Více jak osmimilionové odchodné ředitele České pošty – výsměch zaměstnancům!

single-image

Státní organizace Česká pošta poskytne ze státních prostředků odcházejícímu šéfovi Martinu Elkánovi štědrý „zlatý padák“ v hodnotě 8,5 milionu korun.

Díky podmínkám pracovní smlouvy a konkurenční doložce odejde pan Elkán s 8,5 miliony korun v kapse, i když jako nejvyšší manažer této organizace selhal, komentoval situaci Radek Rozvoral (SPD). Celá tato transakce je podle něj výsměchem všem poctivě pracujícím zaměstnancům.

Základním posláním České pošty je být důvěryhodným poskytovatelem kvalitních služeb v oblasti zprostředkování informací, plateb a zboží, tradiční, fyzickou i elektronickou formou. Tato státní organizace působí na celém území České republiky a k naplnění svého poslání disponuje skoro 3 200 subjekty (Pošty, Specializované provozovny, Pošty Partner, Výdejní místa a poštovny) a více jak 30 tisíci zaměstnanci (po skupině Agrofert je druhou největší českou firmou podle počtu zaměstnanců).

Generálním ředitelem této instituce byl od června 2014 Martin Elkán. „Dekret mu tehdy podepsal tehdejší šéf resortu vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Jeho základní měsíční plat přesahoval 300 tisíc Kč (nutno ještě započítat nemalé odměny),“ upřesnil Rozvoral. Premiér v demisi Andrej Babiš minulý týden zmínil, že poštovní doručovatelky berou 14 tisíc korun měsíčně a řidiči 19 tisíc korun čistého a že průměrná mzda v Česku je přitom o 10 tisíc korun vyšší. Ve 4. čtvrtletí 2017 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství celkem 31 646 korun (údaje Český statistický úřad). Babiš také řekl, že občané podle něj zaměstnancům pošty vytýkají, že neposkytují služby v požadované kvalitě.

„Každý poctivě pracující, který sleduje tuto kauzu, si musí připadat jako ten největší hlupák. Copak minulá vláda o tom nevěděla a proč to neřešila? Je žádoucí jasně prosadit reorganizace státních organizací, které mají být vedeny snížením vedoucích míst (rušení střední úrovně managementu),“ podotkl Rozvoral. Též je podle něj potřeba nastavit spravedlivé odměňování zaměstnanců vycházející z výstupů hodnocení – s prioritou na odváděný pracovní výkon každého zaměstnance. „Vše by mělo zapadat do koncepce kariérního řádu organizace. Tu například ale nemá žádná organizace spadající pod Ministerstvo vnitra ČR. Za dobře odvedenou práci by měl každý zaměstnanec být spravedlivě odměněn. Výše uvedený příklad deklaruje situaci ve státních organizacích (viz například situace v organizaci České dráhy a.s. je ještě horší),“ dodal Rozvoral.

Zdroj: 1

loading...