Izrael zavedl covidový apartheid, otevírají se nákupní centra, plavecké bazény, restaurace… ale pouze pro držitele mobilních covidových pasů!

single-image

Českou republiku čeká podle posledních informací další tvrdý lockdown a zákaz vycházení [1]. Po včerejším telefonickém rozhovoru se na tom měl podle našich informací dohodnout Andrej Babiš s Angelou Merkel, která předala českému premiérovi další instrukce a noty, jakým způsobem se má postupovat v aplikaci Total Control v českém prostoru. (Foto: Youtube)

Tyto telefonické rozhovory Andreje Babiše s německou kancléřkou jsou legendární, poslanci si o nich vyprávějí, že probíhají pravidelně, Berlín si tím prý kontroluje své operační plány nad územím Čechomoravy, což je nový název pro ČR, který začal být v Berlíně používán pro název českého prostoru. Pokud nikdo nevznese odpor proti Babišovi na jednání vlády a dojde k prosazení lockdownu, pouze se tím potvrdí obrovský vliv Berlína na “zemskou vládu” v Praze.

Označení “Böhmen-Mähren” (Čechomorava) namísto “Böhmen und Mähren” (Čechy a Morava) je původní německý pracovní název pro tento zemský prostor, který reflektuje jednotný svazek prostoru, zatímco spojka “und” není v Německu pro toto území příliš rozšířená, protože ústředím prostoru je Praha se silnou centralizací v Praze, takže i některým dnešním německým politikům toto uklouzne a vypustí “Čechomoravu” ze svých úst. Ale to jenom tak na okraj. Důležité je, že pokaždé, když Andrej Babiš volá s Angelou Mekrel, pokaždé je z toho hned druhý den nějaké opatření v procesech řízení nad Böhmen-Mähren. A tím opatřením po včerejším telefonátu s Andělkou je tvrdý lockdown nad celým prostorem po dobu 3 týdnů, podle všeho dost možná až do Velikonoc, včetně.

Angela Merkel zvedla v úterý telefon, mluvila s Babišem a Babiš ve středu už vyhlašuje v ČR lockdown… panečku, befel je befel!

Včerejší telefonát [2] od Merkelové byl nečekaný, připustil to dokonce i Český rozhlas. Údajně se jednalo o tom, že Angela honem rychle volala Andrejovi, že má volná lůžka pro české pacienty. Volala mu to osobně, a že v Sasku mohou přijímat české občany na ležení, tedy myšleno v nemocnicích, ne v zákopech. Taková je oficiální zpráva. Podle našich informací je to maskovací příběh pro česká média na zakrytí důvodu telefonátu.

Angela Merkel informovala Andreje Babiše o nutnosti pozdržet plánovaná očkování, protože se čeká na výsledek operací ve 3 klíčových státech, v Izraeli, ve Spojených arabských emirátech a ve Velké Británii. Na výsledky se bude čekat ještě do Velikonoc, tedy do začátku dubna, Spojené arabské emiráty a Velká Británie to dříve nestihnou, zatímco v Izraeli je prakticky už hotovo a proočkováno vysoce přes 80% izraelské populace. A teprve v Izraeli tak bylo možné před 3 dny zahájit proces a testování Total Control.

Izrael totiž naočkoval alespoň 1 dávkou již přes 80% populace a začal otevírat nákupní centra, obchody, plavecké bazény, posilovny, kadeřnictví, prodejny s oblečením, a dokonce i bary a restaurace, ovšem s jednou zásadní podmínkou. Do těchto provozoven mohou vstoupit jen lidé, kteří předloží mobilní covidový pas. Kdo není očkován, ten má prostě smůlu a do těchto zařízení nevstoupí do doby, dokud nedostane rozum a nenechá se očkovat. Žádné výjimky neplatí pro vstup.

Jediné místo, kam mohou neočkovaní lidé vstoupit, jsou zatím prodejny potravin a lékárny, tedy místa s prodejem životně nezbytných věcí. Všechno ostatní je pro neočkované Židy nedostupné a židovský národ tak ve své vlastní zemi zažívá nacistické procesy a totalitu, jediným rozdílem je to, že očkovaní Židé nenosí hvězdy na kabátech, ale nosí zelené očkovací covidové potvrzenky, které ukazují vojenským hlídkám IDF na ulici a při vstupech do obchodů a zařízení, tedy s výjimkou těch potravinových obchodů a lékáren.

