Co to znamená? Právníci Republikánské strany identifikovali 450 000 zfalšovaných hlasů v několika amerických státech, další stovky tisíc hlasů…

single-image

Advokátka a právní zástupkyně generála Michaela Flynna a jedna z hlavních advokátek Republikánské strany Sidney Powell, poskytla v neděli americké televizi FOX News zásadní rozhovor, který vám přinášíme v otitulkovaném videu níže v tomto článku. V úvodu videa však najdete záznam z vystoupení Joea Bidena z jeho projevu v pořadu Pod Save America ze dne 24. října, kde se přiznal, že společně s Barackem Obamou a dalšími lidmi z Bidenovy kampaně dali dohromady největší organizaci na páchání volebních podvodů v dějinách americké politiky.

Sidney Powell, advokátka

Média to okamžitě omluvila tím, že Joe Biden se pouze popletl, protože je starý a dobrotivý popleta, který plácá slova, prostě on to tak nemyslel, zapomeňte! Jenže, opak je pravdou. Joe Biden trpí pokročilou demencí, jejíž projevy jsou tlumeny injekcemi a medikamenty, ovšem vedlejším projevem demence jsou tzv. nekoordinované volní projevy, mezi něž patří nekontrolovaná upřímnost, nedomýšlení důsledků svých výroků, nedostatek kontroly nad kognitivními procesy v mozku. Joe Biden tak kvůli své nemoci velmi často říká to, co má na jazyku, to co je pravda, protože to nedokáže ovládat. Joe Biden se tak prořekl, že nachystali volební podvod, který americké dějiny nepamatují.

VIDEO: Republikáni identifikovali 450 000 zfalšovaných hlasů v několika státech

Sidney Powell poskytla TV Fox další informace a je to hotový masakr. Republikáni totiž již identifikovali 450 000 volebních lístků v několika státech, které jsou prokazatelně zfalšované nebo neoprávněně započítané, dále evidují stovky tisíc hlasů, které jsou uměle vytvořené, protože obsahují pouze hlas pro Joe Bidena, ale nikoliv pro demokratické kandidáty na tomtéž volebním lístku, kde jsou další kandidáti demokratů do kongresu a na post guvernéra. Těchto lístků jsou stovky a stovky tisíc v několika státech, což je statistický nesmysl, že by tak obrovské množství voličů demokratů zapomnělo hlasovat pro demokratické kongresmany a guvernéry.Copy video URLCopy video URL at current timeFullscreen

Dále bylo zjištěno, že podvody probíhaly i na úrovni státní pošty, která antidatovala razítky pozdě došlé volební lístky poštou, aby mohly být započítány do voleb. Sčítací programy od firmy Dominion Voting Systems překlápěly hlasy od Donalda Trumpa a dokonce i od republikánských kandidátů do kongresu ke kandidátům demokratů. Tak obrovské volební podvody opravdu dostály slovům Joea Bidena o tom, že nachystali největší organizaci na volební podvody v dějinách. Jenže, dnes přišel důkaz, který je možná právě tím největším důkazem ze všech. Je to vědecká analýza volebních dat.

Vědci narazili ve volebních datech na důkaz o volebním podvodu

Na serveru Zerohedge se objevila studie [1] anonymních vědců, kteří mají obavy o svůj život, ale poskytli data, ze kterých se doslova tají dech. Data totiž empiricky a vědeckým způsobem odhalují umělé a nepřirozené navyšování hlasů pro Joea Bidena v klíčových státech. Zdrojová data byla čerpána z volebních dat serveru The New York Times, takže cemperizační procesy nelze použít na znehodnocení validity těchto dat.

Pomocí jednoduchého skriptu vytvořili vědci grafy, které ukazují vizuální podobu postupu sčítání hlasů, jakou běžný člověk asi nikdy v životě neviděl, ale data jsou naprosto výmluvná a jasná. Abyste pochopili níže připojené obrázky, nejprve si vysvětlíme, co vlastně data zobrazují a co zachycují. Je to velmi důležité pro pochopení sofistikovanosti tohoto volebního podvodu. Když začne sčítání hlasů ve volbách, kde figurují dva kandidáti, můžeme vytvořit graf závislosti na čase, který bude zobrazovat poměr hlasů, resp. převažování hlasů v čase pro jednoho nebo druhého kandidáta.

