Operace „Zapalte Austrálii.“ Speciální zpráva o geo-inženýrských ohnivých bouřích a žhářsky zažehnutých požárech

single-image
Austrálie je relativně izolována jako „Země tam kdesi dole“, a proto se jejím apokalyptickým požárům v roce 1919 nedostává příliš velké pozorností mainstreamových masových médií.
To proto, že tento obrovský ostrovní kontinent je obětí jednoho z největších geoinženýrských projektů v historii.

Ve skutečnosti jsou podmínky příhodné pro vznik požárů po celém území výsledkem mnohaletých postupně se zesilujících geoinženýrských operací.

Na geoinženýrství poukazují i vědecká data. Neustálý vzestup teplot rok za rokem, který postihl všechny kouty australského kontinentu, zřetelně ukazuje na vysoce promyšlené spiknutí k vypálení celého státu.

Obrázek níže: Požáry v Austrálii, prosinec 2019

Podvod s globálním oteplováním

Je vícero důvodů, proč globalistická kabala Nového světového řádu nařídila geoinženýrům a geožhářům vypálit tuto zemi bohatou na zdroje.
Zaprvé a především však jde o to, že ti, kteří vytvořili lež o globálním oteplování, zoufale potřebují plamenný důkaz pro jejich falešnou historku o globální klimatické změně způsobené CO2. Lživým základem této fiktivní bajky, která nesprávně označuje lidské aktivity za primární příčinu klimatické změny, je to, že  za bezprecedentní nestabilitu atmosféry je plně zodpovědné pouze lidstvo.

Viz článek: Geoengineering Is The Primary Cause Of Global Climate Change, Not CO2 (Prvotní příčinou globální klimatické změny je geoinženýrství, nikoli CO2).

Ve skutečnosti existuje více důvodů, proč probíhající globální změna klimatu ruinuje planetu Zemi. Hlavním z nich jsou chemické geoinženýrské programy a frekvenční technologie typu HAARP, které jsou používány v tandemu jak k provádění rychlých modifikací počasí, tak i k pomalému klimatickému inženýrství.

Jelikož původní lež Nového světového řádu známá jako globální oteplování byla a je opakovaně odhalována, globalisté zdvojnásobují úsilí v zemi protinožců, aby byla dobře viditelná pro světové obecenstvo… a bojí se, velice se bojí, že totéž se může stát i na jejich dvorku.

Viz: Geoengineers Determined to CONvince the World of Global Warming with Aussie Oven Temps (Geoinženýři jsou odohodlání přesvědčit svět o globálním oteplování pomocí australských teplot jako z pece)

Čeho přesně se obávají?

Co třeba tohoto?

Překvapující podobnosti s operací „Zapalte Kalifornii“. 

Je pravda, že operace „Zapalte Austrálii“obsahuje mnoho nepochybných a překvapivých podobností s operací „Zapalte Kalifornii“.

Je jisté, že právě tak, jako globalisté kompletně ovládli kdysi skvělý stát Kalifornie, chtějí ovládnout i celý australský kontinent. Každá následující vláda je buď zvolena nebo rozpuštěna na základě toho, zda je či není slepě loajální vůči agendě Nového světového řádu. Je historickým faktem, že Austrálie dohnala Itálii pokud jde o počet nových vlád v krátkém časovém období.

 
 
Foto: Starý „Brouk“ shořel, okolní stromy nikoli. Požár 150 km od Sydney. 

Nejenže jsme zde svědky očividně žhářského zakládání požárů po celém velkém australském ostrově, které je zcela stejné jako provádění pyroterorismu po celém „Zlatém státě“ Kalifornie (1). Fotografie výše illustruje použití zbraní řízené energie (Directed Energy Weapons – DEW). Jak to, že hoří auta, když vedle nich suché, hořlavé keře unikly zkáze takzvaným „přírodního ohněm“?

K lepšímu pochopení toho, co se děje v celé Austrálii, uvádíme odkaz na článek o operaci „Zapalte Kalifornii“.

OPERATION TORCH CALIFORNIA: A Special Report on the Firestorm Terror Operation (Operace „Zapalte Kalifornii“: Speciální zpráva o teroristické operaci formou ohnivých bouří.)

