NASA omylem zveřejnila důkazy o rozsáhlé manipulaci počasí na satelitních snímcích

single-image

Jak se říká, obrázek vydá za tisíc slov. Fotografie níže byly staženy ze zdroje NASA, a jsou opravdu alarmující. Poskytují šokující a nepopiratelný důkaz o probíhajícím útoku klimatického inženýrství/geoinženýrství/solárního managementu na naši planetu a její životní systémy. Vysoce toxické těžké kovy a chemikálie, které jsou systematicky rozptylovány do naší atmosféry z tryskových letounů jako součást těchto programů, jsou manipulovány pomocí extrémně silných radiofrekvenčních signálů. Tyto signály jsou vysílány z nesčetných míst po celé zeměkouli z různých vysílacích platformy (instalace k ohřívání ionosféry jako je HAARP, SBX radar , NEXRAD atd.)

Vliv mikrovlnných přenosů na tvorbu mraků je vysoký a jasně viditelný. (Při některých scénářích jsou tvořeny oblačné formace pravoúhlých tvarů. http://www.geoengineeringwatch.org/is-climate-engineering-real-square-cloud-formations-are-undeniable-proof/ )

V sérii satelitních snímků NASA lze pozorovat mnoho variant vlivů radiofrekvencí na oblačnost. Stupeň, nakolik probíhající klimatické inženýrství/zásahy do klimatu/meteorologické zbraně narušují atmosféru Země a její životní systémy, již přesáhl katastrofickou úroveň https://www.youtube.com/watch?v=5yZhh2leRJA na celé planetě.

U východního pobřeží Austrálie:

U západního pobřeží Afriky:

Jižně od Španělska:

U Kalifornie:

U západního pobřeží Afriky:

U západního pobřeží Afriky:

U západního pobřeží Afriky:

U Kalifornie:

SZ pobřeží Austrálie:

U západního pobřeží Afriky:

U západního pobřeží Afriky:

U  západního pobřeží Afriky:

U západního pobřeží Afriky:

Jižní oceán u Antarktidy:

Jedním z témat klimatických inženýrů je manipulace a potlačování hurikánů. 85% hurikánů, které ovliňují USA, má původ v Africe. Systémy nízkého tlaku směřují od afrického pobřeží k západu. Právě v této oblasti probíhá velký podíl klimatického inženýrství/zásahů, a velký počet výše ukázaných snímků je právě odtud. Ve snaze zamaskovat aktivity zásahů do klimatu se potlačování hurikánů u pobřeží Afriky oficiálně svádí na „prach“. Samozřejmě nikde nikdo nikdy nepřizná škody způsobené probíhajícím klimatickým geoinženýrstvím. Následující odstavec a snímek z článku FOX News se vymlouvá na prach a suchý vzduch: http://www.fox9.com/weather/weather-blog/2453971-story

„Právě nyní je většina Mexického zálivu a části Karibiku o něco teplejší než normální teploty oceánu, které by normálně napomohly tropickému vývoji. Ale mezi ním a pobřežím Afriky je tolik prachu a suchého vzduchu, že bouře se udusí ještě předtím, než vůbec začnou.“

I když by si někdo mohl myslet, že potlačování cyklonů je prospěšné, tento zásah do přirozených rytmů země a jejích systémů má dlouhý seznam katastrofických důsledků.

Dostupná data ukazují, že v jiných případech zase klimatičtí inženýři zesilují a řídí cyklóny tak, aby sloužily jejich vlastním záměrům. Příkladem takové meteorologické zbraně nepředstavitelné síly může být hurikán Matthew. http://www.geoengineeringwatch.org/hurricane-matthew-the-latest-example-of-global-weather-warfare-desperation/ Byl tento hurikán silně manipulován a řízen jeho směr? Důkazy se hromadí.

Níže je satelitní foto jasně ukazující atmosférické „vlny“ obklopující hurikán Matthew. SpaceWeather.com  http://spaceweather.com/ je nazval „gravitačními vlnami“, ale je tomu skutečně tak? Satelitní snímky výše v tomto článku nepopiratelně dokazují silné manipulace atmosféry pomocí extrémně silných radiofrekvenčních/mikrovlnných přenosů a atmosférických aerosolů. Tyto přenosy zanechávají charakteristický vzorec na oblačných formacích ve vysoké výšce, které jsou nasyceny elektricky vodivými kovovými nanočásticemi rozptylovanými z tryskových letounů jako součást šíleného klimatického inženýrství.

Obklopují hurikán Matthew na fotografii výše skutečně „gravitační vlny“? Anebo jde o typický vzorec vznikající při působení extrémně silných radiofrekvencí či mikrovln na letecky rozptylované atmosférické aerosoly? To jsou dva základní prvky manipulací klimatu a řízení bouří. Foto: SpaceWeather.comCervená: Oko hurikánu Matthew. Zelená: „gravitační vlny“. Bílá: bledkx.

Globální mocenské struktury se rozhodly již před dávnou dobou vystavit naši planetu a celý její životní systém nepředstavitelně intenzívnímu a destruktivnímu útoku prostřednictvím klimatických válečných zbraní. Toto rozhodnutí bylo učiněno bez vědomí a souhlasu globální populace. Pokud budeme stát nečinně a dovolíme, aby tato decimace šíleným klimatickým inženýrstvím pokračovala, velmi brzy pozemské životní systémy již nebudou schopny zotavení. To není spekulace, ale matematická jistota. Pomozte nám v nejdůležitějším boji – zveřejnění a zastavení zásahů do klimatu a útoků klimatickými zbraněmi. Každé ruky je třeba.

Zdroj: 12

loading...