Ruští chlapci v Německu se s drzými migranty nemazlili. Takhle nečekaně to dopadlo…

single-image

Když v Německu žijící Ruska nedávno zaparkovala před jedním z berlínských obchodních center, jistě netušila, že zanedlouho pocítí blahodárné účinky západní migrační politiky na vlastní kůži.

Když se totiž vrátila z nákupů, v jejím autě už seděli tři snědí cizinci. Šokované ženě pouze věcně oznámili, kam je má odvézt. Nehnula s nimi ani důrazná výzva, aby okamžitě zmizeli.

Pohodlně usazeni vyčkali na policii, kterou Ruska přivolala. Co se dělo pak, by se možná mělo zlatými písmeny vytesat na mohylu nad přístupem západních bezpečnostních složek k občanům při ochraně před nelegálními přivandrovalci.

Místo rázného zásahu muži zákona navázali zdvořilou konverzaci s vyvrheli, kteří se dopustili v lepším případě vloupání, v horším pokusu o únos. Realita šokuje: ozbrojení oficiální strážci německého a západního pořádku poškozené řidičce navrhli odvézt cizince, kam si přejí: „Nemusíte se bát, pojedeme za vámi (!)“

Zoufalá Ruska zatelefonovala manželovi, který zalarmoval bratra a ten strýce. Tři statní ruští „molodci“ pak německé policii živě předvedli, jak se vypořádat s gaunery. Tří „pasažéry“ vyvlekli za límce z auta a otřískali o asfalt.

Tento příběh začátkem měsíce na přednášce v Praze vyprávěl ruský publicista a zakladatel hnutí Antimajdan Nikolaj Starik. Před zdřevěněným publikem dospěl k pointě: „Tady máte ukázku, jaký je rozdíl mezi neschopnou německou policií a pravým ruským chlapem.“

V reálu však jde o mnohem závažnější rozdíl: mezi ochranou vlastních obyvatel, kteří policii platí, a ochranou bruselské politiky, která je vhání do jícnu vřele vítaných migrantů. Mluvit přitom o neschopnosti je ještě komplimentem. Jinak schopná německá policie je totiž ochromena, v zásahu má svázané ruce a jasné instrukce, kterými její političtí lídři ordinují to,že mají zacházet s kriminálními živly v rukavičkách.

Sotva si pak lze přestavit, jak mohli ochránit stovky žen při nedávných silvestrovských útocích v Kolíně nad Rýnem a dalších německých městech. Konečně, útočníci se tehdy policistům jasně vysmáli do očí: „Nic nám nemůžete udělat, paní kancléřka Merkelová nás pozvala.“

Policisté jsou tak v pozici hasičů, kterým moc zakazuje hasit „politický požár“. A přestože si platíme síly, které mají tento živel zmrazit již v zárodku, tedy na hranicích EU (Frontex), musíme platit i vlastní „hasiče“ na vlastních hranicích.

Musíme, aby i nás nezachvátila tato divoká pochodeň špinavého humanismu a kosmopolitismu. A abychom ve vlastní zemi nedopadli jako Ruska před německým nákupním centrem.

 • Zdroj: 1

loading...
3 Komentářů
 1. Mária Jančovičová 6 roky ago

  Správňe.Tak sa treba vyspotiadať skriminálnikmi!?

 2. Karelhufnagl 5 roky ago

  Ještě se divím,že Policie nezatkla Rusy a imigrantům nezavolala taxi,neskutečné a tento mor myšlení začíná být i u některé naší mládeže,nikdy jsem netušil že tolik roků po revoluci,začnu chválit komunisty…

 3. Eva Srbová 5 roky ago

  pár vět z Koránu :

  Súra 2:187 (str.465) „Zabíjejte je všude, kde je dostihnete a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť svádění od víry je hoší než zabití.“

  Súra 2:189 (str. 465) „A bojujte proti nim, dokud nebude konec svádění od víry a dokud nebude všechno náboženství patřit Bohu.“

  Súra 4: 59 (str.528) „Věru ty, kdož neuvěřili v Naše znamení, My v ohni sežehneme, a kdykoliv vyschnou kůže jejich , vyměníme je za jiné, aby tak trestu okusili. A Bůh zajisté je mocný a moudrý.“

  Súra 4: 91 (str.532) „Neberte si mezi nimi přátele, dokud se nevystěhují na stezku Boží! A jestliže se obrátí zády, pak je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete!“

  Súra 4: 93 (str.532) „Kdykoliv se pokusí vás svést k odpadnutí, budou odraženi. A jestliže se nebudou držet stranou od vás a nevzdají se vám na milost a nesloží své ruce, tedy je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete! A nad těmito vám dáváme pravomoc zřetelnou.“.

