Figaro: Migrace stala pro Evropu existenčním problémem!

single-image

Evropský „Pakt o migraci“, který slibuje Ursula von der Leyenová, nepomůže EU vyřešit staré problémy spojené s přílivem přistěhovalců na její hranice.

Uvedl to expert Jean-Thomas Lesueur v rozhovoru pro Le Figaro. Jak odborník zdůraznil, Evropská komise nadále vidí v migraci ekonomickou výhodu, a nezohledňuje růst etnické kriminality a rozkol ve společnosti, s níž se Evropané střetli .

Evropský „Pakt o migraci“, který slibovala Ursula von der Leyenová a jehož prezentace je naplánována na konec června, se měl stát jedním z pilířů politiky nové Evropské komise, která se ujala řízení v loňském roce, připomněl v rozhovoru s Le Figaro Thomas Lesueur, pracovník odborného institutu Thomase Mora. Podle zdroje publikace se však v Bruselu mnohokrát opakovalo, že se Německu, které 1. července předsedá Evropské unii, opravdu nechce znovu otevírat výbušný problém s migrací.

Jak odborník zdůraznil, nový pakt o migraci se bude zabývat starými nevyřešenými otázkami – z dobrých důvodů – otázkami: přijímání žadatelů o azyl, sbližování pravidel upravujících poskytování azylu v různých evropských zemích, dublinské nařízení ukládající zemi příjezdu povinnost převzít odpovědnost za posuzování případů, nebo mechanismy výsadku migrantů zachráněných na moři. Podle Evropské komise by nový text měl vytvořit konsenzus, ale vyhnout se „absorpčnímu efektu“, na rozdíl od toho, co se stalo v roce 2015.

Nicméně, dokud se uchazečům o azyl budou vysílat signály, že je snadné vstoupit do EU, nebude možné se vyhnout „absorpčnímu efektu“, je si Lesueur jistý. Jak připomněl, v březnu loňského roku soustředil režim Recepa Tayyip Erdogana 130 000 v evropské části Turecka kandidátů na imigraci do Evropy. Třebaže pouze 20–25% z nich pocházelo ze Sýrie a drtivá většina pocházela z nebojujících zemí, stále však mohli požádat o azyl. Přičemž není postavení žadatele o azyl určeno emocemi nebo „humanismem smíšeným s pokáním“, což by odůvodňovalo postulát, že Evropa přijímá „všechny hříchy světa“, ale na Ženevské úmluvě z roku 1951, tvrvá odborník. A „smrtící axiom“ francouzského ministerstva vnitra, že „emoce jsou nad právními normami“, není v mezinárodním právu přípustnější než ve veřejném právu.

V nadcházejícím dokumentu se Evropská komise stále odvažuje tvrdit, že EU, jejíž populace stárne a trpí nedostatkem pracovních sil, bude mít zájem „přilákat ty, které potřebuje pro konkurenceschopné hospodářství a udržet si svůj blahobyt“, poukázal expert, který připomněl, že to je otevřené opakování vize Organizace spojených národů uvedená v oslavované ve zprávě „Substituční migrace: řešení problému snižování počtu obyvatel a stárnutí?“ z roku 2000. Pokud však v těchto letech zapadala taková myšlenka do dogmatu „šťastné globalizace“, o 20 let později, myšlenka lidí jako zaměnitelných a přemístěných ekonomických agentů neobstojí vůči pozorovanému sociálnímu dělení, rasovým konfliktům a etnického násilí.

„Evropská komise znovu dokazuje, do jaké míry si není vědom skutečného života národů, kterým by měla sloužit,“ uvedl odborník a dodal, že odpovědnost nese nejen ona, ale také členské státy. Dokud Evropská unie nerozhodne o tom, zda chce omezit migraci do Evropy, bude kontinentu nadále dominovat významný tok přistěhovalců, varoval.

Lesueur upozorňuje na situaci v Libyi, kde režim Recep Tayyip Erdogan, který zřídil jakýsi protektorát nad Tripolisem a západem země, zajistil si kontrolu nad druhou migrační cestou do Evropy. „Přičemž více než několik měsíců drží Erdogan migrační pistoli u hlavy Evropanů,“ varuje odborník.

Lesueur také pochybuje o tom, že Evropská unie bude schopna přesvědčit země, které nechtějí přijímat migranty, aby změnily svoji politiku: za prvé, protože splňují očekávání obyvatel těchto zemí, za druhé, protože to byla taková politika, která umožnil zvolení do čela země nebo znovuzvolení, a za třetí, země střední a východní Evropy vidí škody rostoucího vlivu komunit a separatismu v zemích západní Evropy a nechtějí tento scénář opakovat u sebe doma.

Evropská komise nechce vidět, že problém migrace není jen ekonomický a sociální – je to existenciální problém, je si Lesueur jistý, a dodal, že by byl velmi překvapen, kdyby její krátkozraký plán měl pro země střední a východní Evropy šanci na úspěch.

Zdroj: 1


loading...