„Proč neuznám Joe Bidena jako presidenta,“ vysvětluje Newt Gingrich

single-image

Newt Gingrich, plným jménem Newton Leroy Gingrich McPherson je americký politik a autor, který v letech 1995 až 1999 působil ve funkci Mluvčího Kongresu. Noviny „Washington Times“ přinesly jeho názor na presidentské volby ve formě analýzy celé situace. Tento text je přiložen, přepsán volně do češtiny, pro případné zájemce o tento námět. (Foto:
Gage Skidmore
 from Peoria, AZ, United States of America)

Článek říká:

Mám velmi chytrého přítele, který je mírný liberál a tento se mne nedávno ptal proč neuznávám vítězství Joe Bidena při volbách. Můj přítel zdůrazňoval, že pan Biden získal více volebních hlasů a přece vždycky uznáváme osobu, která získala více volebních hlasů. Výsledky voleb přece bereme vždy za právoplatné, stejně jako bereme za právoplatné výsledky sportovních zápasů.

Takže, tento člověk se mne ptal, proč se na volby 2020 dívám jinak.

Poté, co jsem strávil více než čtyři roky sledováním levicového hnutí #Resist President Donald Trump (Odporuj presidentovi Donaldovi Trumpovi) a byl jsem plně soustředěn pouze na snahy o převrácení a zrušení výsledků voleb z r. 2016, mně to trvalo několik dnů, než jsem pochopil své vlastní pocity ohledně celé záležitosti.

A pak jsem si uvědomil, že pociťuji nejen zlost, ale i strach a že tyto pocity se nevztahovaly na pouhý počet volebních hlasů. To, proč jsem nemohl přijmout výsledky voleb za pravdivé a spravedlivé, bylo založeno na velkém množství pohoršení a i jakéhosi nepřátelství, jaké jsem nezažil za celých 60 let práce ve veřejných službách.

V podstatě se dá říct, že ani já sám, ani jiní konzervativní občané necítíme potřebu nesouhlasit s levicí. To proto, že jak my, tak levice žijeme každý v jiném světě. Jejich svět je světem současných vlivů, které vedly celý svět po většinu mého života.

Můj svět je svět populistického odporu. Jsem přesvědčen, že je nám ubližováno, naše svobody jsou nám ubírány jedna po druhé a naše náboženské cítění je přímo pod útokem. (Všimněte si, že nová „Human Rights Campaign,“ neboli „Kampaň za lidská práva“ si dala za úkol zbavit práva učit ty náboženské školy, které nepřijmou sekulární sexuální hodnoty. Jako další, mnozí demokratičtí guvernéři nechali během COVID-19 pandemie kasína otevřená, ale zavřeli kostely.)

Jsem rovněž toho názoru, že opatření proti COVIDu-19, která všecka zavedli demokrati, byla uzpůsobena k tomu, aby ještě více obohatila ty, kteří již bohatí jsou a aby zničila drobné majitele a podnikatele a střední vrstvu. Musíme si uvědomit, že v Americe je dnes zavíráno asi 160,000 restaurací! A to je odkud chci začít své zhodnocení současné situace.

Mluvě o blízké minulosti a úřadu presidenta, při volbách v r. 2016 jsem podporoval kandidáta zvenčí, který byl sice trochu drsný a podnikal útoky na starý řád ve stylu Andrew Jacksona. Můj kandidát vyhrál a byli z toho viněni Rusové. Dnes, o čtyři roky později, se již prokázalo, že to nebyli Rusové, ale Hillary Clintonová a její lidé, která celou lež financovala a celý spor vyprovokovala.

Členové FBI byli dvakrát přistiženi při kriminálních činech, kdy této akci vědomně pomáhali: poprvé když se vyhnuli potrestání někoho, kdo vymazal 33,000 emailů (Clintonová, moje pozn.) a kdo pověřil své podřízené, aby použili kladivo a fyzicky zničili pevné počítačové disky; po druhé to bylo když lhali FISA soudcům a tím zničili Generála Michaela Flynna. Nemluvě o tom, že neustále špehovali tehdejšího presidentského kandidáta Donalda Trumpa a jeho stoupence.

