Profesoři medicíny z Harvardu prozradili nepříjemnou pravdu o vakcínách

single-image

Neustále nám hovoria, že vakcíny sú bezpečné a účinné a že sa nemáme čoho obávať. Tak to však jednoducho nie je a túto pravdu odmietajú mnohí ľudia, vrátane špičkových lekárov a univerzitných profesorov uznať. (FOTO: FLICKR)

Kampane hromadného marketingu vykresľujú vakcíny v „božskom“ svetle, pričom veda sa ignoruje. Pravdou je, že vakcíny sú v skutočnosti vyňaté z dvojitých, placebom overovaných štúdií a že neprešli príslušným testovaním na bezpečnosť.

Znepokojenia nad bezpečnosťou vakcín

Navyše, početné znepokojenia ohľadom bezpečnosti vakcín vyslovili mnohí vedci z celého sveta. Ja používam rád ako príklad hliník.

Štúdia uverejnená v roku 2011 pomenúva tento problém jasne, uvádzajúc, že:

„Hliník je experimentálne preukázaný neurotoxín a najbežnejšie používaný vakcínový adjuvans. Napriek takmer 90 rokom všeobecného používania hliníkových adjuvansov (prísad) je chápanie mechanizmov ich činnosti lekárskou vedou stále pozoruhodne chabé.“

Presuňme sa v čase rýchlo dopredu a zistíme, že už pred takmer desiatimi rokmi vedci dokázali, že injekčne zavedený hliník telo neopúšťa, že v ňom v skutočnosti zostáva a  konkrétnymi bunkami je odnášaný do vzdialených orgánov a mozgu, kde sa dá po podaní injekcie objaviť.

Tieto zistenia zdôrazňovali mnohé štúdie, no jediné, čo dosiahli, bolo mlčanie farmaceutickej lobby a úradov pre dozor nad zdravotnou starostlivosťou.

Korupcia v dozorných úradoch

Úrady pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, akou je napríklad organizácia Centra pre kontrolu a prevenciu ochorení (CDC), majú dlhú históriu preukázateľnej korupcie a na otázky vedcov neodpovedajú.

Jeden príklad pochádza z pilotnej štúdie vykonanej Federálnou agentúrou pre prieskum zdravotnej starostlivosti (AHCR), ktorá mala overiť účinnosť najmodernejšieho výpočtového systému (AI) na dátových záznamoch z Inštitútu zdravotnej starostlivosti Harvard Pilgrim.

Hlavnými lekármi, ktorí sa na štúdii podieľali, boli Michael Klompas, M.D. a Lazarus Ross, MBBS, MPH, MMeD, GDCompSci.

Klompas je profesor populačnej medicíny na Harvardovej lekárskej fakulte a Lazarus bol profesorom na tej istej fakulte 11 rokov a bol ním aj počas tejto pilotnej štúdie.

Vstupné údaje boli zozbierané v období od júna 2006 do októbra 2009 od 715 000 pacientov a 376 452 jednotlivcom bolo podaných 1,4 milióna dávok (45 rôznych vakcín). Z týchto dávok bolo identifikovaných 35 570 možných reakcií (2,6 % vakcinácií). To je v priemere 890 možných prípadov, v priemere 1,3 prípadu na jedného klinického lekára za mesiac.

Tieto údaje boli prezentované v roku 2009 na konferencii AMIA a úplne protirečia tvrdeniu CDC, že vakcínami je poškodený len jeden človek z milióna.

Títo lekári tiež upozorňujú na niečo veľmi dôležité, a tým je skutočnosť, že vyšetrovatelia zo Systému nahlasovania nepriaznivých prípadov po očkovaní (VAERS) z CDC sa zúčastnili panelu „na preskúmanie stanoviska klinických lekárov, predajcov elektronických zdravotných záznamov (EHR), farmaceutického priemyslu a FDA k systémom využívajúcim proaktívne, automatizované nahlasovanie nepriaznivých udalostí“.

Chabé nahlasovanie nežiadúcich účinkov očkovania

Lekári zdôrazňujú, že sa dokonca nahlasuje menej než 1% nepriaznivých následkov očkovania.