Vyvolený národ začal ihned po dosažení proočkování zavádět Total Control a apartheidový režim vylučující ze života neočkované Židy

Židovský národ jako národ vyvolený se tak stal jako první na světě prvním, který je proočkovaný z více jak 80% a měl by tedy být zdravý, šťastný, spokojený a na cestě k návratu do normálu. Nebo snad ne? Ne! Právě naopak. Židovský národ je teď očíslovaný, ocejchovaný, každý Žid má nyní číslo, covidové registrační číslo elektronického průkazu v mobilu, je ve státní evidenci, je v databázi, je registrovaný, je sledovatelný, je zkontrolovatelný.

Všechny politiky v EU zarazilo, že všechny farmaceutické společnosti, které uzavřely s EU smlouvy o dodávkách stovek milionů vakcín pro EU, ke konci loňského roku oznámily, že budou dodávky krátit, zmenšovat a nakonec až odkládat. Vznikly kvůli tomu dokonce krizové situace, výstupy politiků a hádky mezi politiky, že prý někdo za to nese zodpovědnost. Tyto komplikace však měly jednoduchý důvod, všechny zkraje vyrobené vakcíny určené původně pro EU totiž byly operativně odkloněny pro 3 státy. Tato záhada do této chvíle zůstává zahalena tajemstvím, že co se to tak najednou stalo?

První, druhý a třetí v pilotním testu na nový proces apartheidového globálního řízení

Odpovědí je děsivý graf, který před několika dny publikovala organizace Our World in Data, který ukazuje úroveň proočkování jednotlivých států v přepočtu na 100 obyvatel, tedy procentní podíl proočkování států. Na prvním místě je Izrael, který naočkoval přes 80% své populace alespoň 1 dávkou, přičemž Izrael má něco přes 9 milionů obyvatel. Na druhém místě jsou Spojené arabské emiráty, které mají podobný počet obyvatel jako ČR, necelých 10 milionů obyvatel, a tam zatím proočkovali přes 50% obyvatelstva.

A na třetím místě je Velká Británie, která se svými zhruba 64 miliony obyvatel naočkovala už 25% své populace. Všimněte si těch křivek. Izrael očkoval raketovou rychlostí, Spojené arabské emiráty očkují s poloviční rychlostí než ve stejně lidnatém Izraeli. A proč tyto tři země očkují jako o závod, zatímco celá Evropská unie čeká, lidé musí nosit slintáky, vyhlašují se lockdowny a lidé začínají být vzteklí? Proč EU musí čekat, zatímco v Brexitu odejitá Velká Británie je třetí na světě v proočkovanosti? Co to má znamenat? Tato záhada má jednoduché vysvětlení.

Izrael musel být z principu první, tam se otestuje Total Control jako první!

Jakmile dojde k proočkování většiny populace v konkrétní jedné zemi, je možné zahájit realizaci a pilotní test nového společenského řádu na principu Total Control. A přesně k tomu došlo v Izraeli, který začal uvolňovat omezení, ale pouze pro očkované lidí. Nyní se sleduje, jaká bude reakce veřejnosti, jak budou ovlivněny procesy řízení, jakým způsobem se ocejchovaná a evidovaná společnost nechá řídit a kontrolovat na ulicích a před obchody, nakolik si zvykne prokazovat se vakcinačním pasem.

A tyto pilotní testy nasunutí nového společenského řádu Total Control budou provedeny na 3 rasách. Izrael otestuje Total Control na Židech. Pokud posloucháte mé pořady na SVCS, tak už víte proč. Židovský národ je vyvolen a je první ve všem, ve vakcinacích i v likvidacích. Je tak dáno a předurčeno.

Na druhém místě jsou Spojené arabské emiráty, které otestují Total Control na rase Arabů. A na třetím místě je do EU odtržená Velká Británie, která otestuje po proočkování Total Control na křesťanech, ateistech, černoších a všech ostatních goyim. Je to dokonale promyšlené. Z hlediska procesů nevyzkoušeného řízení není možné nasunovat Total Control naráz do celého prostoru globalizace, protože není jasné, jak toto řízení bude přijato, jaký odpor proti němu vznikne, nikdy to předtím nebylo vyzkoušeno.