Celonárodní liberální media tuto činnost plně podporovala a pomáhala, kde mohla. A to všecko podnikali za účelem ochromit nového presidenta a zajistit, aby byl vytvořen zvláštní poradní sbor, který nakonec nic nedocílil. Byly to opět vyhozené peníze a marná snaha.

V mém světě lidé chápou, kdy mají přestat oponovat a začít spolupracovat s novým presidentem. Ovšem demokrati toužili spolupracovat s panem Trumpem tak moc, že začali diskutovat jeho odstranění z funkce ještě předtím, než převzal úřad. Noviny „Washington Post“ vytiskly zprávu o jeho „vyhození“ demokraty ten den, kdy složil přísahu.

Skoro 70 demokratických zákonodárců bojkotovalo jeho presidentství. Obrovská levicová demonstrace byla zorganizována ve Washingtonu D.C. na den poté, kdy složil přísahu, kde Madonna oznámila, že sní o tom, že vybuchne Bílý dům, za což sklidila divoký potlesk. (Madonna se vyznačila ještě jinými nechutnými výroky při útoku na presidenta, moje pozn.)

A tito lidé chtějí abych dnes spolupracoval s jejich novým presidentem?

Musím přiznat, že zaujímám stanovisko trvalého odporu vůči něčemu takovému. To proto, že to, co jsem doposud viděl od pana Bidena mi nedává pocit, že je schopen podchytit oněch 74 milionů Američanů, kteří volili pro Presidenta Trumpa.

Tím pádem nereaguji na počet volebních hlasů, ale spíše na celkový volební proces.

Nemohu zapomenout, že Twitter a Facebook censurovaly nejstarší a čtvrté největší noviny (založeny Alexanderem Hamiltonem: „New York Post“) jen proto, že správně popsaly něco, co mohlo uškodit šancím pana Bidena a „New York Times“ spolu s „Washington Post“ se k této censuře spiklenecky nevyjádřily.

Ty informace, které se týkají Huntera Bidena je už dnes nemožné ignorovat, nebo skrývat. Jedná se o přečiny obrovského rozsahu, kdy rodina demokratického kandidáta na presidentství obdržela aspoň 5 milionů dolarů ze zdroje, který je pod plnou kontrolou našeho největšího nepřítele. Byla to zjevná platba za něco, za nějaké protislužby, ale problém je v tom, že většina Američanů, kteří pro pana Bidena volili, o tom nikdy neslyšeli a těm, kteří se o tom něco doslechli bylo řečeno, že to byla ruská disinformace. Ovšem jakmile se jednou rozneslo co se doopravdy stalo, 17% z nich prohlásili, že by rádi změnili své volební hlasy. Toto potvrdil výzkum, provedený centrem „The Media Research.“ Takže censura fungovala přesně jak bylo plánováno.

Většinou se noviny a jiné mediální zdroje semknou dohromady, když censura příliš zjevně ohrožuje svobodu tisku. Snad respektují dnes již neplatné rčení, že „demokracie umírá ve tmě.“ Ovšem dnes je „Washington Post“ a i jiné hlavní noviny součástí této temnoty.

To všecko je ale pouhý začátek. Ovšem když Twitter censuruje čtyři z pěti tweetů Rush Limbaugha za jeden den, pak mám obavy o tuto zemi. Když internetoví giganti censurují presidenta Spojených států, pak mám obavy o tuto zemi.

Když vidím miliardáře jako je Mark Zuckerberg, kteří směle utratí 400 milionů dolarů na to, aby podplatili vlády některých měst za účelem získání maximálního počtu volebních hlasů v čistě demokratických částech a to bez pohledu na zákony, které se týkají výdajů na volební proces a bez ohledu na podmínky správného spravování veřejných věcí – pak mám obavy o tuto zemi.

Když jsem četl, že pevná zásada firmy Apple je nikdy nedráždit Čínu a jak jsem sledoval NBA (sportovní mužstvo, moje pozn.) jak si předcházeli Peking, pak mám obavy o tuto zemi.

Sledoval příběh za příběhem, které všecky víc a více odhalovaly současný volební podvod a přitom žádné noviny, ani žádní novináři nebo zpravodajci se těchto námětů ani nedotkli, pak jsem věděl, že je něco hodně v nepořádku.