  Súra 5:19 (str. 603) „Věru jsou nevěřící ti, kdož říkají: „Zajisté je Bohem Mesiáš, syn Mariin!“

  Súra 5:37 (str.605) „A odměnou těch, kdož vedli válku proti Bohu a Jeho poslu a šířili na zemi pohoršení bude věru to, že budou zabiti nebo ukřižováni či budou jim useknuty jejich pravé ruce a levé nohy a nebo budou ze země vyhnáni.“

  Súra 5:51 (str.607) „Vy, kteří věříte! Neberte si židy ani křesťany jako přátele, neboť oni jsou si přáteli jedni druhým. Kdokoliv z vás se s nimi přátelí, ten stane se jedním z nich …“

  Súra 8:12 (str. 485) „Já vrhnu do srdcí těch, kdož nevěří, hrůzu a vy bijte je po šíjích a bijte je po všech prstech.“

  Súra 8:17 (str. 485) „Nejste to vy, kdo je zabili, ale Bůh je zabil a nevrhals ty, když jsi vrhal, nýbrž byl to Bůh, …“

  Súra 8:57 (str. 489) „Nejhoršími tvory před Bohem jsou ti, kdo byli zatvrzele nevěřící a stále ještě nevěří.“

  Súra 8:61 (str.489) „Nechť se nedomnívají ti, kdož nevěří, že Nás předhoní – nepodaří se jim uniknout našemu zásahu.“

  Súra 8:66 (str.490) “ Proroku, povzbuzuj věřící k boji! Bude-li mezi vámi dvacet vytrvalých mužů, porazí dvě stě, bude-li jich mezi vámi sto, porazí tisíc nevěřících, neboť to jsou lidé nechápaví.“

  Súra 9:5 (str.585) „A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy!“

  Súra 9:23 (str. 587) „Vy, kteří věříte! Neberte si za přátele otce své a bratry své, jestliže je jim nevěrectví milejší než víra.“

  Súra 9:29 (str.588) „Bojujte proti těm kdož nevěří v Boha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Bůh a jeho posel a kteří neuctívají náboženství pravdy, z těch, kterým se dostalo Písma – dokud nedají poplatek přímo vlastní rukou, jsouce poníženi.“

  Súra 9:39 (str.589) „Jestliže nevytáhnete do boje, Bůh vás potrestá trestem bolestným.“

  Súra 9:74 (str. 593) „Proroku, bojuj usilovně proti nevěřícím a pokrytcům a buď přísný na ně. Útočištěm jejich bude peklo a jak hnusný je to cíl konečný.“

  Súra 9:124 (str. 599) „Vy, kteří věříte! Bojujte proti těm z nevěřících, kteří jsou poblíže! Nechť ve vás naleznou tvrdost a vězte, že Bůh je na straně bohabojných!“

  Súra 25:54 (str. 250) „Neposlouchej nevěřící, ale pusť se jím proti nim do boje úporného.“

  Súra 47:4 (str.492) „A když se střetnete s nevěřícími, udeřte je do šíjí, a až jim způsobíte úplnou porážku, pevně je spoutejte!“

  Súra 48:13 (str.575) „A kdo nevěří v Boha a posla jeho …pro nevěřící jsme připravili plamen šlehající.“

  Súra 48:29 (str.575) „Muhamed je posel Boží a ti, kdož jsou s ním strašní jsou proti nevěřícím, však laskaví mezi sebou“

  Súra 4:76 (str.530) „A těm, kdož bojují na stezce Boží a budou zabiti či zvítězí, těm dáme odměnu nesmírnou.“

  Súra 2:228 (str.470) “ …A ony mají pro sebe stejné právo jako oni podle zvyklosti, nicméně muži jsou o stupeň výše – a Bůh je mocný, moudrý.“

  Súra 4:13 (str.523) „Proti těm z vašich žen, jež dopustí se hanebnosti, vezměte jako svědky čtyři z vás. A jestliže tito to dosvědčí, podržte ženy v domech, dokud je smrt nezavolá anebo Bůh pro ně nepřipraví nějaké východisko“

  Súra 4:38 (str.526) „Muži zaujímají postavení nad ženami proto, že Bůh dal přednost jedněm z vás před druhými.“

  Súra 4:38 (str.526) „A ty, jejichž neposlušnosti se obáváte, varujte a vykažte jim místa na spaní a bijte je!“

  Súra 24:2 (str.556) „Cizoložnici a cizoložníka zbičujte, každého z nich sto ranami! A nechť vás nepojme vůči nim lítost,..“

  Súra 5:37 (str.605) „A odměnou těch, kdož vedli válku proti Bohu a Jeho poslu a šířili na zemi pohoršení bude věru to, že budou zabiti nebo ukřižováni či budou jim useknuty jejich pravé ruce a levé nohy a nebo budou ze země vyhnáni.“

  Súra 5:42 (str.605) „Zloději a zlodějce utněte ruce jejich v odplatu za to, co provedli, a jako varovný př

Komentáře jsou uzamčeny