Tomuto je třeba zabránit! Babišova vláda posunula v pátek do sněmovny novelu zákona o ochraně veřejného zdraví jako od Gatese!

single-image

Česká republika se pomalu blíží k podzimním volbám a vláda Andreje Babiše a Jana Hamáčka se snaží na poslední chvíli splnit úkoly, které na Českou republiku a její vládu naložili globalisté. (Foto: Wikimedia)

Zatímco většina médií se věnuje nastávajícím dovoleným a cestováním po Evropě, tak česká vláda v pátek hladce schválila a posunula [1] do poslanecké sněmovny k projednání návrh novely [2] zákona zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, kterým se mění tento zákon, a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů.

Představte si, že česká vláda se snaží současná omezení vložit do zmíněného zákona natrvalo, napořád a už navždy! Novela totiž umožní omezit občanská a lidská práva spojená s volným pohybem a vstupováním nejen do veřejně přístupných prostor a budov, ale i soukromých prostor takovým způsobem, že pouze lidé s vakcínou, testem nebo s potvrzením o prodělání nemoci budou mít právo vstoupit do míst, kam před rokem 2020 mohli vstupovat bez omezení. Novela rovněž vyškrtává pojem “citlivá osobní data” vztažená ke zdravotním dokumentacím a nahrazuje je rozsáhlou definicí toho, co už není za citlivá a osobní data považováno a bude podle novely sdíleno a zpracováváno státními orgány z vaší zdravotní dokumentace.

Překroucená definice toho, co lze sbírat o občanech pro účely Total Control

Do redakce nám od pátku přišly reakce od desítek čtenářů a prosí nás, abychom spustili alarm a informovali čtenáře a politiky, aby ve sněmovně proti této novele ostře vystoupili a označili ji za dokument, který legalizuje zavádění apartheidu v České republice a členění obyvatelstva na dvě sorty lidí s vyššími a nižšími lidskými a občanskými právy. Celá novela by se podle našeho právníka dala shrnout jako zmocňovací zákon pro české státní a vládní orgány k zavedení permanentního stavu epidemiologické hrozby, která nemá a nebude mít žádné časové omezení, protože formulace slov a vět v novele dává neomezený rozsah pro trvalé uplatňování omezení pohybu českého obyvatelstva.

Novela zákona chce začít omezovat v ČR i setkávání rodin na oslavách narozenin pod rouškou trvalého virového ohrožení

Novela totiž zavádí omezení nejen pro veřejné prostory jako jsou obchody, nákupní centra, restaurace, služby, divadla, kina, stadiony nebo koncertní haly, ale i pro soukromé prostory a soukromé kluby, včetně prostor domáckých, tedy soukromých a určených pro rodiny a příbuzné, tedy zcela s vyloučením veřejnosti. Babišova vláda tak chce zákonem omezit i setkávání uvnitř rodin, pokud si to usmyslí.

Náš právník se doslova zděsil, protože toto je opravdu novela, která nese prvky nacistického útisku proti skupině vlastních obyvatel, tentokrát ne podle rasového klíče jako ve 30. letech v Německu, ale podle mengelistického zdravotního klíče, tedy podle vlastnictví zdravotního průkazu, a je jedno, jestli se mu bude říkat covidový pas nebo nějak jinak. Níže je PDF návrh novely zákona s vyznačením změn v zákoně.

Nejprve si řekněme fakta. Česká vláda už ví, že ochota českého obyvatelstva k očkování nepřesáhne zhruba 40% české populace. Proto tento novelizovaný zákon zavádí celkem dvě nová opatření. Za prvé, zavádí právo státních orgánů, aby nařídily provozovatelům a majitelům veřejných a dokonce i soukromých prostorů, aby vyžadovali od svých zákazníků anebo kamarádů, příbuzných či přátel předložení potvrzení o očkování, testování, anebo o prodělání nemoci. A za druhé, zavádí právní změny pro uchovávání, zpracování, vyhodnocování a zpřístupnění zdravotních údajů českých občanů pro využití zmíněnými veřejnými a soukromými subjekty k ověřování jejich zdravotního stavu.

Bez statusu OTN už nikdy nevstoupíte do kamenného obchodu

Náš právník návrh novely pročetl a s hrůzou zjistil, že novela de facto umožňuje dvojí pohled na implementaci takové databáze, protože z návrhu novely vyplývá, že Ministerstvo zdravotnictví bude zřizovatelem této státní databáze OTN (očkovaných, testovaných, po prodělané nemoci) a bude poskytovat údaje o občanech veřejným a soukromým subjektům při komunikaci s nimi, ale rovněž bude mít ministerstvo dokonalý přehled o osobách, které OTN status mít nebudou.

A dá se očekávat, že český režim začne po volbách lidi bez OTN statusu sankcionovat, budou možná platit vyšší zdravotní pojištění, to už je první vlaštovka a informace, kterou jsme včera do redakce dostali od jednoho z českých poslanců, za informaci mu moc děkujeme a vyhovíme jeho žádosti o utajení, z pochopitelných důvodů. Nejprve se pojďme podívat na nejkřiklavější odstavec v navrhované novele zákona, který de facto odhaluje zrůdnost celé předlohy.

