Americe tak, jak to Řád zamýšlel v Evropě a západním Rusku, když zrušil „zónu osídlení“ za využití obou jezuitských poboček Adolfa Hitlera a Josefa Stalina s pomocí Churchilla a FDR (1933 -1945). Poté „Operace Paperclip, pod dohledem kardinála Francise Spellmana, „amerického papeže“, přivedla desítky tisíc bývalých nacistů Třetí říše papeže Pia XII., aby obsadili zpravodajské komunity Americké říše. 
 9. Podněcování války na dvou frontách, kterou není možno vyhrát, nejprve na Blízkém východě (2001) a poté na Dálném východě (počínaje Severní Koreou). Tato krvavá lázeň bude zahrnovat obětování největších amerických vojáků a mariňáků, porážku amerického námořnictva a následnou čínsko-sovětsko-muslimskou invazi do Severní Ameriky. V současnosti existují miliony Rusů „páté kolony“, Číňanů a muslimů v zemi s úmyslem rozvíjet úspěšnost nadcházející invaze na západní pobřeží a odpadlické protestantské / baptistické jižní hranice.
 10. Zničení mešit na Chrámové hoře a „Chrámu Božího hrobu“ v Jeruzalémě během nadcházející třetí světové války. To zapálí celý sunnitský muslimský svět (tajně vedený zednáři loajálními římskému papeži!) pro to, aby požadovali džihád proti Americe – „Velkému satanu“. Proč? Protože Amerika nebude vinna jen decimací jeruzalémských mešit (umožnění stavby Třetího hebrejského chrámu, jak jej Řím plánoval po více než šest století), ale také zničením mešit v Mekce a Medíně. Jak mi jednou řekl jordánský taxikář: „Pokud armáda Spojených států tyto mešity zničí, všichni muslimové se spojí, aby zabili úplně každého Američana na zemi.“

Vážený pane prezidente, v souhrnu se jedná o Velké spiknutí Řádu proti nám.

Stejně jako královna Ester se však domnívám, že jste byli vychováni „pro takovou dobu.“

Prezident Ronald Reagan s předsedou římskokatolické sněmovny, Columbovým Rytířem Thomasem „Tipem“ O’Neillem a prezidentem Boston College, jezuitským knězem J. Donaldem Monanem.

Věřím, že Vy, s požehnáním Boha Otce skrze jeho Syna, povzneseného Pána Ježíše Krista, můžete zmařit plány jezuitů – pokud si to budete přát! Kdybych byl Vámi, s Vaší mocí vrchního velitele Vaší dočasné vojenské vlády během současné americké národní bankovní pohotovosti / válečného stavu od 9. března, 1933 by se udělalo toto:

 1. Jmenujte Grega Jarretta (mnohokrát uváděného v „novopravicové“ římskokatolické Fox News) generálním prokurátorem. Požadujte odstoupení Jeffa Sessionse a nařídit generálnímu prokurátorovi Jarrettovi, aby zahájil trestní stíhání Baracka („Barryho Davise“) Obamy, Billa Clintona a Hillary Clintonovou za velezradu a spiknutí. Jakmile se to prokáže, pak stopujte toto zrádcovství až k samotným jezuitům z Loyolské univerzity (Chicago), Boston College (Boston), Fordham University (Bronx, NY) a Georgetown University (Washington, DC). Pokud jde o „Hellcat“ Hillary, její spojkou byla Kristine Marcy, na kterou zase dohlíží bývalý kalifornský jezuitský provinciál Thomas J. Smolich – jeden z nejmocnějších jezuitů v zemi na Georgetownské univerzitě! (Smolich je jezuitský bratr jezuitského dočasného koadjutorského guvernéra Jerryho Browna, který se snaží Kaliforňany totálně odzbrojit v rámci příprav na čínskou invazi na západní pobřeží!) 
 2. Nařiďte vyšetřování některých socialisticko-komunistických tajných demokratů známých jako „RINO“ („Republikáni pouze na jméno“). To by zahrnovalo římskokatolického Paula Ryana, římskokatolického Johna McCaina, římskokatolického maltézského rytíře / vrchního soudce Johna Robertse a další nechvalně známé republikánské lháře napojené na jezuitský řád. 
 3. Vyžeňte Tovaryšstvo Ježíšovo z Ameriky a zároveň posilte naši hranici – velkou zdí – aby se agenti Společnosti, cizí civilní vetřelci a její cizí armády nedostali ven! To si vyžádá úplnou čistku všech zpravodajských agentur, včetně DHS, FBI CIA a NSA.

Ale vězte tohle!

AMDG: Jezuitská latinská zkratka; „Pro větší slávu Boží – boha, který sedí v křesle svatého Petra!

Když zahalíte Tovaryšstvo Ježíšovo mezinárodní hanbou a ostudou tím, že je vyženete z naší posvátné země, „Otec generál“ Sosa předá rozkaz svému americkému asistentovi v Římě, který ovládá jeho deset amerických provincií, aby nařídil Vaši vraždu / „vyhlazení z povrchu zemského“. Toto je modus operandi „Řádu nových templářů“ / „Rytířů Panny Marie“ podle jezuitských „morálních teologií“ Francisca Suareze a Luise Moliny. Budete považován za „uzurpátora“ proto, že jste neudržel papežovu dočasnou moc, a tím jste hoden smrti. Jezuité krvavé „Přísahy čtvrtého slibu“ budou soutěžit o splnění příkazu svého pána. K vůdcům minulosti, kteří padli pod ruku jezuitských vatikánských vrahů, patří:

 1. anglický velkolepý zachránce reformace, Oliver Cromwell;
 2. francouzský král Jindřich IV., Král Ludvík XVI. a ministerský předseda Leon Gambetta;
 3. ruský car Petr Veliký; car Alexandr I. a car Alexandr II.;
 4. italský král Viktor Emmanuel II. a král Umberto;
 5. mexický prezident Benito Juarez;
 6. čtrnáct amerických prezidentů včetně Zacheryho Taylora, Abrahama Lincolna, Jamese Garfielde, Williama McKinleyho, Warrena G. Hardingua, Franklina D. Roosevelta a našeho prvního římskokatolického šéfa z nedávné minulosti, Johna F. Kennedyho.

A konečně, na památku velkého Leona Gambetty, který v roce 1881 vyhnal jezuity z Francie, Vám nabízím své služby a denně se za Vás budu vážně modlit.

S úctou

Eric Jon Phelps

Dne 12. února 2018

Zdroj: 1

loading...