Ježíš byl Slovan a ne Žid. Židé spikli a přepsali Bibli pro své mocenské zájmy

single-image

Ako je obecne známe, Slovania nie sú len najstarší národ na svete, ale podľa nových poznatkov sú najzbožnejší národ na svete a to už niekoľko desiatok tisícročí. Pod slovanskou mytológiou si bežne predstavíme slovanských bohov ako Svarog, Perún, Veles a pod. Nedávno ale historik Ján Slovák po vyše 30 ročnom bádaní odhalil sprisahanie, ktoré bolo dlho utajované pred verejnosťou. Z historických záznamov a skúmaním starovekých náboženských kníh došiel k záveru, že slovanskí bohovia sú len dosadení do obrazu, ktorý máme vidieť, no v skutočnosti Biblia bola písaná starovekými Slovanmi a Ježiš bol Slovan. (Foto: Wikimedia)

Starý Zákon a slovania

Ako isto viete, prvé knihy starého zákona sú písane okolo roku 2000 p.n.l. Tieto knihy historici pripisujú izraelitom. Pravdou ale je, že boli písané južnými Slovanmi, ktorí v tej dobe žili v Mezopotámii. Dokazujú to Kumránske zvitky. Tak ako Abrahám, Noe, Mojžiš a iní, všetci boli Slovania. Viackrát sa aj spomína v Biblli, že Slovania sú bohom vyvolený národ, čo bolo neskôr zmenené za „Izraeliti“. O tom ako a prečo je vysvetlené nižšie.

index
Ježiš Kristus bol nie len boží syn ale aj Slovan

Ježiš Kristus – syn boží a Slovan

Príbeh o Ježišovom počatí je každému známy a je aj pravdivý až na pár zmien. Mária, Ježišova matka bola Slovenka, lebo bola rodu abrahámovho. Jozef, jeho pestún bol Žid, preto niektorí ho mali v tej dobe za Žida, hlavne teda tí, čo neverili na jeho božský pôvod.

Ježiš Kristus začal vo svojich 30tich rokoch spájať slovanský ľud v Mezopotámií a chcel ho pripojiť k Ruskej ríši toho obdobia, ktorá bola v nepriateľskom položení k Rímskej ríši. Ježišovi sa to darilo a tak sa ho snažili zbaviť. Keby sa mu to podarilo, tak Rímska ríša by úplne zanikla do pár desaťročí. Vymysleli plán, v ktorom zohrával hlavnú rolu podplatený Judáš Iškariotský, syn Žida a Židovky, ktorý infiltroval jeho skupinku 12tich slovanských apoštolov. Ježiš Kristus bol neskôr odsúdený z vykonštruovaného obvinenia a zabitý na kríži.

Milánsky edikt v roku 313 ako dokument sprisahania

Jeho priami nasledovníci boli neskôr mučení, trestaní a vraždení po dlhé stáročia, to sa zmenilo Milánsky ediktom v roku 313. Keďže vtedajší Židia nevedeli zničiť Ježišových slovanských nasledovníkov, tak sa rozhodli im prepísať ich sväté knihy. Síce už mohli vyznávať svoju vieru, no tá bola už úplne iná, vyhovujúca mocenským záujmom Židov. Boli vymazané všetky zmienky o Ježišovom slovanstve, Slovania prepísaní na Židov, resp. izraelitov a vymyslené slovanské božstvá pre Slovanov. Tiež cisár Konštantín I. bol z matkinej strany Žid, preto bol veľký podporovateľ tohto ediktu.

Svätopluk vedel, že pravé kresťanstvo je to slovanské

Svätoplukova ríša a mazanie slovanskej histórie

Knieža Svätopluk a jeho ríša si za dobu jeho vlády ctili pôvodné ranné slovanské kresťanstvo, no bolo pre neho už ťažké odolávať jeho ríši klamstvám zo strany Ríma, ktoré sa silou šírili do Európy. Východofranské útoky, ktorým neskôr musel odolávať knieža Rastislav, sa snažil odolávať učením solúnskych bratov Cyrila a Metoda. Títo, keďže boli vtedajšieho ešte neskazeného byzantského vyznania, dokázali stále šíriť pravé nemystifikované kresťanstvo. Po ich smrti ale boli ich učenci vyhnaní a naše územie sa stalo rímsko-katolícke, dodáva Ján Slovák.

Tisíc rokov mlčania a vedomosti našich dejateľov

Naše územie bolo po ďalších vyše 1000 rokov až do dnešnej doby prevažne rímsko-katolícke, no väčšina našich velikánov vedeli o týchto faktoch.