Ve skutečných volbách to funguje tak, že když se vysype urna na stůl, anebo poštou došlé hlasovací lístky, potom v reálné situaci platí, že v každém okamžiku a v každém empiricky měřeném úseku času, řekněme v rámci každé hodiny, bude poměr hlasů dosahovat poměru blízkého 1, a buď bude k hodnotě 1 konvergovat, anebo od ní bude divergovat. V praxi to znamená, že za hodinu sčítání hlasů se ukáže, že kandidát A dostal 48% hlasů a kandidát B dostal 52% hlasů.

Další hodina ukáže, že sčítání dalších hlasů přineslo 51% kandidátovi A a 49% kandidátovi B. Pokud vezmeme extrém, že by kandidoval opravdu zoufalý a totálně neoblíbený kandidát, potom by první hodinu kandidát A získal třeba jenom 35% hlasů a kandidát B potom 65% hlasů. Jenže, nikdy by se nestalo, že za hodinu sčítání kandidát A získá 0% hlasů a kandidát B celých 100% hlasů. To je totiž statisticky vyloučené. Jenže, přesně k tomu došlo v Pensylvánii a v dalších státech.

Ve státech, kde se nepodvádělo, vypadají vizualizovaná volební data na grafech jinak než ve státech, kde se falšovalo

Grafy zachycují následující příběh: Na grafu je poměr mezi Demokraty a Republikány při volbách na Floridě rozdělený v čase červenou půlící přímkou. Modré tečky nad čarou označují poměr hlasů v hromadě a v daném čase ve prospěch Joea Bidena, tečky pod čarou totéž, ale ve prospěch Donalda Trumpa. Když se v USA začalo počítat, poměry ležely dokonale na ose, tedy poměr blízký 1. To bylo způsobeno tím, že nejdříve se počítaly hlasy, které přišly poštou, a jak je zvykem, v poště, tedy v té skutečné a nepodvržené, je dokonalý mix hlasů pro Bidena a Trumpa, protože jak všichni víme, poctivé volby v USA měly být vyrovnané, ale Trump měl zvítězit o 2 až 3% v klíčových státech.

Poměry sčítaných hlasů v čase na Floridě

Grafy ze států jako Texas, Florida nebo Jižní Dakota v článku na Zerohedge to potvrzují. Teprve až v horní části šikmé přímky, tedy ke konci sčítání vidíme, že body poměrů se odchylují od 1, a to podle toho, jak přichází hlasy z venkova, ale také z velkých městech. Tam už jsou poměry roztěkané, když přijde várka hlasů z venkova, tečka se připíše pod červenou linii do polygonu Trumpa, když přijdou hlasy z okrsku, kde mají převahu demokraté, bod se dostane nad červenou čáru do polygonu Bidena. Volby vyhrává ten, kdo má více teček ve svém polygonu. Takhle vypadá grafické znázornění poctivých voleb.

Florida jako vzorový případ, kde se nepodovádělo

Jenže, pojďme si graf trochu změnit, aby místo objemu hlasů v čase odvislých od poměru 1 zobrazoval raději křivku vytvořenou ze samotných poměrů. Na grafech níže tedy na ose Y vidíte poměr, pokud diverguje od 1, je to poměr pro Trumpa, pokud konverguje k 1 a převyšuje 1, je to poměr pro Bidena. Nejprve se podíváme na Floridu. Na počátku sčítání vidíme, že poměry jsou cik cak, protože to jsou hlasy živých voličů, kteří právě hlasují osobně ve volebních místnostech, poměr se mění podle toho, kde převažují demokraté, anebo republikáni. Vedle toho se také sčítají poštovní hlasy, které tvoří vláček uprostřed. Jak však přibývá čas, poměr se urovnává do úhledného vláčku s klesající tendencí od 1. To už se nesčítají živé hlasy, ale pouze poštovní.

