Mohammed pedofil? Politická korektnost v Rakousku vs. skutečnost…

single-image

Je nepopiratelným historickým faktem že když zakladatel islámu „prorok“ Mohammed měl 51 let, tak se „oženil“ se šestiletou dívenkou Ajšou. A o tři roky později, když měl tento Mohammed 54 let, tak měl s touto tehdy teprve jen devítiletou dívenkou Ajšou první pohlavní styk.

Ostatně pokud by tyto životopisné informace o životě „proroka“ Mohameda nebyli bývali zachovali samotní muslimové, nikdy bychom se o tom ani nedozvěděli.

Tato výše uvedená historická fakta nikdo z muslimů nijak nepopírá. A kdyby jste se o tom zmínili v kterékoliv muslimské zemi, nikdo z tamních muslimů by se tam nad tím nijak nepozastavil, neboť je to tam v muslimském světě zcela běžné, „normální“ a „přirozené“, a rozhodně by jste tím neřekli vůbec nic nového, co by tamní muslimové – ať již se nacházejí v kterékoliv muslimské zemi – ještě neslyšeli. Tudíž je i zcela vyloučeno, že by Vám, v ať již jakékoliv muslimské zemi, za zmínění těchto samotným muslimům velice dobře známých historických životopisných skutečností ze života „proroka“ Mohammeda, mohla vzniknout jakákoliv problémy.

Ale ač sice zmínění těchto historických, faktografických skutečností ze života „proroka“ Mohammeda samotným muslimům nijak nevadí, tím více vadí zmínění těchto známých historických životopisných skutečností ze života „proroka“ Mohammeda tzv. „politicky korektním“ soudcům extrémistického krajně levičáckého neomarxistického režimu v Rakousku, kteří za pronesení těchto plně historicky pravdivých výroků pravomocně odsoudili jednu Rakušanku k alternativnímu trestu zaplacení pokuty ve výši 480 Euro anebo trestu vězení v délce dvou měsíců. Právě tak bylo by velice žádoucí, kdyby jste informaci o této velice důležité petici CITIZENGO ve slovenštině nějakým způsobem zprostředkovali i ostatním svým stálým ale i náhodným e-mailovým kontaktům stejně, jako jsem to právě nyní udělal i já sám.

Proto Vás prosím aby jste klikli na dolu uvedený odkaz, a po otevření celosvětové mezinárodní petice CITIZENGO napsané ve slovenské jazykové verzi na podporu této Rakušanky si pozorně přečetli popis obsahu dané petice i s vysvětlením toho, proč je tato petice důležitá, a poté nakonec pak se i zamysleli a eventuálně poté zvážili i podepsání této petice.

Zde tudíž onen výše zmiňovaný odkaz, kde si lze více přečíst o této velice důležité petici, který prosím otevřít, poté pozorně si přečíst celý obsah této petice ve slovenštině, a nakonec tuto petici souhlasíte-li s jejím obsahem i řádně podepsat: http://citizengo.org/sk/ec/37179-brante-v-europe-pravo-kritizovat-islam?tc=ty&tcid=27646384

Zdroj: 1

loading...