Napr. Ľudovít Štúr v jednom liste z roku 1855 (rok pre jeho kurióznou smrťou) adresovanom Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi píše „I sťa moje srdce veľmi zarmúcené. Ako mám teraz ľuďom vysvetliť, že Ježiš Kristus nebol taký, za ktorého ho Vaťikán prehľasuje?“.

Milan Rastislav Štefánik, len 2 mesiace pred svojou záhadnou smrťou roku 1919 píše list Edvardovi Benešovi, v ktorom okrem iného píše „Nevím jak to napsat, jak to říct mým krajanům, Slovákům, že moje víra v to co mi církev tvrdí stále více ochabuje a mé slovanské cítění roste.“. Podľa všetkého chcel ísť so svojimi zisteniami von na verejnosť, no vyhrážal sa nesprávnemu človeku, s ktorým mal stále viac osobných konfliktov. Čo presne sa stalo neskôr si už vieme domyslieť.

Jozef Tiso po sv. omši, na ktorej otvorene rozprával o skutočnom pôvode Ježiša Krista. Apríl 1943, Bánovce nad Bebravou

Jozef Tiso a jeho snaha o prinášaní pravdy

Náš prvý prezident a ochranca s celkom istou pravdepodobnosťou si bol všetkých týchto slovanských faktov vedomý. Hovoria o tom jeho činy. Napr. deportácia Židov bola jasná správa Židovskému národu, že za klamstvá sa platí.

Aj keď bol rímsko-katolícky kňaz, svoje kázne viedol v slovanskom duchu a údajne aj priamo svojim veriacim rozprával o Ježišovom slovanskom pôvode. Vo svojom poslednom odkaze tvrdí „V duchu tejto obety, ktorú prinášam, odkazujem slovenskému národu, aby bol svorný a jednotný v sledovaní veľkej zásady: Za Boha a národ – vždy, všade a v každom ohľade.“. Týmto posolstvom chcel povedať, že Židia znovu idú obetovať Slovana, ktorý sa im vzpriečil. Pozdrav „Za Boha a národ“ jasne tvrdí, že milovaným národom božím sú práve Slovania.

Ján Slovák tvrdí, že keby Jozef Tiso nešíril skutočný Ježišov pôvod, tak by nebol obesený, bol by len odsúdený do väzby. Nikto iný okrem neho nebol po vojne popravený, skúsme hádať prečo?

2NOV_5461
Vladimír Putin je hlboko veriaci človek, no zatiaľ ešte nenastal správny moment aby slovanský svet spoznal pravdu.

Putinove Rusko ako obroda našej pravej viery

Ako vieme, Vladimír Putin je veľký múdry vládca nášho času. Je hlboko veriaci a cnostný človek. Dáva to najavo napr. jeho zákonom proti rúhaniu. Historik Ján Slovák sa domnieva, že Putin o slovanskom Ježišovom pôvode vie, no nechce s tým ísť na verejnosť. Aspoň zatiaľ nie. Ak by sa mu ale podarilo zjednotiť všetky slovanské národy, vedel by nastoliť pravú rannú kresťanskú vieru v našich krajinách . Momentálne to ale nie je veľmi ľahké, nakoľko Židia ťahajú za nitky všade, okrem Moskvy – tvrdí Ján Slovák.

BN-GY743_0214ca_J_20150214092434
Vatián, ovládaný Židmi, nebude mať nikdy záujem aby bol Ježišov pôvod odhalený.

Židovský Vatikán

Pozorný čitateľ isto už dávno prišiel z písaného na to, že pravda nemôže prísť z Vatikánu. Židia riadia Vatikán už od jeho existencie. Tak, ako použili Pavla II. pre zničenie Varšavskej zmluvy, tak teraz nemôžeme čakať, že zvyšní pápeži by chceli nejakú zmenu. Pápež František určite o to nemá záujem, môžeme predsa vidieť, že židovské záujmy, ako napr. prijímanie utečencov sú mu dôležitejšie ako nejaký slovanský Ježišov pôvod.

„Je to nehanebné, ako Vatikán stráži 2000 ročné klamstvo. Je povinnosťou každého Slovana šíriť pravdu o Ježišovi Kristovi, o tom, že bol Slovan a Židia ho zabili. Preto prosím, šírte túto pravdu, nenechajte sa ovládať vatikánskymi klamstvami a ich kňazmi. Ježiš bol Slovan a to je naša pravda, za ktorú musíme bojovať!“ – dodáva Ján Slovák.

Zdroj: 1

loading...