Podruhé si odmítl kleknout! Rusové si kleknou na kolena jedině před Vlastou, (ruskou) zástavou a Bohem, řekl automobilový závodník Formule 1 Rus Daniil Kvjat

single-image

Pred začiatkom pretekov F1 Veľkej ceny Štajerska skoro všetci pretekári si kľakli na podporu hnutia “Black lives matter” (Na životoch černochov záleží). Daniil Kvjat a traja ďalší to neurobili. Kvjat vysvetlil, že je proti rasizmu, ale nekľakol si, lebo to protirečí jeho “ruskej mentalite”. Uviedol, že “keď navrhli si pokľaknúť na znak boja proti rasizmu, bolo to trochu nepochopiteľné pre mňa, pretože my (Rusi) si kľakneme jedine pred Vlasťou, zástavou a Bohom”

Správanie ruského pretekára okomentoval ruský senátor (horná Komora ruského parlamentu) a novinár Alexej Puškov. “Odmietnutie alebo súhlas si kľaknúť na jedno koleno ako znak kajania sa pred čiernymi, pred ktorými sa my (Rusi) nemáme za čo kajať, sa stáva meradlom príslušnosti k jednej z dvoch súčasných globálnych ideológii. Ideológii ultraliberalizmu alebo ideológii tradicionalizmu. Je to principiálna otázka a Daniil Kvjat má pravdu“, že to nástojčivo odmieta“

Puškov pokračoval, že „ideológia ultraliberalizmu priamo útočí na dôstojnosť človeka, keďže od neho žiada sa podriadiť agresívnej politickej korektnosti, importovanej z USA“. Ultraliberalizmus sa rýchlo mení v sociálne náboženstvo totalitného a fašistického typu. Ideológia tradicionalizmu je protikladom ultraliberalizmu, lebo vyznáva slobodu slova, svedomia a presvedčenia a tiež sa odmieta podriadiť sa stále aktívnejšej celosvetovej „polícii myslenia“ (ktorá je proti slobodnému mysleniu), šíriacej sa v sociálnych sieťach. Tí, ktorí odmietajú pokrytecké ukážkové sebaponižovanie, ktoré dláždi cestu novej ultraliberálnej diktatúre, demonštrujú slobodu myslenia“.

Mnohé ruské komentáre na ruských sociálnych sieťach je lepšie tu nepísať kvôli použitým vyjadrovacím prostriedkom, ale je evidentné, že veľká väčšina Rusov schvaľuje správanie Daniila Kvjata.

Zdroj: 1

loading...