8. V § 69 odst. 1 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:

„i) omezení účasti na veřejné nebo soukromé akci nebo vstupu do veřejnosti jinak přístupného prostoru, včetně provozoven nebo jiných prostor, do nichž je vstup vázán na členství, úhradu nebo jinou podmínku, tak, že jsou umožněny pouze fyzickým osobám, které pořadateli nebo organizátorovi akce nebo provozovateli nebo majiteli veřejnosti jinak přístupného prostoru nebo jimi pověřené osobě prokáží způsobem stanoveným mimořádným opatřením, že se podrobily očkování proti infekčnímu onemocnění nebo toto infekční onemocnění prodělaly nebo se podrobily testu nebo vyšetření na přítomnost původce infekčního onemocnění s negativním výsledkem,”.

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno j).

Toto nové písmeno § 69 podle našeho právníka hovoří zcela jasně o veřejných a současně i o soukromých akcích. Novela tak už nemíří jen na veřejný prostor, ale i na české rodiny. Co je to soukromá akce? To je např. oslava narozenin dítěte, kdy se sejde rodina a z venkova přijedou babičky a dědečkové.

Podle této novely ale bude muset organizátor soukromé akce návštěvy zastavit u dveří a zkontrolovat jejich OTN statusy online, přičemž státní orgán během kontroly statusu uvidí v reálném čase online návštěvu těch a těch babiček a dědečků, tam a tam, v tolik a tolik hodin, a na takovém a takovém místě. Totální Orwell! Vztažení i na soukromé akce naplňuje skutkové obrysy trestného činu útisku. Vyžadovat po soukromých osobách na soukromých akcích úkony pro státní správu je typickým rysem totality.

Režim bude moci nařídit vyžadování kontroly OTN statusu při vstupu do jakéhokoliv veřejného nebo soukromého prostoru a stát o tom povede elektronický záznam o čase a datu kontroly

Další omezení se týká i zmínky o prostorách, kam mohou vstupovat jen na základě členství. Toto opatření je namířeno proti soukromým pivním klubům, tedy hospodám, které se během lockdownu předělaly na soukromé kluby s členstvím. Jenže, novela tento výčet taxativně nechává otevřený a definuje v písmenu “j” jakýkoliv vstup do prostor s jinou podmínkou, kdy osoby jsou povinny pořadateli nebo organizátorovi prokázat svůj status OTN.

Nejhorší na tomto odstavci v písmenu “j” lze považovat vymezení pojmu “včetně provozoven nebo jiných prostor”, což lze považovat za nejnebezpečnější formulaci v celé novele, protože “jiným prostorem” je z právního hlediska, jak upozorňuje náš právník, naprosto jakýkoliv jiný prostor, naprosto všechny jiné prostory, bez jakéhokoli omezení. Ve spojení s definicí na počátku písmene, že orgány budou moci omezit účasti na veřejných i soukromých akcích, lze potom odvodit,  že “jiné prostory” jsou implicitně myšleny všechny jiné veřejné i všechny jiné soukromé prostory, tedy prostory v písmenu “j” neuvedené taxativně, varuje náš právník.

Právník upozorňuje, že § 69 zákona o ochraně veřejného zdraví uvádí [3] v odstavci č. 1, že mimořádnými opatřeními při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku jsou… a následuje výčet písmen. Tento odstavec zákona již dnes zcela jasně hovoří o epidemii NEBO nebezpečí jejího vzniku. Doufám, že chápete tu hrozbu zákona. Nebezpečí nemá žádnou definici, nebezpečí je věcí pohledu, úsudku, posouzení, takže nebezpečí virové nákazy může trvat pořád, natrvalo, nebezpečí nemá žádné časové ani definiční omezení.

Vláda může kdykoliv prohlásit, že po posouzení informací usoudila, že existuje určité nebezpečí, a proto od této chvíle nesmíte bez certifikátu OTN chodit do žádných veřejných, soukromých prostor, ani jiných prostor. Obyvatelstvo tak bude státem rozlišováno na držitele OTN a na ty ostatní. A podle tohoto rozlišené budou kastovním způsobem omezována nebo privilegována jejich občanská a lidská práva, tedy na principu společenského apartheidu.

Blíží se volby, je potřeba začít sepisovat seznamy a prověřit poslance, jak se zachovají u této novely

Okamžitě zalarmujte své poslance a začněte sepisovat seznamy poslanců, kteří budou mlčet a nebudou se proti novele chtít postavit. Blíží se volby, je potřeba nachystat seznamy a zahájit prověrky politiků, kteří se 4 roky hájili vlastenectvím, takže teď je potřeba je prověřit. Pokud novela projde, Česká republika se stane natrvalo totalitním státem, kde neočkovaní lidé padnou do náruče online řetězců, protože do žádného kamenného obchodu už je v životě nepustí. Mnoha lidem to nebude dokonce ani vadit, naučili se za poslední rok a půl nakupovat online. Jenže novela nově míří i proti soukromým prostorám, proti soukromým akcím, a to už je mnohem brutálnější level.

Protože stát si chce vymínit, abyste kontrolovali online pomocí aplikací v mobilu i návštěvy rodičů, babiček a dědečků. Stát povede monstrózní databázi obyvatel, kteří budou mít OTN registraci a v databázi obyvatel ta informace bude svítit jako vykřičník, pokud OTN registraci občan mít nebude. Total Control přichází do ČR rok a půl poté, co jsem o plánu těchto opatření globalistů psal tady na AEN poprvé už vloni na konci zimy. Tehdy to prý byly konspirace a hoaxy. Dnes je to realita. Nezakážou vám jen psát a zpívat, zakážou vám i setkávat se v kruhu rodiny a příbuzenstva na oslavě narozenin jinak, než jen pod dozorem orgánů státu. V jako Vendetta? Režim, který virus potřebuje k totální kontrole obyvatelstva? Ano, Total Control!

Zdroj: 1

loading...