Volby samotné byly to poslední stéblo slámy ve vytváření vrcholné nedůvěry, která se i teď stále dál jen rozrůstá v myslích mnoha milionů Američanů. Kromě nepřeberného množství obvinění z přímého podvodu, existují rovněž některé přídavné důvody k pohoršení, z nichž každý by byl schopen naprosto zvrátit výsledky celého volebního procesu.

Skoro v každém z klíčových států (to jsou státy, kde jsou obě strany rovnoměrně zastoupeny) porušovali volební pracovníci zákony jejich vlastního státu tím, že rozeslali nadbytečné miliony volebních lístků a volebních přihlášek všem registrovaným voličům. Toto bylo stoprocentně dokázáno v Texaském soudním procesu, jehož řešení bylo zamítnuto Nejvyšším soudem Spojených států pouze kvůli malichernosti, jako je způsob zpracování obžaloby a ne na bázi kvality údajů. A to že jsou spravedlivé volby a spravedlivé soudy?

Celá elitní liberální media lhala ohledně časového rozvrhu očkování proti COVID-19. Presidenta Trumpa dokonce obviňovali, že celosvětovou pandemii způsobil, i když udělal v podstatě všecko, co mu hlavní vědci radili. V mnoha diskuzích, reportéři přímo tvrdili, že lhal, když říkal, že U.S. bude mít očkování ještě před koncem roku (všimněte si, Vice President Mike Pence byl očkován v půli prosince). Kdyby Američanům bylo dovoleno vědět, že pandemie už byla u konce, to by rovněž ovlivnilo výsledky voleb.

Současná jednostranná debata „nikdy Trumpa“ dala vzniknout další debatě a to v kritické době, přímo aby presidentovi bylo co nejvíce ublíženo.

Ale i toto všecko je pouhý začátek. I když je pravda, že kterýkoliv z těchto námětů by byl dostatečný pro Trumpovy příznivce, aby s jistotou pochopili, že jsme byli zrazeni a okradeni současným bezohledným politickým zřízením, které se může stát jen horší a agresivnější, jestliže jim tyto do očí bijící podvody projdou.

Více než čtyři roky, celé současné zřízení volalo do boje proti právoplatně zvolenému presidentovi Spojených států. Chovali se jakoby byli imunitní systém, který zkouší zničit virus. A teď začnou blábolit, že my podkopáváme demokracii!

Zde je důkaz, 74 milionů voličů, kteří přese všecky nástrahy a disinformace podporovali Presidenta Trumpa. Když uvážíme nepořádek při volbách, pak je jasné že to číslo mohlo být podstatně vyšší. A proto jsou dnes desítky milionů Američanů znepřátelení a rozezlení.

Jestli pan Biden bude vládnout za levici – a on nebude mít jinou možnost – pak počet Trumpových voličů v r. 2024 neúměrně vzroste a pak spolehlivě vyhrajeme.

S přihlédnutím k těmto okolnostem, nemám v úmyslu uznat za presidenta někoho, s jehož synem se členové Čínské komunistické strany chlubí, že ho mají koupeného. Stejně tak nemíním předstírat, že výsledky současných voleb jsou právoplatné, a správné. Je to prostě ta poslední rána čtyřleté snahy po získání moci jednou částí současného politického zřízení ve spolupráci s medii. To všecko bylo způsobeno lidmi, kteří jednali proti zákonu, utajovali před lidmi důležité informace a špinili ty z nás, kdo věříme v Ameriku před Čínou, kdo věříme ve skutečnou historii před marxistickým výkladem a kdo upřednostňujeme volný projev před censurou.

Píšu toto s opravdovou lítostí, protože jsem toho názoru, že směřujeme k vážnému a krutému zápasu o Ameriku. Tato dobře vedená a dobře financovaná čtyřletá snaha o uchvácení moci ohrožuje podstatu naší země a svobodu každého Američana.

———–

Číst, slyšet a sledovat komentáře Newt Gingriche, dřívějšího Mluvčího Kongresu, je možno na stránce  Gingrich360.com

Zdroj: 1

loading...