Interní informátor z berlínského pečovatelského domu: Strašlivé umírání po očkování…

single-image

Poprvé se objevila zpráva očitého svědka z berlínského pečovatelského domu o situaci nastalé po očkování. Svědek pochází z domova důchodců Bethanien Havelgarten v Berlíně-Spandau. (Foto: Youtube)

Během čtyř týdnů po prvním očkování vakcínou BioNTech / Pfizer Comirnaty tam došlo k úmrtí osmi z 31 seniorů, kteří trpěli demencí, ale před očkováním byli vzhledem k jejich věku v dobré fyzické kondici. K prvnímu úmrtí došlo po pouhých šesti dnech, dalších pět seniorů zemřelo přibližně 14 dní po vakcinaci. První příznaky onemocnění se objevily již krátce po očkování. Z informací dostupných na webu 2020News vyplývá, že pacienti nebyli řádně informováni o rizicích této vakcíny. Jedním z důvodů je, že jim nebyly poskytnuty podrobné informace o této nové mRNA vakcíně, která byla v Evropské unii certifikována pouze podmíněně.

Advokátka Viviane Fischerová a advokát Dr. Reiner Füllmich z Corona výboru hovořil ve videorozhovoru s interním informátorem o bližších okolnostech očkování, symptomech, které se objevily a o rozdílných povahách úmrtí v časové souvislosti s očkováním.

Dne 3. ledna 2021 bylo přípravkem Comirnaty naočkováno 31 žen a mužů z oddělení pro demenci v „přízemní/chráněné oblasti.“ Příbuzní dalších tří seniorů proti očkování protestovali a dva rezidenti byli v terminální péči, takže očkování nebylo provedeno.

Pacienti tohoto oddělení jsou velmi aktivní, jsou velmi „sebe bránící“ se, a ačkoli trpí demencí, jsou fyzicky v dobrém stavu. Po oddělení se mohou pohybovat celý den bez omezení. V den před očkováním bylo všech 31 očkovaných osob v dobrém zdravotním stavu. Před několika dny měli všichni podle informátorovy zprávy negativní test na koronu.

Podle informátora proběhla první vakcinační akce s Comirnaty 3. ledna 2021 tak, že všichni obyvatelé byli shromážděni v rekreační místnosti v prvním patře. Očkovací tým, který prováděl očkování, byl složen ze staršího očkovacího specialisty, tří pomocníků a dvou federálních vojáků v maskovacích uniformách. Asistoval při tom domácí personál i domácí lékař. Úloha vojáků, kteří se od vakcíny ani na chvíli neodchýlili, nebyla jednoznačně určena.

Informátorovi se však podařilo zjistit, že přítomnost uniformovaných mužů seniory značně zastrašuje. Skupina, která obvykle vykazuje „silné obranné chování“ v případě neznámé léčby, byla najednou k nepoznání, takže převládající chování „jehňátek“ umožnilo docela hladký průběh očkování vakcínou Comirnaty. Informátor má podezření, že by to mohlo souviset i s tím, že starší senioři, kteří zažili válku, nedokázali správně posoudit roli vojáků a možná cítili připomenutí válečných traumatických situací.

Během prvního očkování byl jeden vzdorující senior zadržen zdravotní sestrou pod bedlivým dohledem německých vojáků, jak uvedl očitý svědek. Soudní rozhodnutí o zajištění, které jako takové představuje nátlak, a proto v zásadě vyžaduje soudní posouzení v konkrétním případě, nebylo vydáno.

Podle popisu informátora proběhlo podání druhé očkovací dávky bez varování vždy na místě, kde byla nalezena osoba, která měla být očkována. Například starší dámu, která ležela nic netušíc v posteli a začala se bránit druhé dávce, zadrželi dva členové ošetřovatelského personálu, aby překonali její odpor – opět bez potřebného soudního příkazu. Stěr pro PCR test, kterému se někteří senioři snažili vzdorovat, se také pravidelně provádí s použitím fyzické síly vůči seniorům, kteří odolávají nežádoucí léčbě, uvedl informátor.

Podle informátora byla vakcinační výchova pečovatelů a příbuzných – senioři nejsou schopni kvůli své demenci s vakcinací účinně souhlasit – založena na zastaralých informačních listech RKI/ Grünes Kreuze. Zejména informace požadované nařízením (ES) č. 507/2006 o skutečnosti, že očkovací látce Comirnaty bylo uděleno pouze podmíněné rozhodnutí o registraci, a informace o tom, proč tomu tak je, chybí. Zejména měly být poskytnuty informace, že z hlediska regulačního orgánu EMA je stále třeba zlepšit stav v oblasti údajů, pokud jde o různé aspekty, např. interakci Comirnaty s jinými léky.

