Spiknutí okolo zdravotní sestry Tiffany Dover nabírá neuvěřitelné obrysy, na schodišti před médii se za ní vydávala její kolegyně s podobnou tváří, pravá Tiffany zmizela…

single-image

V posledních několika dnech se na české alternativě řeší kauza americké zdravotní sestry Tiffany Pontes Dover z nemocnice CHI Memorial ve městě Chattanooga ve státě Tennessee, která omdlela 17 minut po propagačním očkování novou vakcínou společností Pfizer proti nemoci Covid-19. Kauza nabrala před Vánoci značné mediální pozornosti, a to hlavně proto, že touto vakcínou se nyní bude očkovat i v České republice. (Foto: Youtube)

Po aplikování vakcíny společnost Pfizer nově doporučuje, aby lidé zůstali sedět po dobu 30 minut kvůli observaci ze strany lékařů, že je všechno v pořádku. Omdlévání nastává podle zdrojů z lékařských kruhů v důsledku prudkého poklesu krevního tlaku v reakci na povel z mozku, který přítomnost vakcíny v těle vyhodnotí jako prudký jed a organismu je vydán z mozku povel ke snížení krevního tlaku, aby se jed nešířil a došlo ke zpomalení průtoku krve. Toho mozek dosáhne tím, že navodí v člověku stav prudké hypotenze a člověk omdlí.

Vlevo není Tiffany Dover, je to jí podobná kolegyně

Z hlediska ochranného mechanismu mozku se jedná o snahu zpomalení průtoku otrávené krve, aby imunitní systém v pomalém průtoku krve cévami a tepnami měl čas jedovaté částice neutralizovat, než se otrávená krev dostane do mozku. Lidské tělo má různou citlivost na stavy otravy krve, ale obvykle tento stav nastává poté, co nervový organismus v těle předá do mozku signál, že v těle se začala šířit otrava vysokou rychlostí, kterou nelze zastavit jinými prostředky, než je uvedení těla do stavu bezvědomí.

Tady si musíme vysvětlit několik mechanismů a stupňů ochrany těla proti toxickým hrozbám. Prvním stupněm ochrany je zrak. Oči kontrolují stav potravy přijímané do úst, jestli není opticky zkažená. Druhým stupněm ochrany je čich, kdy nos ověřuje, že jídlo není zkažené a tudíž toxické. Třetím stupněm ochrany je chuť na jazyku, který znovu a potřetí kontroluje, že jídlo není zkažené. Jakmile člověk jídlo polkne, kontrola pokračuje.

Vakcína detekovaná jako jed a obranná reakce mozku s vyvoláním bezvědomí

Žaludeční enzym pepsin rozkládá potravu a neutralizuje případné jedy, ale schopnost neutralizace je jen částečná a limitní. Do tenkého střeva se z žaludku dostává potrava, která by měla být bezpečná v této fázi. Pokud se ale v potravě stále nachází jed, pepsin začne generovat pozměněné chemické plyny, které zaregistruje vnitřní žaludeční stěna, a ta předá přes nervový systém varovný poplach do mozku.

Ten automaticky spustí obranný mechanismus zvracení, aby se otrávená potrava nedostala do tenkého střeva a přes stěnu tenkého střeva pomocí difúze do krevního oběhu. To je čtvrtý stupeň ochrany organismu. Pokud zvracení nepomůže a jed se dostane přes tenké střevo až do krve, nervový systém vyšle do mozku signál, a ten nemá jinou možnost, jak zastavit šíření jedu, než rozšířit tepny a cévy, aby se v nich snížil prudce krevní tlak a došlo ke zpomalení průtoku krve, aby imunitní organismus měl čas jed v krvi rozložit, anebo se o rozklad alespoň pokusit.

VIDEO: Předváděčka sester v nemocnici, místo Tiffany Dover s její jmenovkou stojí její kolegyně Amber Honea

A právě v této situaci, kdy tělo v krevním řečišti vyhodnotí prudký jed, může dojít po očkování ke ztrátě vědomí, protože mozek na jed v krvi zareaguje tak, že dojde k rozšíření tepen a cév natolik, že krevní tlak klesne tak hluboko, že dojde k vypnutí vyšších funkcí v mozku, které vyžadují dostatek krve s kyslíkem a člověk upadne do bezvědomí. Někteří lidé udrží vědomí i při velmi nízkém krevním tlaku, takže po očkování agresivní vakcínou neupadnou do bezvědomí, ale jiní lidé po náhlém poklesu tlaku zkolabují a seknou sebou na zem. K tomu může dojít několik minut po aplikaci vakcíny a nikdy nevíte, kdy to nastane, mozek většinou vyšle varovný signál jen pár sekund předtím, než vás vypne a pošle k zemi.