A tak, teoreticky, je údaj 1 z 39 zistený z vyššie zmienených údajov v skutočnosti oveľa vyšší, čo vyplýva zo skutočnosti, že mnohé nepriaznivé reakcie ani nie sú nahlásené.

Ako uvádzajú autori:

Nízke udávané počty znemožňujú alebo spomaľujú identifikáciu „problémových“ liekov a vakcín, ktoré ohrozujú zdravie verejnosti.

Potrebné sú nové metódy dohľadu nad nepriaznivými účinkami liekov a vakcín.

Medzi prekážky, ktoré bránia ich zverejňovaniu, patria nedostatok povedomia klinických lekárov, neistota v tom, kedy a čo hlásiť, ako aj bremeno nahlasovania: nahlasovanie nie je súčasťou obvyklého pracovného procesu klinických lekárov, zaberá čas a je opakované.

Proaktívne, spontánne, automatizované nahlasovanie nepriaznivých reakcií, ktoré je zakotvené v EHR a ďalších informačných systémoch, má potenciál urýchliť identifikáciu problémov s novými liekmi a obozretnejšie kvantifikovať riziká starších liekov.

Naozaj výrečné je, keď lekári uvádzajú, že nikdy nemali príležitosť vykonať posúdenia činnosti systému, a to preto, lebo „potrebné kontakty v CDC už neboli dostupné a konzultanti CDC zodpovední za prijímanie údajov na naše početné žiadosti o pokračovanie v testovaní a hodnotení už viac nereagovali“.

Tá posledná časť je dosť znepokojujúca, však? Pripomína mi záležitosť Spider Papers.

Skupina s názvom Vedci CDC za zachovanie integrity, dôkladnosti a etiky vo výskume (skrátene CDC SPIDER) zostavila v liste adresovanom riaditeľovi CDC zoznam sťažností a kópiu listu poskytla organizácii verejného ochrancu práv, U.S. Right to Know (USRTK).

Sme skupina vedcov z CDC, ktorí sú veľmi znepokojení súčasným stavom etiky v našej agentúre. Naše poslanie sa zdá byť ovplyvňované a modelované vonkajšími stranami a zločinnými záujmami.

Niektorí naši vedúci pracovníci akoby obchádzali naše poslanie a zámer, ktorý má Kongres s našou agentúrou. Čo nás znepokojuje najviac, je, že sa to stáva normou, a nie iba zriedkavou výnimkou.

Niektorí vyššie postavení predstavitelia vedenia v CDC si tieto počínania očividne uvedomujú, a dokonca ich prehliadajú.

Prepojenia dozorných orgánov na farmaceutické spoločnosti

Existuje tiež zrejmé prepojenie medzi zamestnancami CDC a Big Pharmy. Skvelým príkladom, čo sa týka vakcín, by bola Julie Gerberdingová. Pomerne nedávny príspevok Roberta F. Kennedyho ml. na jeho instagramovom účte vysvetľuje:

Julie Gerberdingová. Ako riaditeľka CDC v rokoch 2002 – 2009 Gerberdingová:

1. Umožnila spoločnosti Merck lukratívny monopol na jej bombastickú vakcínu MMR založený na falšovaní údajov spoločnosťou Merck o jej účinnosti a na tom, že ju nikdy nepreverovala CDC.

(Na oklamanie regulátorov prikázala spoločnosť Merck svojim vedcom pridať do ľudskej krvi králičie protilátky.) Vakcína teraz spôsobuje u staršej populácie objavovanie sa nebezpečného mumpsu.

2. Dohliadala na vydanie dôležitej štúdie CDC, Desteffano 2004, ktorej zámerom bolo zakryť súvislosti medzi vakcínou MMR spoločnosti Merck a epidémiou autizmu.

3. Potrestala, zastrašovala a umlčala whistleblowera CDC, Dr. Williama Thompsona, keď sa pokúsil nahlásiť, že predstavitelia CDC zničili údaje spájajúce epidémiu autizmu s vakcínou MMR od spoločnosti Merck.