Již v den očkování se u čtyř očkovaných seniorů začaly projevovat neobvyklé příznaky. Večer toho dne byli vyčerpáni a nesmírně unavení, někteří z nich usnuli u stolu během večeře. Byl u nich zaznamenán také prudký pokles nasycení kyslíkem v krvi. V dalším průběhu pokračovala těžká únava, nasycení krve kyslíkem zůstalo nedostatečné, v některých případech se objevilo lapání po dechu a objevila se horečka, edém, kožní vyrážka, žlutošedé zabarvení kůže a (charakteristický) svalový třes v horní části těla a paží.

Senioři také vykázali změny v chování, byly částečně neteční, odmítali jíst a pít. Jeden očkovaný senior, který byl do té doby vzhledem k jeho věku „ve skvělé kondici“ a netrpěl žádnými předcházejícími onemocněními, zemřel hned 9. ledna 2021, šest dní poté, co byl očkován. K úmrtí očkovaných seniorů došlo ve dnech 15. ledna, 16. ledna, 19. ledna (2 úmrtí), 20. ledna, 2. února a 8. února 2021. Naposledy zesnulým starším občanem byl bývalý operní pěvec, který v den před očkováním hrál na klavír. Informátor spravoval o jeho zdravotním stavu, uvedl, že starý pán chodil pravidelně běhat, tancovat, aktivně se věnoval hudbě a celkově byl velmi dynamický a aktivní.

Ze seniorů, kteří měli před očkováním negativní test, mnozí náhle po očkování vykazovali pozitivní výsledek testu. Žádný z těchto seniorů nevykazoval žádný ze známých příznaků COVID-19, tj. příznaky nachlazení, jako je kašel, nachlazení, ztráta čichu a chuti atd.

Dne 24. ledna 2021 byla aplikována druhá dávka přípravku Comirnaty 21 seniorům. Po této vakcinaci se podle informátora projevovala u jedenácti seniorů přetrvávající extrémní únava, částečně lapání po dechu, částečně edém, kožní vyrážka a žlutošedé zabarvení kůže. Po 10. únoru 2021 už žádný ze seniorů, kteří dostali druhou dávku Comirnaty nezemřel, ale zdraví některých seniorů v této skupině se neustále zhoršuje.

Informátor působivě popisuje odlišnou povahu procesu umírání očkovaných. Za normálních okolností umírající člověk nakonec přijme svou blížící se smrt a – snad poté, co naposledy uvidí milovanou osobu – odejde v míru. Umírání po očkování však bylo jiné, řekl. Je to „nelidské“. Staří lidé, které viděl umírat, těžce dýchali, silně se třásli a zdálo se, jako by v duchu už zemřeli. Připadalo mu to jako osamělý, marný boj se smrtí, jako by „lidé věděli, že jejich čas ještě nenadešel, a proto svět ještě nedovedli opustit.”

Obyvatel pečovatelského domu Agaplesion Bethanien Havelgarten byl požádán právní zástupkyní Viviane Fischerovou, aby se k událostem z 3. února 2021 vyjádřil jménem dvou novinářů zkoumajících toto téma, ale stále neodbržela odpověď.

Advokátka Viviane Fischerová podala 3. února 2021 na státní zastupitelství trestní oznámení a informovala policii, stejně jako prof. Klaus Cichutek, šéf Institutu Paula Ehrlicha, který je zodpovědný za zaznamenávání vedlejších účinků očkování, a berlínský senátor za zdravotnictví, Dilek Kalayci, o událostech. Informován byl také odbor zdravotnictví a kancelář senátu, která je zodpovědná za pečovatelské domy.

Právnička Fischerová požádala státní zastupitelství, aby zajistilo tělo posledního zesnulého starého pána. Upozornila úředníky na hrozící nebezpeční úmrtí osmé oběti, kterého se v té době bylo třeba obávat. Mezitím své nemoci podlehl.

Podle telefonického vyšetřování z 8. února 2021 spis nemohl být nalezen v matrice státního zastupitelství. Taková registrace, jak to bylo sděleno, může v době korony trvat až šest týdnů.

8. února 2021 proto státní zástupkyně Fischerová dodatečně podala trestní oznámení prostřednictvím internetové hlídky berlínské policie.

