Vědci uvedli možný způsob přenosu rakoviny z člověka na člověka

single-image

Vědci přišli s hypotézou, že rakovina může být přenášena z člověka na člověka. Informuje o tom portál Focus.de, s odkazem na studii s názvem Lidé a mikrobiomy. Realizoval ji tým z Kanadského institutu pokročilých studií za účasti německého profesora Thomase Bosche z Univerzity v Kielu.

Až dosud se předpokládalo, že nemoci jako rakovina, cukrovka, srdeční choroby a obezita, nejsou způsobeny bakteriemi nebo viry, a proto je nelze přenést z člověka na člověka.

Například Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje srdeční choroby nebo rakovinu jako nemoci „nepřenosné“, protože se předpokládá, že jsou způsobovány kombinací genetické predispozice, životního stylu a faktorů životního prostředí.

V nové studii tým z Kanadského institutu pro pokročilé studie (CIFAR) však tento předpoklad zpochybňuje.

Vědci se totiž domnívají, že mnoho nemocí, které jsou klasifikovány jako nepřenosné, může být stále přenášeno z člověka na člověka. Nikoli však prostřednictvím infekce, jako je chřipka, ale prostřednictvím mikrobiomu.

„Mikrobiom je termín používaný k označení mikroorganismů, které existují v našem těle – na kůži, v orgánech. Většina z nich jsou malé bakterie, ale řadí se k nim také houby a viry. Jsou nesmírně důležité pro lidské zdraví: pomáhají trávení, vylučují živiny nebo odstraňují toxiny,“ uvádí se v publikaci.

Podle zastánců dané hypotézy ale může taková mikrobiální kolonizace lidského těla hrát roli při přenosu onemocnění, jako je obezita, kardiovaskulární onemocnění, cukrovka a rakovina.

V podstatě to znamená, že ovlivňujeme zdraví lidí, kteří jsou nám na blízku, tím, že jim předáváme bakterie, a také nemoci, při kterých bakterie hrají klíčovou roli.

„Pokud se ukáže, že je naše hypotéza pravdivá, pak to zcela změní náš pohled na zdraví společnosti,“ říká profesor mikrobiologie Brett Finley.

Hypotéza výzkumníků je přitom založena na třech různých závěrech:

  • Modifikovaný mikrobiom
    Studie ukazují, že mikrobiom u lidí trpících obezitou, zánětlivým onemocněním střev, kardiovaskulárním onemocněním nebo cukrovkou „vykazuje významné změny“ ve srovnání s mikrobiomem zdravých lidí.
  • Mikrobiom může způsobit, že zdravá těla onemocní
    Modifikovaný mikrobiom může také vést k onemocnění ve zdravém těle, pokud je přenesen do tohoto zpočátku zdravého těla.
  • Mikrobiom lze přenést
  • „Podařilo se nám prokázat, že mikroby jsou přímo přenášeny z jedné osoby na druhou,“ uvádí Thomas Bosch, spoluautor studie.
  • Vědci ku příkladu zjistili, že střevní mikroby manželů jsou si velmi podobné. Zatímco u vzdálených příbuzných byly pozorovány velké rozdíly.

„Pokud tyto skutečnosti zobecníte, pak z toho vyplyne, že mnohé nemoci, které nejsou tradičně klasifikovány jako infekční, mohout být vektorově přenášeny,“ říká Brett Finley.

Spousta aspektů však zatím zůstává stále neznámá.

„Stále nevíme, zda se tato forma přenosu zvyšuje, nebo zda může být přenášen i zdravý stav,“ uvedla spoluautorka studie Maria Gloria Dominguez-Bello, profesorka Rutgerovy univerzity. „Potřebujeme další výzkum, abychom pochopili přenos mikrobů a jeho účinky,“ dodala.

Tento názor však není prokázán lékařským společenstvím a nebyl akceptován, tudíž je v nadcházejících letech plánován další výzkum.

Zdroj: 1

loading...