Poměr sčítaných hlasů v čase na Floridě

To znamená, že sčítání přináší lehký, ale stále o něco větší převahu hlasů pro Trumpa z venkova a menších měst, protože ty obvykle jdou do sčítacích centrál delší dobu a sčítají se až na konec. Vláček se urovnává, protože mix poštovních hlasů je vyrovnaný, hlasy pro Bidena i Trumpa, ale s převahou pro Trumpa. Poměr je tedy seřazený do úhledného vláčku. Graf z Floridy tak ukazuje drtivé vítězství Donalda Trumpa. Nikde ve vláčku bodů nevidíte žádný schod, žádný prudký pokles řady ve prospěch Trumpa, nebo prudký skok blíže k 1 ve prospěch Bidena. Takto vypadá graf nezfalšovaných voleb.

Naproti tomu šok a falšování ve Wisconsinu

Jenže, potom se podíváte na vygenerovaný graf z Wisconsinu, a málem vás trefí šlak. Z počátku všechno probíhá normálně jako na Floridě, nejprve široký rozptyl, což jsou hlasy živých voličů. Potom se začínají počítat korespondenční hlasy a začne se vytvářet klasický vláček poměrů, a opět na straně Trumpa, čili pod 1 a vláček nejprve má tendenci lehce růst nahoru, je to velmi nepatrné, ale potom zase klesá mírně dolů zpátky ve prospěch Trumpa. Všechno je normální. Jenže, potom přijde 4. hodina ranní ve středu amerického času a něco se stane. Vláček se skokově přetrhne, vyskočí nahoru těsně nad 1, tedy ve prospěch Joea Bidena a žádný poměr od té chvíle se pod 1 již nedostane

Poměr sčítaných hlasů v čase ve Wisconsinu – Anomálie v podobě náhlé skoku poté, co se na několik hodin zastavilo sčítání ve Wisconsinu

Joe Biden vyhrává Wisconsin o pouhých 20 000 hlasů o 0,6%. Ano, v čase 4:00 ráno, když bylo přerušené sčítání. Ve skutečnosti se v té době vkládaly několik hodin do boxů falešné hlasovací lístky, převážely se do sčítacího centra, aby potom naráz mohly být postupně od 4:00 zadávány do systému jako hlasy pro Joea Bidena. Algoritmus byl nastaven tak, že balík zhruba 140 000 falešných hlasů byl připočítáván matematicky tak, aby poměr byl přesně v horizontu okolo 3% ve prospěch Bidena, a to naráz, skokově, náhle, přičemž před 4. hodinou byl poměr stabilní pro Trumpa.

V Pensylvánii bylo vše normální až do chvíle, než se přerušilo sčítání hlasů

Když se podíváme na Pensylvánii, vidíme ještě větší šok. Z počátku se vláček vytváří úplně stejně jako na Floridě, nebo kdekoliv jinde, kde vyhrál Trump. Vláček se vytváří hluboko pod 1, tedy ve prospěch Trumpa. Jenže, potom následuje přerušení sčítání a objeví se mezera. Jakmile se začne počítat znovu, vláček z neznámých důvodů vyskočil nahoru blíže k 1 a nahoře vidíme na straně Bidena šílené osamělé poměry jako osamělé tečky, které znamenají v lidském jazyku tisíce poštovních hlasovacích lístků výhradně pro Bidena a prakticky ani jeden pro Trumpa.

Poměr sčítaných hlasů v čase v Pensylvánii – Anomálie

Pozor, tady nemluvíme již o sčítání živých hlasů, v té době se již počítaly pouze poštovní hlasy. A jak vidíme z ostatních normálních států jako je Florida a další, je statisticky vyloučené, aby v mixu poštovních hlasů z celého státu došlo k jevu, že hromada např. 100 000 lístků jich bude mít 98 nebo dokonce 100% ve prospěch jednoho kandidáta, jako to vidíme na grafu z Pensylvánie, kde úplně nahoře u čísla 2 na straně Joe Bidena vidíte započítávané poštovní hlasy. To je naprostý nesmysl, empiricky zcela vyloučený všude na světě.