Tiskové vyšetřování s ohledem na zahájená vyšetřování, zabavení mrtvol a možné podobné události v minulosti prověřované úřady, které státní zástupkyně Fischerová znovu uvedla do agentury obou novinářů dne 8. února 2021, podalo policii ve večerních hodinách 9. února 2021 zprávu:

„Berlínská policie zatím v souvislosti s vámi popsanými úmrtími nevedla žádné vyšetřování. Takové vyšetřování se zahajuje vždy, když lékař při vydávání úmrtního listu potvrdí nepřirozenou příčinu smrti. Obě úmrtí, která jste zmínil, rovněž nejsou berlínské policii známy. V tomto ohledu nebylo provedeno žádné vyšetřování ani nebylo zabaveno tělo zemřelého. Vámi podaná trestní oznámení jsou v rukou berlínské policie a v současné době je vyšetřuje zvláštní oddělení kriminální policie nebo berlínské státní zastupitelství. Informace k tomu lze získat od tiskového oddělení státního zastupitelství v Berlíně.”

Chování policie ve vyšetřování, která je v současnosti prezentována jako málo angažovaná, je v rozporu se zásadou zákonnosti a povinností stíhání trestných činů, kterým policie a státní zástupce podléhají, uvádí právní zástupce dr. Fuellmich. Porušení tohoto ustanovení by mohlo odůvodnit vytýkání maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 258a StGB.§ 160 (I) věty trestního řádu, jež stanovuje: „Jakmile se státní zastupitelství prostřednictvím zprávy nebo jiným způsobem dozví o podezření ze spáchání trestného činu, musí prošetřit skutkový stav, aby mohlo rozhodnout, zda podat veřejnou stížnost. § 163 (I) věta 1 trestního řádu stanoví: „Úřady a úředníci policejní služby musí vyšetřovat trestné činy a vydávat všechny příkazy, které nedovolují žádné prodlení, aby se případ nestal obskurním.

Bylo by tedy v rozporu se současnými právními předpisy, kdyby policie jednala pouze tehdy, pokud by rodinný lékař, lékař záchranné služby nebo dokonce sám očkující lékař vyplňující úmrtní list potvrdil nepřirozenou příčinu smrti. Bylo již sporné, zda externí lékař, který v případě pochybností nemůže znát anamnézu do detailu, bude vůbec schopen správně posoudit situaci pacienta a umírající proces. Podle právníka dr. Fuellmicha, je zde nepochybně značné počáteční podezření, že k mimořádné kumulaci úmrtí nedošlo z přirozených příčin – jinak v příslušném oddělení pečovatelského domu zemře pouze jeden nebo dva senioři za měsíc.

Jedenácti seniorům, jejichž zdravotní stav se po podání druhé dávky Comirnaty zhoršil, hrozilo rovněž bezprostřední nebezpečí.

Policie, zdravotnické úřady a administrace senátu zaujímají místo ručitele, který odvrací nebezpečí pro obyvatelstvo. Jestliže osoby určené k odvrácení nebezpečí ze strany veřejnosti neplní svou povinnost, do úvahy přichází trestatelnost jednajících osob za aktivní pomoc a / nebo pomoc zanedbáním ublížit na těle (možná i s následkem smrti) – spáchané během výkonu funkce, uvádí advokátka Fischerová. Rovněž musí být posouzena účast na nedbalostním jednání.

Aby se předešlo nebezpečí pro možné budoucí oběti, je policie povinna okamžitě zahájit profesionální vyšetřování. Musí být provedena pitva. Ústup k možnému teoretickému hodnocení policejních znalců, jak to advokátce Fischerové naznačilo pověřené policejní oddělení (LKA 115, trestné činy proti lidem), nemohl být přijat. Na otázku, které symptomy se rozvinou po očkování a mohou způsobit smrt pacienta, nemůže v současnosti odpovědět žádný odborník jen proto, že neexistuje žádná aktuální studie, například o ohrožení starých lidí vakcínou. Zejména nebyly provedeny žádné studie interakcí týkající se jiných léčivých přípravků. Po úmrtích v Norsku po očkování vakcínou proti koroně se očkování velmi starých, křehkých lidí v Norsku již nedoporučuje.

Příčinná souvislost mezi vakcinací a kumulací úmrtí, zejména u starších osob, je taková, že je naléhavě nutné přijmout vládní opatření na ochranu zdraví a životů všech, kteří jsou ochotni nechat se očkovat, a těch, kteří již dostali dávku Comirnaty. Zásada předběžné opatrnosti může zahrnovat dočasné pozastavení používání této vakcíny po dobu úplného a transparentního vyšetřování jakékoli role, kterou mohla sehrát při úmrtí starších osob, jejichž osudy jsou předmětem tohoto článku.

Tato vládní opatření by měla být přijata zejména ve prospěch těch, kteří chtějí navštívit očkovací centra, mají bydliště v domovech důchodců nebo pečovatelských domech nebo mají zaměstnání ve zdravotnictví, kde jsou v kontaktu s pacienty.

