Téměř 90% belgického populačního růstu v roce 2019 tvoří migrace

single-image

Podľa údajov zverejnených belgickým štatistickým úradom (Statbel) zaznamenalo Belgicko v roku 2019 populačný rast o 61 235 ľudí, pričom 89% z tohoto počtu tvorili migranti. Krajina čokolády, piva a údajné srdce Európy (kvôli umiestneniu umelo vytvorenej, globalizačnej organizácie) mala tiež o 7 tisíc narodených viac ako úmrtí, čo predstavuje 11% celkového rastu. Miera pôrodnosti sa však od roku 2017 výrazne spomalila.

Podľa agentúry priniesla vlani práve migrácia takmer všetok populačný rast. Najväčšou skupinou migrantov boli vracajúci sa ľudia s belgickým pasom, po ktorých nasledovalo 10 259 Rumunov, 4 983 Maročanov a 4 467 francúzskych štátnych príslušníkov. Väčšina prisťahovalcov sa usadila vo Flámsku (40 074) v porovnaní s francúzsky hovoriacim Valónskom, kde sa počet obyvateľov zvýšil o 11 448. V bruselskom regióne došlo k nárastu o 10 tisíc a samotný Brusel má najvyššie percento spomedzi miest.

Belgicko nasleduje mnoho ďalších, európskych krajín, ktorým rastie populácia takmer výlučne v dôsledku hromadnej migrácie v posledných rokoch. Minuloročná správa potvrdila, že masová, cudzokrajná migrácia do Nemecka dramaticky zvýšila počet obyvateľov z radov migrantov tak, že v súčasnosti predstavujú zhruba tretinu celkovej nemeckej populácie. Medzi mladými ľuďmi v západnom Nemecku je demografický posun viditeľnejší. Analýza Nemeckého spolkového štatistického úradu z roku 2018 zistila, že 42% detí mladších ako šesť rokov pochádza z rodín migrantov. Frankfurt sa stal prvým mestom, kde sa domáci Nemci stali menšinou.

Zdroj: 1

loading...