Co přijde po COVID19? Očkování může změnou DNA nás může přeměnit na…

single-image

Předně, očkování vůbec nefunguje tak, jak říkají. ŽÁDNÉ očkování nefunguje tak, jak říkají, protože žádné očkování nefunguje, tečka. Je to všecko podvod nejhoršího druhu, hodný kriminálního soudu. (Foto: Flickr)

Náš obranný imunní systém si sám vytváří látky, potřebné k naší ochraně, když na ulici automaticky vdechujeme prach, který je vždycky plný bakterií, nebo strkáme prsty do úst, jíme potraviny, které nejsou a ani nemohou být sterilní. Ale když nám někdo dopraví škodlivou látku přímo do těla, kdy mandle a čichové orgány nemají možnost zjistit, co je to zač a náležitě se proti ní vyzbrojit, to spolehlivě nefunguje.

Další problém je v tom, že všechna očkování obsahují velmi jedovaté látky, jako je rtuť, formaldehyd, aluminium a mnohé jiné. A ještě k tomu automaticky přebírají hormony, viry a bakterie z prostředí, v němž byly vyvinuty. Očkovací látky se většinou vyvíjí ve tkání ze psů a ti mají skoro pokaždé v sobě koronavirus. Skoro všecka zvířata mají koronavirus. Takže každé očkování proti každoroční chřipce zásobuje ty, co se očkovat nechávají, COVID infekcí. Další možnost pro pěstování očkování je ve tkáni z opic a pak v lidské tkáni, z potracených dětí.

Tím pádem do sebe dostáváme DNA materiál ze zvířat, anebo z cizích lidských zárodků.

Když se nad tím zamyslíme, to samo o sobě není ani trochu vhodné a ani to není etické. Buněčný materiál z potratů má být u očkování uveden, takže ho můžete zjistit, pokud vám vrcholně uražený lékař dovolí do papírku, na kterém je obsah očkovací látky napsán, nahlédnou. Tyto látky se skrývají pod názvem MRC5 a WI-39, taky se jim říká „fetalcells“ anebo „diploidcells.“Když se části těchto tkání dostanou do těla, tak prvně přepisují existující DNA, neboli mění člověka na něco trochu jiného. A nejen to, látky, ve kterých jsou očkování pěstována jsou „nesmrtelné,“ což znamená, že po čase nezaniknou, ale množí se stále dál. Jak známo, buňky, které se neustále množí, jsou rakovinné. Takže spolu s očkováním dostáváme i rakovinu.

A nejen rakovinu. Očkování mohou rovněž obsahovat bakterie z prostředí, ve kterém byly vyvinuty. Tyto bakterie jsou často typu mykoplasmapneumoniae, takže spolu s nefunkčním očkováním proti jedné nemoci dostáváme zároveň nemoc další, přídavnou. A když dostaneme jedno očkování, které má tyto boční účinky a pak druhé a tyto obojí boční účinky se sečtou, pak jejich vliv není stejný jako 2+2=4, ale dochází k vlivu synergistickému, který má stokrát větší škodlivost. Není divu, že je dnes tolik lidí nemocných.

Další důvod, proč žádné očkování nefunguje je ten, že způsob, jakým jsou očkovací látky vyráběny v nich vytvoří genetickou přeměnu. Tím pádem virus, který dostáváme naočkován je geneticky změněn a proto je jiný, než virus skutečný, živý. Když se pak očkovaný člověk dostane do styku s pravým, živým virem, může to v něm vyvolat rozpor a může těžko onemocnět na nemoc, proti které byl ve skutečnosti očkován. V takovém případě může dojít k tak zvané cytokinové bouři, která je velmi nebezpečná, jak říká Dr. Dolores Cahill.

Očkování proti koroně

Nové očkování proti koronaviru, které nám chtějí vnutit, bude rovněž obsahovat geneticky upravený materiál, neboli syntetický materiál, který má být přímo zaměřen na přepsání našeho DNA určitým způsobem, jak říká nejen Dr. Terri Meier, ale i spousta jiných lékařů a odborníků. Ještě nikdy nebylo něco takového vyvinuto. Toto je poprvé v historii, co je přímo zkoušeno záměrně změnit naši podstatu, naše DNA.

Tím pádem je toto nové očkování proti neexistující COVID chřipceještě daleko horší než cokoliv, co bylo kdy předtím a nikdo neví, co doopravdy způsobí a jaké budou dlouhodobé následky. A pak, bez jakéhokoliv testování, je snaha použít toto očkování celosvětově.

Mimochodem, ani žádná jiná očkování nebyla nikdy a nejsou dodnes testována. Takže neexistuje žádná záruka, že očkování jsou neškodná a že působí na lidský organismus tak, jak je říkáno. Výrobci očkovacích látek nejsou podle zákona povinni tato očkování testovat a nejsou ani povinni prokázat, že tyto látky opravdu docílí to, co reklama slibuje. Jejich veškerá povinnost spočívá v tom, že mají prokázatzvýšení protilátek. Jenže množství protilátek, které jsou vidět pod mikroskopem, vůbec nezaručuje, že jsme imunní. A ještě ke všemu se vyskytují lidé, kteří v souladu s jejich krevní skupinou si nevyvinou žádné protilátky a přesto imunní jsou.