4. Schválila a povinne zaviedla nebezpečnú a neúčinnú vakcínu Gardasil od firmy Merck za 3,2 miliardy dolárov na základe jasne sfalšovaných údajov o bezpečnosti a účinnosti.

V roku 2010 odmenila spoločnosť Merck Gerberdingovú za jej výnosnú vernosť za 7 rokov vo funkcii riaditeľky CDC poverením viesť v Mercku divíziu vakcín s ročným platom 2,5 milióna dolárov a 5 miliónmi dolárov v opciách na akcie.

O poškodeniach vakcínou vieme, sú ale vakcíny rovnako účinné/nevyhnutné u tých, u ktorých k poškodeniu nedôjde?

Ako príklad poškodení vakcínou rád používam vakcínu MMR.

Podľa prieskumu MedAlerts databázy Systému nahlasovania nepriaznivých prípadov po očkovaní (VAERS), ktorý je predmetom vyššie zmienenej štúdie z 5.2.2019, kumulatívny hrubý počet nepriaznivých udalostí len z vakcín proti osýpkam, mumpsu a rubeole bol 93 929 nepriaznivých prípadov, 1 810 invalidít, 6 902 hospitalizácií a 463 úmrtí.

Národný výnos pre deti poškodené očkovaním vyplatil ako odškodné rodinám očkovaním poškodených detí približne 4 miliardy dolárov.

Hoci ide o astronomickú čiastku, ešte znepokojujúcejšia je vzhľadom na tvrdenie Ministerstva zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, že do Systému nahlasovania nepriaznivých prípadov po očkovaní (VAERS) je odhadom nahlasované len 1% poškodení vakcínami.

Aj tieto skutočnosti sú ilustrované štúdiou, na ktorú sa hlavne zameriava tento článok.

Ak sú čísla od VAERS a Ministerstva zdravotníctva a sociálnej starostlivosti správne – že je nahlasované len 1% poškodení vakcínami a odškodnená je len 1/3 sťažností – potom až 99 % poškodení zostáva nenahlásených a rodiny drvivej väčšiny ľudí poškodených vakcínami znášajú náklady, opäť len kvôli chybným produktom výrobcov vakcín.

V období rokov 2013 až 2017 zabili osýpky 2 ľudí, no vakcína ich zabila 127. Šanca úmrtia na osýpky je 0,01 – 0,02 %, čo znamená, že máte mnohonásobne vyššiu šancu, že vás zasiahne blesk.

Navyše, ak vaše dieťa dostane osýpky, bude po celý život imúnne, čo sa ale nedá povedať o zaočkovaných deťoch.

Takže tak. A potom je tu skutočnosť, že k epidémiám osýpok došlo u vysoko zaočkovaných populácií. Celkom jasne to hovorí štúdia uverejnená už v roku 1994 v časopise JAMA Internal Medicine.

Osýpky sú to najprenosnejšie ochorenie, aké človek pozná. V priebehu 80. rokov minulého storočia počet prípadov osýpok v USA dramaticky vzrástol.

Očkovanie proti osýpkam je málo účinne

Prekvapujúco, k 20 až 40% prípadov prepuknutia osýpok došlo u osôb, ktoré boli proti osýpkam patrične zaočkované. V reakcii na to USA prijalo proti osýpkam dvojdávkový univerzálny imunizačný program.

Kriticky skúmame účinok zlyhania vakcíny u osýpok objavujúcich sa u zaočkovaných osôb. Zistili sme 18 hlásení prepuknutí osýpok u veľmi vysoko zaočkovaných školských populácií, kde bolo proti osýpkam zaočkovaných 71 až 99,8 % študentov.

Napriek tejto veľmi vysokej miere zaočkovanosti, 30 až 100% (v priemere 77%) všetkých prípadov osýpok u týchto epidémií nastalo u predtým zaočkovaných študentov.

V našom hypotetickom školskom modeli, po tom, ako bolo proti osýpkam zaočkovaných 95% školopovinných detí, sa väčšina prípadov osýpok objavuje u patrične zaočkovaných detí.

