Tohle může hrozit českým dětem z čínských špejlí? Tento vzorek testu potvrzuje domněnku

single-image

Před několika dny vypukl opět další skandál okolo notoricky podezřelých čínských testů. Nově se totiž zjistilo, že od 12. dubna mají být všichni čeští školáci testováni antigenními testy vyrobenými v Číně [1]. (Foto: Aeronet)

Do České republiky již tyto testy začaly být v těchto dnech dováženy do státních skladů hmotných rezerv a naší redakci se podařilo získat jeden ze vzorků. A můžeme potvrdit, že informace pocházející ze sociálních sítí jsou pravdivé, protože testovací špejle u těchto čínských testů pro děti jsou opravdu sterilizovány EO, tedy ethylenoxidem (EO).

EO je vysoce toxická a karcinogenní látka, která se používá k výrobě nemrznoucích směsí, ale také jako pesticid na hubení škůdců. Ethylenoxid rozbíjí chromozomy DNA a tím ničí buňky organismů jako jsou především bakterie, ale i hmyz a dokonce i hlodavci [2]. EO se používá i k účelům tzv. totální sterilizace, ale americký Úřad pro bezpečnost práce a ochranu zdraví (OSHA) varuje [3], že obyvatelstvo se může dostat do kontaktu s EO právě z povrchů ošetřených zdravotních pomůcek. Na jejich povrchu totiž ethylenoxid zůstává po dobu až 24 měsíců.

Náš kolega lékař doslova vybuchl rozčílením, když si přečetl článek [4] na slovenském serveru SME, kde se jistý redaktor pokusil hrozby EO bagatelizovat tím, že ethylenoxid sice prý je toxický, ale není se třeba obávat, protože ve zdravotnictví se používá v plynné podobě a brzy poté vyprchá. Čínské špejle jsou prý také ošetřeny EO plynem, který asi rovněž vyprchá, rychle se rozkládá a teprve poté jsou špejle vakuově zabalené do obalů.

Kolega lékař tento článek na SME ohodnotil jako novinářsky největší kachnu za poslední dobu, protože takový blábol o sterilizaci lékařských pomůcek už dlouho nečetl. Pro server SME tyto informace prý poskytla slovenská policie, čemuž se nám ani nechce věřit. Nevíme, odkud slovenská policie čerpá tyto nepřesné informace, ale náš kolega lékař se rozhodl toto uvést na pravou míru.

Sterilizace není jednorázový úkon u baleného zdravotnického zboží, sterilizace je časově ohraničená garance!

Ošetřený povrch sterilizovaného materiálu či zdravotní pomůcky je ethylenoxidem chráněn po dobu 24 měsíců, kdy objem sloučeniny je dostatečně velký na zajištění ochrany povrchu sterilizovaného materiálu. Teprve po 24 měsících je objem EO na ošetřeném povrchu natolik nízký, že zdravotnickou pomůcku již není dovolené používat a musí se vyhodit, protože hrozí kontaminace. Právě proto je na čínských obalech a testovacích tyčinkách uvedeno nejen datum výroby symbolizované obrázkem továrny, ale i datum expirace použitelnosti v podobě obrázku přesýpacích hodin na obalu zabalené špejle. Viz. foto níže.

Zabalená čínská špejle sterilizovaná EO byla vyrobena 1. 12. 2020 a musí být spotřebována do konce 11/2022, kdy skončí chemický sterilizační účinek ethylenoxidu

To datum trvanlivosti na zdravotnických pomůckách je uvedeno právě kvůli trvanlivosti ochranné vrstvy ethylenoxidu na povrchu pomůcky, v tomto případě špejle. Kdyby byla pravda to, co uvádí server SME údajně s odvoláním na slovenskou polici, potom by trvanlivost zdravotních pomůcek byla časově neomezená, tedy pokud by platilo, že po nafoukání plynu EO na pomůcku se zničí všechny bakterie a potom se pomůcka vakuově zabalí a nic už se dovnitř nedostane, že? Jenže, ono to tak vůbec není, jak upozorňuje náš kolega lékař. Datum expirace na zdravotnických pomůckách je uvedené kvůli tomu, že nelze při balení pomůcek v továrně zaručit aseptické a sterilní prostředí, ani sterilní obalové materiály a fólie.

Ethylenoxid poskytuje zabalené zdravotní pomůcce sterilitu po dobu 24 měsíců, poté se pomůcka musí vyhodit

Proto se to řeší tak, že ve výrobním podniku se zdravotní pomůcka ošetří ethylenoxidem a ten po dobu 24 měsíců na povrchu pomůcky uvnitř obalů zabíjí všechno, co by se na pomůcku mohlo dostat z vnitřní strany obalu, anebo při balícím procesu. Tato ochrana však trvá jen cca. 24 měsíců kvůli degradaci ethylenoxidu. A proto pomůcky mají datum expirace a konce použitelnosti, po kterém se musí pomůcka vyhodit a zlikvidovat, i když je originálně zabalena a obal nebyl nikdy poškozen. Na povrchu špejlí tudíž musí být ethylenoxid, jinak by ty špejle nešlo už používat a musely by se vyhodit z důvodu konce sterilizační periody

Sterilizováno ethylenoxidem (EO)

Jak uvádí zmíněná americká organizace OSHA, ethylenoxid je známý jako původce rakovinových nádorů, kde na prvním místě jsou vzniky prudce zhoubných lymfomů, leukémií a rakoviny prsu. Rakovina vzniká po kontaktu lidské buňky s molekulou ethylenoxidu poté, co molekula EU rozbije DNA buňky nedokonale, poškodí chromozomy, ale nezničí jadernou DNA funkci. Poškozená buňka se začne chovat jako buňka onkologická a dojde k zahájení množení buněk. Poškození chromozomů lidské DNA při kontaktu s ethylenoxidem je dobře zdokumentovaný jev a proto američtí lékaři sterilizují nástroje jinými dezinfektanty v kombinaci s velice účinným a bezpečným ultrafialovým zářením, které likviduje buněčná jádra bakterií stejně efektivně jako EO.