V Americe byl již v r. 2010 vydán zákon, že žádný výrobce očkování nesmí být souzen anebo jinak postižen a ani není povinen nikomu nahradit škody a ztráty, způsobené jeho očkováním. Takže nám dávají látky do těla, které jsou nevyzkoušené, nikdo neví co doopravdy dlouhodobě způsobují, ale když nám ublíží, tak jsme sami na svých. A pak není nikdo, kdo by nám mohl pomoci, není žádná možnost žádat ospravedlnění či náhradu za vzniklé škody. A takové očkování má být POVINNÉ!

Jak víme, že takový zákon neexistuje i u nás?

Patentování a jeho nebezpečí

Dr. Meier dále říká, že není možno patentovat nic přirozeného, nic co by bylo od přírody, což všichni víme. Proto musí být něco změněno, aby mohl být produkt považován za nový, výjimečný a patentovatelný. Stejně tak nemohou být patentováni lidé, protože jsou od přírody vytvořeni tak, jak jsou. Jenomže když je nám změněna struktura DNA, která je změněna pomocí genů ze zvířat, zůstaneme pak ještě lidé? Dá se to nějak prokázat?

Co když takto změněné DNA je možno patentovat, protože tím, že došlo ke změně základní struktury člověka na něco jiného, přestal být tvor, stvořený přírodou. Samozřejmě, jestli takového člověka je možno patentovat, pak každý patent má svého majitele, který patent podal a tento se stává i majitelem takto změněného člověka. Tak jako Monsanto je majitelem osiva, které předtím geneticky změnili a soudí se s každým, kdo by toto osivo bez zaplacení používal, i když mu je vítr zavane na pole, stejně tak bychom byli i my vlastněni někým, kdo nás upravil v souladu se svým patentem.

Je to snad ten pravý záměr očkování proti COVID-19? Zdá se, že ano.

Transhumanismus

Při dnešní výrobě očkování je rovněž používána nanotechnologie. Nano částice jsou miniaturní, mikroskopické robotické organismy. Tímto vývojem se zabývá organizace DARPA (Defense AdvancedResearch Project Agency), což je jedno z odvětví Pentagonu. Jistě víte, že americký Pentagon je hlavní stan vojenského průmyslu, odtud se vedou války, je rovněž základnou vojenského výzkumu, jeho testování a používání, často na nic netušícím obyvatelstvu.

DARPA přišla s novým, syntetickým očkováním, které je možno dostat do těla i pouhým škrábnutím na kůži. Říkají o něm, že jeho účelem je ovlivnit a změnit genetickou podstatu lidského DNA.

Již v r. 2012 ohlásila DARPA nový převodní element (interface), který dokáže spojit lidský mozek s počítačem a oba dva pak mohou fungovat jako jeden celek. Říká se tomu transhumanismus. Takový člověk pak nemusí přemýšlet, počítač to vykoná za něho. Takže se člověk postupně odnaučí myslet. Ale nejen to, přes počítač je stejně tak možné lidské myšlení ovlivňovat. Další použití tohoto vynálezu má tento převodní element ve formě nanotechnologie implantován přímo k mozku, bez použití chirurgického zásahu, neboli opět, pouhým škrábnutím.

V současné době DARPA vyvíjí nanotechnologii ve formě želatiny na vodní bázi, která když je vsunuta těsně pod kůži, dokáže sledovat zdravotní stav člověka a tento vysílat na patřičnou aplikaci na mobilním smart-telefonu. Problém spočívá v tom, že želatina se postupně rozroste do celého těla a my nevíme jaký vliv bude uplatňovat na naše orgány a na naše DNA. Opět, toto je zjevná snaha více nás přiblížit k AI (artificialintellitence, neboli umělá inteligence, transhumanismus).Jinými slovy – udělat z nás roboty.

Další škodlivé látky v očkování

Přítomnost rakoviny v očkování potvrzuje ve videu i americký mikrobiolog Dr. Maurice Hilleman, (zemřel r. 2005), který pracoval dlouhá léta jako vedoucí farmaceutického výzkumu u firmy Merck, což je farmakologický gigant. Dr. Hilleman přiznává, že v opicích, které byly na výrobu očkování dováženy z Afriky, se skutečně SV40 virus, způsobující rakovinu vyskytoval a bylo dovoleno, aby pronikl do všech očkování proti obrně mezi léty 1953-63. Dodávky opic byly totiž zprostředkovávány firmou LittonBionetics, která fungovala rovněž jako dodavatel biologických zbraní pro americkou armádu a CIA.

Dr. Hilleman posléze získával opice z jiných zdrojů, ale i tyto byly infikovány a tímto způsobem byl do Ameriky přivezen první AIDS virus. Všichni věděli, že očkování měla v sobě rovněž rakovinotvornou látku SV-40, která byla živá. Ale nikdo proti tomu nic neudělal. Byl to záměr, byl to záměr udělat z nás,ze zdravých lidí, lidi nemocné. Napřed byly očkovány miliony Rusů, později miliony Američanů a to způsobilo celosvětovou epidemii rakoviny, která trvá dodnes.