Jediné smutné na vyššie uvedenej štúdii je, že odporúčala vyskúšať viac vakcín a zlyhanie vakcíny kompenzovať opakovaným očkovaním.

Epidémie vyvoláva dokonca aj živý vírus zo samotnej vakcíny

Počas epidémie osýpok v Kalifornii v roku 2015 došlo k veľkému počtu podozrivých prípadov u nedávno zaočkovaných ľudí.

Zo 194 vírusových sekvencií osýpok získaných v roku 2015 v USA bolo 73 identifikovaných ako vakcínové sekvencie. Médiá (vlastnené farmaceutickou lobby) vyvolali vo verejnosti veľkú úzkosť.

Toto šírenie strachu viedlo k démonizácii nezaočkovaných detí, ktoré boli vnímané ako šíritelia ochorenia.

Rebecca J. McNallová, spoluautorka  uverejnenej štúdie a vedúca pracovníčka CDC Divízie vírusových ochorení, ktorá mala údaje, dokazujúce, že epidémiu osýpok sčasti spôsobila vakcína. Ide o dôkaz zlyhania vakcíny pri zabezpečení imunity.

Podľa článku uverejneného v roku 1991 v časopise American Journal of Public Health počiatkom roku 1988 došlo k epidémii 84 prípadov osýpok na univerzite v Colorade, v ktorej 98 % študentov malo dokumentáciu o patričnej imunite proti osýpkam vďaka požiadavke na očkovanie účinnej od roku 1986“.

Štúdia uverejnená vo veľmi prestížnom časopise Bulletin of the World Health Organization sa prizrela nedávnemu výskytu osýpok v Číne a zistila, že v období rokov 2009 až 2012 bolo v krajine zaznamenaných 707 epidémií osýpok s prudko stúpajúcim trendom v roku 2013.

„Počet prípadov osýpok hlásených za prvých 10 mesiacov roku 2013 – 26 443 – bol trojnásobok čísla udávaného za celý rok 2012.“

Je to zvláštne, keď sa vezme do úvahy, že od roku 2009 „… prvá dávka vakcíny obsahujúca vírus osýpok sa dostala k viac ako 90% cieľovej populácie“.

Štúdia publikovaná v časopise Clinical Infectious Diseases – k jeho autorom patria vedci pracujúci pre Výbor pre imunizáciu, Oddelenie zdravia a mentálnej hygieny mesta New York City, Národné centrum pre imunizáciu a respiračné ochorenia a Centrá pre kontrolu a prevenciu ochorení (CDC) v Atlante, štáte Georgia – sa prizrela dôkazom z epidémie osýpok v New Yorku z roku 2011.

Tie dokazovali, že schopní nakaziť sa osýpkami a zároveň nakaziť nimi iných (sekundárny prenos) boli aj jedinci s dôkazom o predošlom zaočkovaní proti osýpkam a imunitou proti nim.

Zoznam príkladov je dlhý a naznačuje, že namiesto zanedbania očkovania sme svedkami zlyhania vakcíny, na tieto skutočnosti sa však mainstreamové média nikdy nezameriavajú.

V človeku to vyvoláva otázky, nakoľko sú vakcíny účinné a či vôbec vytvárajú imunitu, ktorú sľubujú.

Rozlúčim sa s vami videom, ako Mary Hollandová poučuje washingtonský výbor o zákone HB1638, návrhu povinného očkovania podobného nedávnemu zákonu o povinnom očkovaní SB276 schválenom v Kalifornii

Ponaučenie

Je celkom jasné, že povinné očkovania sú neospravedlniteľné. Informácie uvedené v tomto článku sa sústavne ignorujú a zdravotnícke úrady sa na ne nikdy nezmeriavajú.

Mainstreamové média radšej používajú výrazy ako „protiočkovacie konšpiračné teórie“ a ich predstaviteľov zosmiešňujú, aby ďalej zdôrazňovali svoju korporátnu agendu.

Prečo sa nikto nikdy nevenoval otázkam vysloveným v tomto článku, prečo ich nikto nevyvrátil, ba ani na ne nereagoval?

Zdroj:  1

loading...