V Georgii přerušovali sčítání každou chvíli, a po každém obnovení sčítání naskočili skokově hlasy Bidenovi

Pokud se podíváme na graf z Georgie, znovu vidíme klesající vláček z počátku, ale v Georgii začaly po 4. hodině ranní ve středu sypat obrovské objemy poštovních hlasů Bidenovi, daleko více než v Pensylvánii, vůbec se to ani nesnažili maskovat, zatímco v Pensylvánii, kromě několika výstřelků okolo 100% hlasů pro Bidena se snažili držet 3% nad hranicí poměru 1. Všimněte si přetrhávaného vláčku a schodů nahoru při každém přetržení. To je situace, kdy přestali na několik hodin sčítat, to je ta malá mezera, a potom šup a připočetli hlasy Bidenovi a drželi poměr. Potom přerušil sčítání znovu, mezera, a šup znovu nasypání hlasů Bidenovi.

Poměr sčítaných hlasů v čase v Georgii – Anomálie

A tak pořád dokola, až Biden Georgii ukradl, a to o pouhých 11 000 hlasů. Pokud jde o Michigan, tam se úplně na maskování vykašlali a sypali obrovské dávky hlasů Bidenovi až do konce, poměry okolo 80% hlasů pro Bidena tam ale nepomáhaly, a tak těsně před koncem sčítání tam vyrobili obrovský schod, přetržení vláčku a Biden vyskočil nad 1.

Průběh sčítání hlasů v Michiganu

Trumpovi podle všeho ukradli i Virginii, o čemž Trump možná ani netušil. Graf totiž ukazuje, že i tam se nepřirozeně přerušovala kontinuita poměru, vyrobili tam několik schodů v poměrech, které vedly k nepřirozenému vítězství Bidena.

Průběh sčítání hlasů ve Virginii
Donald Trump se připravuje na použití armády pro obranu ústavnosti, vyrazil ministra obrany z funkce a do čela dosadil svého člověka z protiteroristické centrály. Bestie z Deep State dostali vzkaz

A situace začíná opravdu eskalovat. Donald Trump totiž v pondělí vyhodil minstra obrany Marka Espera z funkce a na jeho místo dosadil překvapivě dosavadního šéfa Národní centrály proti terorismu Christophera C. Millera [2]. Tato centrála přitom nepodléhá Pentagonu ale prezidentovi. Na alternativě v USA to vyvolalo jasný vzkaz, že Donald Trump chce mít v čele armády a vojsk svého člověka. Donald Trump tento krok provedl jako preventivní opatření a pojistku před Deep State, protože ten se může pokusit Donalda Trumpa násilně sesadit z pozice právoplatného prezidenta a vítěze voleb, který byl okraden o stovky tisíc hlasů v několika státech s cílem jeho odstranění z funkce. Změna ministra obrany vyvolala šok v Demokratické straně, protože je to nezvyklý krok, který mnohé naznačuje.

Christopher C. Miller, nový americký ministr obrany

Donald Trump se nehodlá nechat okrást a bude potřebovat armádu, loajální armádu, k ochraně Ústavy a zřejmě i k mohutnému zatýkání v řadách Deep State. Vyměnit ministra obrany 6 dní po volbách, a navíc ve chvíli, kdy média svévolně prohlásila zloděje za vítěze voleb, je velice výbušná situace, Donald Trump dělá pořádky a přetahuje do čela armády svého člověka. Trump ví moc dobře, že se Deep State nebude rozmýšlet použít proti němu i sílu. A proto si Trump dělá zavčas domácí úkoly. Rok 2020 zdaleka není ještě u konce a mnoho politiků teď už možná s obavami lituje, že poslali blahopřání Bidenovi.

Ve Washingtonu se totiž prý proslýchá, že prezidentem USA se stane nakonec ten, komu poblahopřeje telegramem Vladimir Putin, i kdyby to mělo být dříve, než zazní poslední soudní verdikt. Putin totiž oznámil [3], že pogratuluje Bidenovi nebo Trumpovi až ve chvíli, kdy v USA skončí všechny soudní spory ohledně voleb, ale Putin je známý tím, že rád vysílá signály, takže jakmile bude jasno, Putin pošle telegram. V té chvíli bude jasno. Do té doby zůstaňte v klidu, nic se neděje, Donald Trump vládne, pojišťuje si loajalitu armády, a to je co? Přesně totéž, co udělal Putin již několikrát v minulosti v ruské armádě. Vyměnil těsně po volbách lidi v silových resortech pro upevnění moci.

Zdroj: 1

loading...