Prezident Zeman udělil devátou milost. Dostal ji muž, který při nehodě zabil svou ženu a syna

single-image

Prezident republiky Miloš Zeman se ve čtvrtek dne 1. března 2018 rozhodl udělit milost, která svými tragickými okolnostmi vybočuje mimo ostatní případy a kterou se naprosto mimořádně rozhodl udělit i přesto, že omilostněný nesplňuje podmínku závažného zdravotního stavu.

Touto milostí prominul zbytek trestu odnětí svobody uloženého za přečiny ohrožení pod vlivem návykové látky a usmrcení z nedbalosti.

Prezident republiky se slitoval nad mužem a především nad jeho nezletilým dítětem, které v důsledku dopravní nehody přišlo o dva své nejbližší rodinné příslušníky a jehož otec, který dopravní nehodu zavinil, se nyní nachází ve výkonu trestu odnětí svobody. Omilostněný svým činem sice způsobil neodčinitelný následek –  smrt dvou osob, ale vzhledem k tomu, že se jednalo o nejbližší členy jeho vlastní rodiny (manželku a syna), tak jejich úmrtím je doživotně a nejpřísněji potrestán především on a jeho druhý nezletilý syn. Z humánního hlediska se proto jakékoliv jeho další potrestání zdá jako zcela nadbytečné a z pohledu nezletilého dítěte, které uvězněním otce přišlo o svoji poslední nejbližší osobu, jako velmi kruté a navíc s trvalým negativním dopadem na jeho další psychický vývoj. Prezident republiky tím vyhověl jak prosbám a přáním ostatních pozůstalých, kteří nyní o nezletilého po dobu uvěznění jeho otce pečují, tak i četným přímluvám řady osob z místa bydliště omilostněného, učiněných již v průběhu trestního řízení. V neposlední řadě přihlédl i k tomu, že žádná jiná osoba při dopravní nehodě zraněna nebyla, ani nikomu jinému nebyla způsobena hmotná škoda. Omilostněný dosud vedl bezúhonný a řádný občanský život. Trest odnětí svobody nastoupil dobrovolně a část z něj již vykonal.

Na současně uložený 7letý trest zákazu řízení motorových vozidel se udělená milost nevztahuje.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky

loading...