Nemocnice nejprve tvrdila, že sestra je v pohodě a pracuje, vzápětí ale uvedla, že sestra je doma a přeje si soukromí

Lidské tělo je biomechanický stroj na uhlovodíkové bázi a aparát s důmyslnou konstrukcí, ovšem má své limity. A zdravotní sestra Tiffany Dover zkolabovala celých 17 minut poté, co dostala vakcínu. Její tělo s jedem bojovalo, ale po 17 minutách vyhodnotilo, že hrozba je příliš vysoká a vyslalo mozku signál k prudkému snížení krevního tlaku na zpomalení průtoku krve a šíření jedu v krvi do mozku. Tohle je důkaz, že lidský organismus reaguje na mRNA vakcínu jako na prudký jed. Potom se nedivte, že politici a lékaři fejkují na televizích své vakcinace a Dr. Anthony Fauci si ani nepamatuje, do jaké ruky ho píchali a druhý den ukazuje na druhé rameno, že mu prý lehce oteklo. Komedie, že by jeden blil.

VIDEO: Dvě kolegyně z jedné nemocnice

Jenže, kauza se sestřičkou Tiffany Dover má neuvěřitelné pokračování. Nemocnice nejprve tvrdila, že sestra je v pořádku, a že se probrala pár minut po omdlení a ihned poté poskytla rozhovor, že se jí tyto mdloby stávají pravidelně. Jenže, druhý den sestra Tiffany zmizela z nemocnice, přestala psát na svůj Instagram [1] a nemocnice po několika dnech na Twitteru uvedla, že sestra Tiffany Dover je doma a daří se jí dobře, a že si přeje soukromí pro sebe a svoji rodinu [2]. Proč je proboha sestra doma, pokud je jí podle nemocnice dobře a nic se jí nestalo, to nemocnice nevysvětlila.

Předváděčka zdravotních sester a lékařů na schodišti nemocnice skončila skandálem a odhalením podvodu

Nemocnice ji zřejmě stáhla kvůli mediálnímu tlaku. Jenže, ten se postupně ještě zvýšil, protože na internetu se začalo šířit, že Tiffany Dover ve skutečnosti zemřela a dokonce se objevily úmrtní listy z internetové databáze. Naše redakce se snažila ověřit reálnost těchto certifikátů, ale bohužel nemůžeme jejich validitu potvrdit a dát za ně ruku do ohně, protože tyto americké vyhledávače nečerpají z oficiálních databází státních úřadů, ale obvykle ze sociálních sítích, kreditních reportů apod.

Vlevo Tiffany Dover, vpravo Amber Lynn Honea

Nemůžeme jednoznačně v této chvíli potvrdit, jestli je naživu, nebo je mrtvá, ale můžeme s vysokou pravděpodobností říct, že beze stopy zmizela a od okamžiku vakcinace se po ní země slehla. Došlo totiž k obrovskému průsaku a je to bomba. Může za to samotná nemocnice CHI Memorial, která chtěla dát veřejnosti důkaz, že Tiffany Dover je v pořádku a je v práci, takže všichni zaměstnanci nemocnice se 21. prosince shromáždili ve vstupní hale nemocnice na schodišti a Tiffany Dover stála v čele dole, hned vedle ředitelky.

VIDEO: Rozdílné pihy na čelech obou žen

Jenže, americká alternativa si hned všimla několika zásadních nesrovnalostí. Tiffany Dover z videa, kde byla očkovaná, měla jasně světle modré oči, široce otevřené, kulaté a vlasy měla česané na pěšinku na levé straně hlavy. Ovšem tato Tiffany z předváděčky na schodišti měla vlasy česané s pěšinkou uprostřed hlavy, ne na straně a její oči jsou hnědé. Podobnost tam je, ale odlišnosti jsou v konstrukci lebky. Oční klenby Tiffany Dover jsou jinak tvarované a má kulaté oči, zatímco osoba na schodišti má oči šikmé. Stejně tak se u obou žen odlišuje čelo, obě ženy mají umístěné pihy na čele na různých místech. V tomto článku připojuji videa a obrázky, abyste si sami udělali představu. Na schodišti před Vánoci tak nestála Tiffany Dover, ale úplně jiná žena a my už víme, kdo to je.