Doporučujeme též čtenáři, aby si prohlédl výmluvné fotografie na následujícím linku, protože ukazují, co se děje po celé Austrálii, a naznačují, co nastane v budoucnosti.z
usive Photographic Evidence Proving California Is Under Attack by DEWs. (Nezvratné fotografické důkazy, že Kalifornie je pod palbou zbraní řízené energie)Stejně jako v Kalifornii, i v Austrálii existuje velice zřetelné schéma rozložení požárů, a to kolem celého ostrovního státu, a je shodné s plánem systému vysokorychlostní železnice (viz mapa níže). Na tento malý nosič informace je třeba se podívat mnohem detailněji, protože zajisté poskytuje klíč k ultratajnému plánu elit na přemístění obyvatelstva, jenž stojí v pozadí za zjevným spiknutím k podpálení Austrálie. Samozřejmě, když dojde k depopulaci, říká se tomu genocida.

Proč Austrálie?

Austrálie je odedávna jedním z nejsnadněji ovladatelných států pro kabalu NWO.

Globalisté se zmocnili Austrálie poté, co zinscenovali falešnou událost masového vraždění, které je známo jako masakr v Port Arthuru 1996.

Po této události elity usilující o moc zjistily, jak snadné bylo odebrat Australanům zbraně, a rozhodly se rozjet tam ve velkém svou agendu NWO, provést experiment, aby viděly, jak daleko se s ní dostanou.

Z důvodů, které přesahují rámec tohoto článku, uvádíme jeden významný, a to, že
Australané všeobecně mají vždy sklon honem „jednat v souladu s někým a dohodnout se s někým“… což je velká škoda pro politiku. Těch, kteří chápou, je tam velmi málo. Jedním z nich je brilantní australský konspirační realista Max Igan, viz odkaz níže.

Viz videa: An Australian explains in excruciating detail Operation Torch Australia (Videos) (Australan vysvětluje v trýznivých detailech operaci Zapalte Austrálii)

Austrálie v minulosti často zažívala extrémní vzorce počasí, které vyúsťovaly v každoroční období požárů. Pro geoinženýry je proto velmi snadné obelhat populaci, aby věřila, že požáry vznikající po celém ostrově jsou normálním přírodním cyklem.

S každým uplynulým rokem jsou však tato období požárů mnohem delší, intenzívnější a výrazně destruktivnější pro majetek i lidi. Ale australští občané byli již sociálně zinženýrováni tak, aby přijímali status quo, namísto co by kladli nabízející se otázky.

Naši přátelé z Austrálie byli podrobeni programu ovládání mysli, vedenému Tavistockem, a to prakticky od doby, kdy ostrov byl kolonizován osadami britských trestanců. (Ano, víme, že tenkrát nebyl Tavistock Institute, ale ti zatracení Britové z City of London to uměli také.)

Takže proto tam teď mohli geoinženýři rozpoutat totální válku pomocí klimatických zbraní, a lid vůbec nereptá.

Viz video: WEATHER WARFARE via geoengineered wildfires in Australia—LIVE! (Video) (Klimatické zbraně při zakládání geoinženýrských požárů v Austrálii – Live!)

Agenda OSN

Na světě zřejmě není pro globalisty NWO lepšího místa k naplňování svých rozličných otevřených i skrytých agend k omezení suverenity nežli Austrálie.

Země s obrovskou rozlohou je pro mocenské elity navýsost žádoucí z mnoha důvodů.

Na úplném rozkradení půdy, vody i pobřeží tvrdě pracují agenti OSN, kteří prosazují Agendu 21 a Agendu 2030 pro udržitelný rozvoj.

„Země tam kdesi dole“ je nejlepším místem, kde začít. Mocenské elity by si nepřály nic více než proměnit celý ostrov v ráj Nového světového řádu. Austrálie má v poměru ke své rozloze malou populaci a je tam spousta půdy, kterou agenti NWO mohou po geoinženýrských požárech obsadit a ukrást.

A to je přesný důvod, proč elity usilující o moc se v minulém roce rozhodly provést nejhorší požáry v historii Austrálie – operaci Zapalte Austrálii. V současné době po celém světě vytvářejí množství chaosu, což jim poskytuje krytí pro spoustu zločinných konspirací, které probíhají od Perthu po Brisbane, od Darwinu po Melbourne. Každý z těchto zločinných programů je prováděn s účastí australské vlády, australských korporací a Organizace spojených národů.

