Libor Čermák: Proč budu volit tak, aby se nedostali Piráti do vlády

single-image

Když se mě někdo zeptá, koho budu volit, zpravidla mu odpovím, že budu volit tak, aby se do vlády nedostali Piráti. Proč? Nejdůležitější důvod najdeme v jejich volebním programu v kapitole „Chytrá válka s desinformátory“.

Cituji z něj: „Po konzultaci s orgány činnými v trestním řízení připravíme záměr na legislativu i novelizaci existujících zákonů tak, abychom zvýšili vymahatelnost práva v online prostředí.“

Na jiném místě téže kapitoly se píše: „Budeme prosazovat povinnost sociálních sítí poskytovat součinnost orgánům činným v trestním řízení při potírání organizované skupiny dezinformátorů.“ (zdroj: http://www.piratiastarostove.cz/program/chytra-valka-s-dezinformatory/).

Problém je v tom, že za slovem „dezinformace“ se může skrývat naprosto cokoliv. Podle některých jedinců dokonce i můj dlouholetý koníček, či lépe řečeno „kůň“, kterým je záhadologie a ufologie, na jehož téma jsem už zde na blogu napsal doslova stovky článků. A to zdaleka nebude jen o mě, ale o komkoliv, jehož příspěvek, informace či hypotéza se někomu druhému znelíbí.

Já sám jsem na jakékoliv pronásledování lidí za to, že něco někam napíšou nebo někde něco řeknou, silně alergický. A jakmile někdo, co se týče svobody slova začne dokonce šermovat s takovými slovními spojeními jako jsou „orgány činné v trestním řízení“, tak je to skutečně na pováženou. A jestliže se dokonce něco takového najde v programu nějaké strany, která má ambice zasednout ve vládě, tak tvrdím, že je to nejhorší ohrožení svobody slova od listopadu 1989.

Proto je ohledně nadcházejících voleb pro mě alfou a omegou, aby se Piráti nedostali do vlády. Ať si jsou v opozici. Zas tak velký příznivcem cancle culture nejsem, abych chtěl někoho za jeho názor tzv. rušit. Když si chce někdo něco hlásat, ať si to hlásá. V demokracii má přeci každý právo na svůj názor. Ale současně by se lidi měli naučit dávat na takovéto programy pozor.

Každý by si měl přečíst, co kdo hlásá, aby věděl, zda se to nebude týkat právě jeho. Já jsem proto, že pokud někdo bude hlásat takovéto věci, ať je hezky pěkně jen v opozici a nerozhoduje o osudech obyčejných lidí, kteří chtějí dát vědět společnosti svůj názor. Doby, kdy se za projevení nějakého názoru, zprávy či hypotézy, které se někomu znelíbily, šermovalo s orgány činnými v trestním řízení, ty tu už byly v minulém století několikrát. A myslím si, že ani na jednu z nich nevzpomínáme nijak v dobrém.

Ještě jednou zdroj: http://www.piratiastarostove.cz/program/chytra-valka-s-dezinformatory/

Libor Čermák

loading...