Tím ovšem tragedie nekončí. I další očkováni přinesla vlny utajených epidemií. Na příklad,když bylo v roce 1955 očkováno 200 tisíc dětí v Americe proti obrně, vypukla tak obrovská epidemieobrny, že muselo být očkování zastaveno a obrnu přejmenovali zdravotníci na něco jiného, aby jim nekazila pověst. Přesto, o čtyři roky později bylo očkování proti obrně prohlášeno za povinné, což vyvolalo epidemii obrny. Očkování proti žluté horečce mělo v sobě leukemii. Očkování Pandemrixproti prasečí chřipce v roce 2018 vyvolalo u dětí schizofrenické chování, včetně kataplexie (okamžitá ztráta síly), narkolepsie (trvalá spavost), halucinace a přecitlivělosti. A i tak zvanáŠpanělská chřipka ze začátku 20. století, která způsobila 50 milionů úmrtí po celém světě, byla pouhý následek očkování, vydávaný za chřipku.

Brandy Vaughan, bývalá obchodní zástupkyně farmaceutického giganta Merck říká, že očkování má pouze jeden význam a ten je finanční. Farmaceutické firmy se před časem začaly dostávat do těžké finanční situace. Toto bylo způsobeno obrovským množstvím soudních procesů, proti nim namířených, kdy musely platit náhradu škod, které jejich léky způsobovaly. Druhý důvod byl, že patenty na mnoho jejich výrobků začaly procházet patentové období a již dále nevynášely. Proto se tyto firmy vrhly na očkování, jejichž výroba je daleko levnější, protože nepodléhají požadavkům složitého a drahého testování. Finanční nárůstek za rok je 10-15% na očkování, oproti 5-7% za farmaceutické léky.

Celosvětová konference o očkování v Bruselu

Výsledkem Celosvětové konferenceo očkování (GlobalVaccination Summit), které se konalo v září 2019 v Bruselu a kterého se kromě zástupců Evropské komise zúčastnila i WHO (Celosvětová organizace pro zdraví) bylo následující prohlášení:

„Přes existenci bezpečných a účinných očkování, jejich nedostupnost, nebo nedostatek, neinformovanost, lhostejnost vůči riziku onemocnění a vzrůstající nedůvěra veřejnosti vůči očkování škodí celosvětové míře očkování.“

„… bezpečných a účinných očkování?“ Zatím co neexistuje ani jeden skutečně věrohodný a vědecky podložený důkaz o tom, že kterékoliv očkování pomáhá, je zde překypující množství informací o tom, jak všechna očkování škodí.

Je jasné, že EU nás chce mít všecky očkované. 10-stránkové prohlášení této konference obsahuje plány na odstranění zábran obyvatelstva proti očkování, neboli jinými slovy masivní mytí mozků v televizi, v mediích, ve filmech a všude jinde. Jako další je „použití digitální technologie na sledování očkovacích programů,“ jinými slovy Gatesův mikročip, nebo digitální tetování.

A nakonec: „Pověřit pracovníky ve zdravotnictví a také media, plus sociální stránky a technologické firmy, aby lidem předkládali vlivné a objektivní informace o očkování a tím postupovali proti lživým a zavádějícím zprávám.“ Jak již bylo řečeno, mýt veřejnosti mozky. Propaganda, jako vždycky!

Jestliže jsou opravdu očkování tak bezpečná jak EU, WHO a všichni ostatní papoušci a ozvěny opakují, aniž by předložili jediný důkaz, proč byl potom v Americe založen již v r. 1988 Národní program na odškodnění za účinky očkování (NationalVaccineInjuryCompensation Program), který má za úkol vyplatit poškozeným jakési odškodnění s podmínkou, že nebudou za své problémy dále vinit farmaceutického výrobce. Od roku 1988, kdy byla tato organizace zavedena, až do ledna 2020 vyplatila odškodnění ve výši 4,385,672,580 amerických dolarů. A věřte, že obnos, který dostal každý jednotlivý poškozený byl minimální. Nemluvě o tom, že o této organizaci málokdo ví.

A brzy na to přišlo již zmiňované oproštění farmaceutických výrobců očkování od postižitelnosti kvůli bočním účinkům, což bylo uzákoněno v roce 2010.

Současný výnos z očkování činí celosvětově asi 27 miliard dolarů za rok. Farmaceutické firmy mají v úmyslu toto zvýšit na 100 miliard dolarů za rok do roku 2025. A Gates sám chce ještě víc!Však se nezdržel a musel se veřejně pochlubit, že očkovací průmysl mu vynáší v poměru 20:1.

Takže bychom si měli uvědomit, že ta nejlepší obchodní strategie spočívá v tom, přesvědčit zákazníka, že když si náš produkt nekoupí, tak že zemře.

Jana Kauffman

loading...