Vakcína Comirnaty se nezdá být vůbec bezpečná, jak by se mohl jeden domnívat na základě vládní očkovací kampaně a mnoha veřejných vyjádření politiků a expertů, kteří podporují vládní postup „lockdownů.“

Comirnaty je takzvaná mRNA (messenger RNA, jednovláknová nukleová kyselina, také zvaná mediátorová, informační, či „poslíček“) vakcína. Tato mRNA obsahuje „blueprint“ pro bílkovinu na povrchu SARS-CoV-2. Prostřednictvím vakcinace tento blueprint vstupuje do těla buněk očkované osoby přes drobné tukové elementární nanočástice. Ty pak mají produkovat bílkovinu, která se nachází na povrchu viru. To má vyvolat reakci imunitního systému, která následně způsobí, že v případě následné infekce SARS-CoV-2 dojde k odpovídající imunitní odpovědi.

Vzhledem k neobvykle krátkému trvání klinického testování na lidech je podle zpravodaje 2020News.de zřejmé, že nebylo možné zkoumat všechny možné negativní účinky této vakcíny. Odborníci se zejména domnívají, že existuje riziko vzniku posílení závislosti na protilátkách (ADE). Tento termín se používá u protilátek, které se váží na povrch virů, ale nezneutralizují je, místo toho vedou ke zvýšenému příjmu viru do buňky a tím podporují šíření a množení viru. Protilátky posilující infekci podporují imunopatogenezi a představují dlouho známé potenciální riziko některých vakcín.

Výskyt tohoto nebezpečí byl dobře zdokumentován u předchozích neúspěšných pokusů vyvinout vakcíny proti koronavirům (jako je SARS-CoV). V některých předklinických studiích na zvířatech testovaná zvířata vážně onemocněla nebo dokonce uhynula po setkání s divokým virem kvůli výskytu protilátek posilujících infekci.

Odborníci se také obávají, že nelze vyloučit výskyt autoimunitních onemocnění a zhoršení nebo ohrožení plodnosti, těhotenství, nenarozeného života, zdravotní rizika kojení mateřským mlékem a zdravotní rizika u dětí, jejichž matky byly očkovány během těhotenství. Podle jejich názoru pravděpodobnost výskytu těchto negativních důsledků nemohla být (nebo ne dostatečně) zkoumána vzhledem k uspořádání klinických studií na lidech, které společnosti BioNTech/Pfizer provedly před podmíněným schválením Comirnaty.

Podle hodnocení Institutu Paula Ehrlicha mohou být lipidové nanočástice obsahující polyethylenglykol (PEG) obsažené v přípravku Comirnaty také možnými spouštěči pozorovaných závažných reakcí v souvislosti s vakcinací. To je znepokojující i proto, že v četných preklinických studiích bylo prokázáno, že PEG lipozomy transportují látky přes hematoencefalickou bariéru. Některé lipozomy byly ve studiích na zvířatech také spojeny s odumíráním specifických buněk v játrech a plicích. Další podrobnosti viz záznam ze zasedání výboru Corona č. 37 (začátek v 03:55:00).

Podle vývěsky EMA bylo ke dni 12. února 2021 hlášeno již 54 828 nežádoucích účinků vakcíny. Ke 31. lednu 2021 jich bylo 26 849.

Vzhledem k četným obavám ohledně vakcíny již byla agentuře EMA předložena žádost o stažení proti schválení. Podle právničky Fischerové podá právní zástupkyně dr. Renate Holzeisenová proti tomuto schválení včasnou žalobu, včetně zkráceného řízení, k Evropskému soudnímu dvoru (ESD) jménem klientů s bydlištěm v Itálii. Taková žaloba a taková žádost jsou možné ve lhůtě dvou měsíců od udělení podmíněného souhlasu Comirnaty. Podle advokátky Fischerové bude nyní tato řízení doprovázet také mezinárodní síť právníků a vědců, do níž patří i členové výboru Corona. Rozsudek v původním řízení a rozhodnutí ve zkráceném řízení budou mít dopad ve všech členských státech Unie, pro které platí podmíněné schválení Comirnaty.

12. února 2021 státní zástupce písemně informoval advokátku Viviane Fischerovou: „Vaše trestní oznámení je nám zde již známo, ale v našem systému ještě není zaznamenáno, takže v současné době vám k tomu nemohu poskytnout žádné další informace. V rámci přípustných šetření však bude vše potřebné zařízeno s potřebným urychlením.”

Zdroj: 1

loading...