Této kontinentální loupeže se účastní prvotní predátorští kapitalisté, hedgeové fondy a korporace přírodních zdrojů, které mají zájmy v těžbě, ropě a plynu, zemědělství, zásobách vody atd. Těžba cenných kovů, vzácných zemských kovů a dalších cenných rud je obzvláště zajímavé pro Mezinárodní bankovní kartel, ve světle hlubokého rozkolu mezi Čínou a Spojenými státy. Rozvoj těchto ložisek je extrémně vysokou prioritou, protože tyto materiály jsou potřebné k výrobě západních IT produktů. Nyni jsou globální řetězce dodávek z Číny narušeny, a Austrálie se stala nejlepším místem, kam se obrátit. Canberra vždy byla lokajem Washingtonu a vždy je ochotna vyhovět každému americkému požadavku.

Závěrem

Tento článek pouze nastiňuje povrch operace Zapalte Austrálii. V sázce je toho mnohem více, než zde dosud bylo odhaleno.

Tato platforma alternativního média se bude snažit osvětlit ony mnohé zápletky a machinace, které jsou prováděny v reálném čase zejména v hlavních metropolitních oblastech. Lidé ve velkých městech jsou právě tak šokováni jako byli lidé na kalifornském Levém pobřeží. Mnozí dosud nevěří, že se to mohlo stát, protože jsou totálně nevědomí ohledně konstantního užívání klimatických zbraní na jejich vlastním dvorku. Teprve až Australané správně pochopí destruktivní síly a zabijáckou moc klimatických zbraní, pak jim dojde, že jsou pod přímým útokem … v totální válce vedené prostřednictvím nanejvýš nebezpečného geoterorismu.

Události extrémního počasí jsou nyní geoinženýrstvím rutinně vytvářeny a staly se zbraní v tom, co můžeme nazvat povětrnostní události pod falešnou vlajkou. Tyto vysoce destruktivní a smrtící klimatické válečné zbraně jsou užívány z vícero důvodů.

Zaprvé a především, stojí za tím potřeba NWO dělat propagandu pro klimatickou změnu jako reálnou hrozbu pro lidstvo. Není žádný lepší způsob, než rozpoutat kruté bouře, ničivé sucho a záplavy, jakožto i další ničivé povětrnostní jevy po celé zeměkouli.

Takto je Matka Země obviňována z „meteorologického chaosu“ prostřednictvím falešných vlajek, které jsou ve skutečnosti vyráběny geoinženýry pod vedením globalistů. Takto jsou národy celého světa klamány pod záminkou klimatické změny, jejíž fanatikové se zoufale snaží zastavit nestálost počasí, avšak přírodní jsou pouze málokteré události, většina z nich je vyvolána lidmi.

Zdroj: CLIMATECHANGEgate: Hidden Agenda Behind the Huge Hoax and Global Criminal Conspiracy) (Aféra se změnou klimatu: Skrytá agenda za obrovským podvodem a globálním zločinným spiknutím.)

Tyto lidmi vyvolávané přírodní jevy jsou nejničivějšími a nejškodlivějšími ze všech falešných vlajek a mohou způsobit větší škody než jaderná bomba. A nejen to, je z nich obviňována Matka Příroda, i když ve skutečnosti jsou tyto kalamitní jevy buď vyrobeny geoinženýry, nebo obrovsky intenzifikovány, když geoinženýři dostanou pod svou kontrolu nějaký přírodní jev.

Prosím, pokud znáte někoho v Austrálii, pošlete mu odkaz, aby se dověděl, co se u nich opravdu děje. Děkuji!

The Millennium Report
December 30, 2019

Další zdroje:

How did these vehicles burn up in the Cali. fires when trees nearby remain untouched?
(Jak to, že tato auta v při požáru v Kalifornii shořela, zatímco kolemstojící stromy jsou nedotčeny?)

Why are fire accelerants being used in the skies above the catastrophic firestorms in Australia? (Video + Transcript) (Proč se užívají na obloze nad katastrofálními ohni v Austrálii akceleranty ohně?)

UNPRECEDENTED: Major Wildfires Burning Near Major City in Australia and All Are Getting Worse (Bezprecedentní: V blízkosti velkého města hoří velké přírodní požáry a dále se zhoršují).

Zdroj: 1

loading...