Izrael zveřejní jména občanů, kteří nebyli očkováni proti Covid-19

single-image

Izraelský parlament schválil zákon, který vládě umožňuje sdílet s dalšími úřady totožnost lidí, kteří se nenechali očkovat proti Covid-19. (Foto: Wikimedia)

Izraelský občan naléhá na svět: Tohle se tady děje, cenzurují nás

Opatření, které prošlo 30 hlasy pro a 13 proti, umožňuje místním samosprávám, generálnímu řediteli ministerstva školství a některým lidem na ministerstvu sociálních věcí právo obdržet jména, adresy a telefonní čísla občanů, kteří nejsou očkováni proti covidu.

Netanjahuova strana Likud hájila zákon jako čistě prostředek na podporu očkování. Cílem opatření je umožnit těmto subjektům, aby podle prohlášení parlamentu „povzbudily lidi k očkování tím, že se na ně osobně obrátí“.

Tento krok však vyvolal odpor kritiků, kteří vyjadřují obavy o soukromí osob, které se rozhodly odmítnout očkování.

Haaretz uvádí: když je v sázce důležité a zranitelné právo, jako je soukromí, které je již nahlodáváno, je nezbytné zajistit nejen to, aby návrh byl účinný, ale také aby neexistoval stejně účinný způsob, který by méně zasahoval do práv lidí, a aby přínos, který se od návrhu očekává, převážil nad poškozením soukromí. Toto hodnocení je třeba provést spíše inteligentně než v atmosféře hysterie.

Skutečnost, že drtivá většina lidí, kteří budou pravděpodobně vystaveni vysokému riziku koronaviru (senioři a lidé s již existujícími zdravotními potížemi), již byla očkována (nebo právě probíhá očkování) – a tato skutečnost je Netanjahuovi ke cti, neboť v tom sehrál svou roli –, umožňuje Izraeli jednat uvážlivě.

Navíc jsme se už naučili mít se na pozoru před Netanjahuovými záblesky geniality, pokud jde o soukromí, jako je sledování mobilních telefonů bezpečnostní službou Šin Bet. Toto sledování, kromě vážného narušení našeho soukromí, se ukázalo jako neúčinné při identifikaci pacientů s koronavirem, ale zároveň se ukázalo, že je těžké se ho zbavit.

Vlády ve skutečnosti zřídka udělají jeden krok vpřed a jeden krok zpět, když začnou drsně překračovat ústavní práva. Nejenže je pro dotčené právo velmi těžké získat zpět půdu, kterou ztratilo, ale co je ještě horší, každý takový ústup připravuje půdu pro další porušování tohoto práva, protože již nepožívá svého dřívějšího postavení, neboť již bylo oslabeno.

Zdroj: 1

loading...