„Nepíchají nám vakcínu, ale genovou terapii. V USA po očkování zemřelo už 329 lidí,“ tvrdí advokát

single-image

Známy advokát Peter Weis, z advokátskej kancelárie Weis a Partners sa opäť zapojil do debaty o výhodách, či rizikách používaných očkovacích látok. Prekvapujúce informácie uverejnil na internetovej stránke kancelárie. Čitateľov upozorňuje predovšetkým na riziká jej podania. V záujme vyváženia prebiehajúcej jednostrannej štátnej kampane. (Foto: Pixabay)

„Zachytili sme kampaň, jednostranne presviedčajúcu, že vakcína je sloboda a podobne nezmyselné výroky. Kampaň súkromnej spoločnosti v tomto smere podporujúci predaj produktu si ešte ako tak vieme v tomto znení predstaviť, avšak máme za to, že štát je povinný pri kampani za „očkovanie“ uverejniť aj pozitíva aj negatíva. To, čo hlási, nie sú dokonca ani vysvetlené pozitíva, to sú slogany, zvolania na štýl tých, ktoré sme zažívali pred rokom 1989,“ píše Peter Weis.

Advokát je presvedčený, že štát by v takejto kampani mal postupovať tak, aby sa občania dozvedeli všetky informácie. Teda pozitíva, aj negatíva. Nie rozhodnúť sa na základe reklamy a potom sa cítil podvedený a prípadne niesol následky. Opäť sa však, podľa neho, stretávame s dúfajme neúmyselným pokusom o vylákanie informovaného súhlasu.V záujme vyváženia preto Weis zhromaždil a uverejnil chýbajúce informácie, ktoré sa zo štátnej kampane nedozvieme. Tu sú:

Je mRNA vakcína vakcínou? Nie. Vakcína v sebe štandardne obsahuje antigén, na ktorý má telo imunitne odpovedať a pre prípad budúceho kontaktu s antigénom mať uložený model odpovede.

mRNA „vakcína“ je naopak látka, ktorá z vašich buniek vyrobí továreň na antigén (alebo jeho časť) a až potom by mala nasledovať odpoveď na vyrobený antigén atď. Preto názov vakcína by bolo vhodné nahradiť niečím logicky vhodnejším, napr. spojením génová terapia. Ako dlho bude táto mRNA v tele pôsobiť tak, aby sa reakcia organizmu nezačala podobať na autoimunitné ochorenie? Je to otázne a zaslúži si, aby ste sa o to pred podaním terapie osobitne zaujímali. Rovnako ako to, či sa táto mRNA nestane súčasťou vašej genetickej výbavy a čo je s tým prípadne spojené z dlhodobého hľadiska.

mRNA vakcína je schválená výlučne na núdzové použitie. To znamená, že ak sa „zaočkujete“, nedostanete v plnej miere schválenú bezpečnú látku. Pred rokom 2023 takú látku zrejme ani nedostanete. Tento druh vakcíny nie je totiž logicky otestovaný na strednodobé a dlhodobé následky.Ďalej sa pozrime na čísla. Podľa Weisa totiž zaujímavé štatistiky vykazuje USA a Izrael. Začnime v USA, štatisticky najzasiahnutejšej krajine.

„K 22.1.2021 zaznamenala CDC (obdoba nášho ÚVZ) oficiálne v priamej spojitosti s očkovaním experimentálnymi mRNA covid vakcínami 9845 vedľajších účinkov, z toho 329 úmrtí. Aby ste si mohli naštudovať všetky informácie v súvislosti s úmrtiami (prípadné komorbidity a pod.), pripájame aj link tu.“

Štruktúra účinkami najohrozenejších skupín je takáto: 44 – 65 rokov – 49 úmrtí, 65 – 75 rokov – 43 úmrtí, nad 75 rokov – 170 úmrtí.

„Izrael zasa uviedol, že viac ako 12 400 ľudí sa kovidom nakazilo až po „vakcinácii“. Z toho 69 po aplikovaní druhej dávky. Aby sme však mohli byť objektívni, je potrebné počkať na určitý časový odstup po podaní druhej dávky očkovacej látky a uviesť nové dáta, ktoré následne porovnáme. Až potom si môžeme povedať, či je vakcína sloboda, alebo niečo úplne iné. Zdroj tu.“

A na záver advokát Peter Weis ľudí vyzýva: „Študujte, sledujte vývoj a hlavne: rozhodnite sa správne a slobodne. Buďte zdraví.“

Zdroj: 1

loading...