Nemocnice před novináři vydávala jinou sestru s rouškou na ústech za sestru Tiffany Dover, důkaz je venku. A po 4 dnech vybuchla v Nashville bomba

Byla to její kolegyně z nemocnice Amber Lynn Honea, která má na internetu spoustu svých fotek a u nich odkazy na to, že pracuje v CHI Memorial stejně jako Tiffany Dover. Z fotografií vidíte, že Amber Lynn Honea se sice lehce podobá Tiffany Dover, ale na fotkách bez té zatracené roušky je vidět, že to je úplně jiná žena. Kdyby se nenosily roušky, bylo by to jasné na tom schodišti při focení již na první pohled. Důkazy fotografií jsou naprosto jasné a nezpochybnitelné.

Amber Lynn Honea a porovnání s Tiffany Dover

Amber Lynn Honea a Tiffany Dover jsou dvě různé ženy, které spolu pracují v jedné nemocnici a když si navlečou roušky, lehce se podobají, protože mají podobné vlasy, i když jinak česané, a i když mají jinak barevné a jinak uložené oči v lebce. Takže nyní víme, že nemocnice zfalšovala před Vánoci focení na schodišti pro média, a to je síla. Začíná se nám rýsovat nikoliv už jen záhada, ale rovnou spiknutí. Když tedy na schodišti nebyla Tiffany, kde byla v té době? A kde je teď? Proč nemocnice vydávala na focení pro média Amber Lynn Honeovou za jinou svoji zaměstnankyni?

Amber Lynn Honea

Důvodem může být skutečnost, že Tiffany Dover je opravdu ve špatném zdravotním stavu po vakcinaci, nemůže veřejně vystupovat, je v domácí péči a farmaceutický gigant Pfizer tlačí neskutečnou silou na nemocnici, aby celý skandál zahladila. Dovedete si představit, jak dokáže Pfizer zatlačit na peněženku, aby přesvědčil nějakou provinční nemocnici ke spolupráci. Potom se nemůžete divit, že ředitelka nemocnice se pod schody předvádí s falešnou Tiffany.

Jenže, tahle zpackaná předváděčka na schodišti CHI Memorial nejen situaci neuklidnila, ale doslova spustila na internetu a na americké alternativě hysterii, protože lidé okamžitě odhalili, že to nebyla Tiffany Dover, ale její kolegyně Amber Lynn Honea. A toto odhalení podvodu těžce může poškodit reputaci jak nemocnice, tak i společnosti Pfizer. A tak došlo k tomu, že na Boží hod, 25. prosince, jen 4 dny po předváděčce sester a doktorů na schodišti CHI Memorial, došlo ve městě Nashville k odpálení bomby umístěné v karavanu.

Po výbuchu karavanu v Nashville kauza zdravotní sestry jako lusknutím prstu zmizela z titulních stran místních lokálních médií

Pachatel namontoval na karavan tlampač, který opakoval: “Pokud slyšíte tuto zprávu, evakuujte se hned!” a po několika minutách došlo k explozi. Nikdo nebyl prý zabit a okolo výbuchu se okamžitě začalo rojit mnoho teorií, co by to mohlo znamenat. Já se do těchto teorií pouštět nebudu, protože po zvážení faktů a informací vyplývá jenom jeden jediný závěr, komu exploze v Nashville mohla přijít vhod. A to je farmaceutická společnost Pfizer.

VIDEO: If you can hear this message, evacuate now!
V Nashville došlo podle všeho k hromovému “zavrtění psem” na odvedení pozornosti médií od Chattanoogy a skandálu v tamní nemocnici se zmizelou sestrou po vakcinaci

Exploze totiž obrátila pozornost všech lokálních médií, televizí a rádií k této události a Tiffany Dover a její bizarní story z hodiny na hodinu zmizela z předních stránek serverů a novin v Tennessee. Najednou je všechno pryč, kauza je přehlušena výbuchem v Tennessee. Je to klasické vrtění psem, když chcete odvést pozornost od vlastního skandálu a průseru, vyrobíte průser a skandál někde jinde a týkající se něčeho a někoho jiného. Tím dokonale odkloníte mediální tlak.