Česká máma napsala ministrovi dopis, aby dal na stůl papíry, kdo vydal evropské atesty a certifikáty pro čínské špejle

Čína je známá svými velice volnými zdravotnickými předpisy a dodnes provádí dezinfekce lékařských nástrojů a pomůcek nastřikováním ethylenoxidu na povrchy. Náš kolega lékař považuje za skandální, že děti v ČR se mají testovat špejlemi ošetřenými karcinogenním ethylenoxidem z Číny, což pouze ukazuje na to, že ty testy nemají naprosto žádné evropské certifikace o bezpečnosti. Lékař k tomu dodává, že pokud opravdu ministr zdravotnictví Jan Blatný zešílel a chce dětem tyto špejle s ethylenoxidem strkat do nosu nebo do úst dokonce 2x týdně, tak že za jejich zdraví ponese zodpovědnost. A jedna z našich čtenářek to už nevydržela a oficiálně v souladu se zákonem napsala ministrovi, aby šel s pravdou a dokumenty ven. Pojďme si její dopis ocitovat. Z dopisu jsme odstranili adresu autorky dopisu a její příjmení.

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.
Palackého náměstí 375/4
Praha 2 – Nové Město
128 01 Praha 28
mzcr@mzcr.cz

Věc: Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

Vážený pane ministře,

Váš úřad uvažuje ve spolupráci s MŠMT o návratu žáků do škol po Velikonočních svátcích. Nástup žáků do škol má být podmíněn pravidelným testováním žáků i pracovníků ve školství. Podle oficiálních zdrojů se má jednat o testování tzv. antigenními testy, školské odbory však ústy Františka Dobšíka požadují dokonce PCR testy pro žáky.

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů Vás tedy žádám o poskytnutí:

 1. Informace o tom, jaký druh testovacích tyčinek má být používán k testování dětí a mládeže ve školách.
 2. Informace o tom, zda testovací tyčinky zjišťují přímo SARS-COV-2, nebo koronaviry obecně.
 3. Certifikát kvality testovacích tyčinek.
 4. Informace o výrobci testovacích tyčinek
 5. Licenci výrobce testovacích tyčinek
 6. Výpis ze státního rejstříku výrobní firmy či společnosti, která testovací tyčinky vyrobila.
 7. Dokumenty schválení a akreditace společnosti, která schvalování prováděla.
 8. Platné firemní licence:
 • osvědčení o zkoušce testovaných tyčinek
 • nežádoucí účinky testovacích tyčinek
 • platnou pojistku firmy pro případ negativních následků, která testovací tyčinky vyráběla a výše případného odškodnění
 1. Informaci o tom, kolik roků byly dělány zkoušky testovacích tyčinek a s jakým výsledkem. Jaké měly testované osoby reakce a vedlejší účinky.
 2. Povolení od Státního ústavu pro kontrolu léčiv, kterým je umožněno testování obyvatelstva ČR těmito testovacími tyčinkami.
 3. Jedné vzorové testovací tyčinky, kterou odešlu do laboratoře na zkoušku.

Poskytnuté informace mi prosím zašlete písemně na výše uvedenou doručovací adresu, a to v zákonné lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto dopisu.

Mgr. Milena M.

Jak tedy sami vidíte, situace začíná připomínat naprostý chaos, kdy do České republiky se z Číny naváží jakýsi zdravotnický materiál, který je sterilizován potenciálně karcinogenními látkami, díky těmto látkám mají potom špejle trvanlivost 2 roky a české děti se těmito špejlemi mají testovat 2x týdně, přičemž neexistuje nikde žádný atest, žádná studie, žádná certifikace, že tyto testy nepředstavují riziko pro české občany a hlavně české děti. Na špejlích z Číny se objevují černá vlákna, která se hýbají a mainstreamoví zaříkávači a vykladači pravdy tvrdí, že to se hýbají a kroutí po dýchnutí textilní vlákna.

Čínská špejle z testovací sady určené pro testování českých školáků od 12. dubna

A teď už dokonce se z Číny dováží testy sterilizované karcinogenním plynem, který se v americkém zdravotnictví natolik spojuje s výskytem lymfomů a leukémií, že americká agentura na ochranu životního prostředí EPA usiluje o zákaz výroby a používání ethylenoxidu v USA [5]. A mezitím v Česku chce ministr zahradnictví po českých dětech, aby si strkaly špejle ošetřené tímto karcinogenem 2x týdně do nosu či krku? Dvakrát týdně vystavovat děti špejlím, jejich povrch, který je po dobu 2 let od výroby sterilizován ethylenoxidem? A jak dlouho dvakrát týdně? Měsíc? Do konce školního roku? Do Vánoc? To už je Česká republika provincií Číny, že se české děti budou testovat čínskými špejlemi nastříkanými látkou, kterou v USA chce EPA zakázat? Dětem k posílení zdraví, pane ministře, chybí pobyt na čerstvém vzduchu bez roušek a ne pokoutně nakoupené a v EO namáčené čínské špejle strkané 2x týdně do nosu!

Zdroj: 1

loading...