Papež přiznal neúspěch v boji s pedofilií z řad kněží

single-image

Katolická církev neuspěla v boji s pedofilií mezi kněžími. Prohlásil to samotný papež František během své návštěvy Irska.

Papež označil tyto zločiny, kterých se duchovní dopouštěli, za zdroj bolesti a hanby pro katolické společenství.

Nejvyšší představitel církve přislíbil, že tato katastrofa bude v katolické církvi vymýcena, přičemž ale dále nespecifikoval, jaká konkrétní opatření by měla být přijata.

Mark Vincent Healy, který se v mládí stal obětí násilí ze strany dvou kněží a nyní zastupuje ostatní oběti, označil prohlášení papeže za nicneříkající. Podle něj si církev není vědoma rozsahu tohoto problému, a i přes učiněné sliby nepodniká nic k odstranění tohoto problému.

Během své návštěvy Irska se papež setkal s oběťmi pedofilů z řad kněží.

Dne 26. srpna měl papež sloužit v Dublinu mši. Irové však uspořádali akci s názvem Řekněme papeži ne a jeho službu bojkotovali. Farníkům bylo místo mše nabídnuto navštívit bohoslužbu na podporu přeživších násilí církve. Organizátoři protestu zdůraznili, že se nejedná o protest proti církvi jako takové, ale spíše proti církevnímu uspořádání, které mnozí katolíci považují za zkorumpované a neodpovídající morálním normám.

Dne 15. srpna byla ve Spojených státech vydána zpráva, v níž se hovořilo o mnohých případech zneužívání, kterého se kněží na nezletilých dopustili od poloviny minulého století. Následně, dne 20. srpna papež zveřejnil dokument, ve kterém pedofilii odsoudil.

Zdroj:  dw.com

loading...