Překryv obličejů potvrzuje, že se jedná o 2 různé osoby
Pfizer zavazuje volné konce provazu…?

Kauza v nemocnici CHI Memorial při očkování Tiffany Dover totiž odhalila, že se jedná o prudkou agresivní vakcínu, kterou slabší lidský organismus neustojí, protože mozek vyhodnotí substanci jako prudce se šířící jed v krevním řečišti, který lze zastavit jen povelem pro prudké rozšíření cév a tepen ke snížení krevního tlaku a rychlosti průtoku krve, což někteří lidé neustojí a skončí v bezvědomí. Jak už jsme přinesli informaci dříve v našem článku zde, mRNA vakcíny jsou stále ještě ve stádiu experimentálních vakcín, které komerčně dosud nikdy nebyly vyzkoušeny a není jasné, jak na tyto vakcíny bude lidský organismus reagovat za týden, za měsíc, za rok, za deset let.

Tiffany Dover vlevo, Amber Honea vpravo

Jak jsme rovněž informovali v dalším článku zde, Evropská unie schválila vakcínu Pfizer na území EU podmínečně a nařídila Pfizeru, že závěrečnou klinickou studii musí předložit do konce roku 2023. To znamená, že stovky milionů obyvatel EU se stanou pokusnými králíky v největší a gigantické klinické studii v historii. Pfizer si nemůže dovolit skandál se zhroucenou a dodnes v domácí péči zřejmě ošetřovanou zdravotní sestrou. Odklonění pozornosti médií tak zařídila bomba v Nashville. Jenže, je tady ještě jedna podivnost a souvislost.

Tomu se nechce ani věřit: Výbuch v Nashville odpojil od telefonů a internetu velkou část města Chattanooga vzdáleného přes 200 km. Lidé nemohou stále na internet, nefungují mobilní data, ani pozemní linky

Chattanooga je vzdálena od Nashville zhruba 215 km, ale místní média včera přinesla velice podivnou informaci [3], že v oblastech Chattanoogy ani 2 dny po mohutné explozi v Nashville nefungují mobilní telefony a data. Nemluvíme zde jen o nějaké telefonní ústředně pro pozemní linky, ale i o mobilních telefonech a o mobilním signálu a datech.

Média totiž přinesla informaci, že mohutná exploze karavanu v Nashville poškodila ve vedlejší budově telekomunikační společnosti AT&T na 4. podlaží komunikační techniku pro celulární bezdrátové sítě a postiženou oblastí je právě město Chattanooga vzdálené od Nashville takovou dálku. Výpadek postihl ale nejen celulární infrastrukturu, ale i připojení k internetu po pevných linkách a kabelech, a celé se to týká paradoxně jen a pouze Chattanoogy. Lidé ve městě tak nemají přístup k internetu, nemohou si číst na internetu lokální zprávy, nemohou číst logicky ani americkou alternativu. Chápete?

Když Big Pharma mafie nedokáže umlčet pravdu a zpackají i předváděčku s falešnou Tiffany, tak vyhodí do vzduchu karavan ve 200 kilometrů vzdálené metropoli, a ta exploze jako a náhodou odpojí od internetu a mobilního a tedy i datového signálu velkou část Chattanoogy. A problém se šířením nekontrolované a nežádoucí pravdy se vyřeší. Za pár dní bez internetu lidé zapomenou na sestru z nemocnice, budou mluvit o tom, jak nešel o Vánocích internet a jak vybuchla bomba v Nashville. Sestra z nemocnice se dostala do nebezpečné hry nosatého vakcinačního procesu řízení v USA a vyloženě jí může jít o život. Když za ní bez mrknutí oka nasadili skoro-dvojnici, její kolegyni na focení před médii, tak vám garantuji, že Big Pharma mafie je schopná i mnohem brutálnějších kroků vůči Tiffany Dover. Máme o ni v redakci vážné obavy.

Zdroj: 1

loading...