Proto došlo k vyhlášení Stand-By režimu v celé EU a maskuje se to příběhem a pohádkou o nedostatku vakcín. A přitom vakcíny na skladech jsou, v ČR dokonce došlo k úniku informací, že vakcíny Astra Zeneca leží v ČR ve skladech, ale nikdo s nimi neočkuje, prý se šetří pro učitele a podobné výmluvy. Demoblok to začal okamžitě kritizovat, jenže oni nevědí, že nejde o pomalost očkování, ale o stop-stav, kdy se čeká na výsledky a první zprávy z Izraele, ze Spojených arabských emirátů a z Velké Británie, jak veřejnost přijímá a reaguje na nasunutí Total Control.

Globalisté dali povel, že s očkováním se má čekat, až první 3 země otestují Total Control

Musíme si totiž uvědomit, že různé rasy mají různé chování, a proto Židé budou na nasunutí totální kontroly reagovat jinak než Arabové, nebo křesťanské národy, černoši nebo ostatní. Je proto třeba otestovat v pilotních zemích nasunutí Total Control a vyhodnotit reakce obyvatelstva a dané rasy. Proto bylo globalisty rozhodnuto, že všechny rozeslané vakcíny do EU budou pozastaveny ve skladech a bude se čekat na tyto 3 zmíněné pilotní státy. Budou se hledat problémy, nedostatky v procesu řízení, bude se zkoumat, jestli vakcíny fungují, jestli nedochází k tomu, že očkovaní lidé se mezi sebou nakazí nějakou mutací, která bude produktem mRNA biologických procesů na úrovni DNA v tělech očkovaných lidí.

Tohle všechno není jasné, takže potřebují čas, a proto v EU je vyhlášen stop-stav, resp. vyčkávací režim Stand-By, který je maskován pohádkou o nedostatku vakcín, anebo o prioritizaci očkovaných osob. Když se ale podíváte na graf a vidíte 9-milionový Izrael, který má proočkováno přes 80% Židů, mělo by vám docvaknout, a podobně 10-milionové Spojené arabské emiráty mají přes 50% očkovaných, proč podobně 10-milionová ČR má proočkováno jen nula nula něco?

Angela musela vyřešit chaos v Praze silovým prostředkem, tvrdým lockdownem, protože Babiš začal ztrácet kontrolu nad mocenským úchopem

Mluvíme zde o prioritách. Hlavní prioritu má vyvolený národ. Tak jest dáno. Proto u nich jako první zavádí Total Control v pilotním testu. Hned druzí v pořadí jsou Arabové v SAE.  Oni pilotně otestují Total Control na svých lidech, na Arabech. A Britové to otestují na goyim všeho druhu, na té směsce ras a národností, co je teď na Britských ostrovech obklíčená v lockdownu po Brexitu.

Všichni ostatní teď čekají na výsledky testu zbrusu nového procesu apartheidového řízení, který tu od II. sv. války nebyl, tedy procesu Total Control a rozdělování lidí na očkované (ocejchované) a ty ostatní. A proto Angela Merkel včera v úterý volala Babišovi, a proto hned následující den Babiš oznamuje lockdown v ČR. Je totiž potřeba lidi udržet pod kontrolou, není ještě možné začít očkovat tak rychle a tak masově jako v Izraeli, to prostě není dovoleno.

A protože lidem začíná docházet trpělivost, tak je potřeba přitáhnout šrouby a vyhlásit zákazy vycházení a lockdown v ČR. Právě proto Anděla včera volala Babišovi, to je tak průhledné, až je to směšné. A oni to maskují pohádkami o nemocničních lůžkách v Sasku pro české covidové ležáky. Bože, takové chucpe! Dobře se dívejte do zmíněných 3 pilotních států, co se tam bude dít ohledně covidových pasů, apartheidového dělení občanů, ohledně zákazů vstupů pro neočkované, a další věci, zatímco v ČR bude lockdown. Tyto 3 státy ukáží dopředu model a příklady, co čeká ČR, Slovensko a další evropské státy tento rok.

Zdroj: 1

loading...