Hrůza v Řecku: Muslimští migranti již otevřeně přebírají zemi do svých rukou. Blokády silnic, násilí a džihád

single-image

Maria Polizoidou přichází s otřesným svědectvím z řeckých měst a ostrovů trpících pod návalem muslimských migrantů, o čemž se z našich médií nedozvíme vůbec nic

Co dělá okupační armáda, když je umístěna do nějaké země? Okupuje zemi a nutí její obyvatele, aby jí přizpůsobili svůj způsob života. Realizuje opatření proti obyvatelstvu země, propaguje svá přesvědčení a využívá sílu, k jejich prosazení.

To je bohužel to, co dělají v Řecku migranti, kteří, zdá se, „zapomněli“, že jsou v Řecku hosty a nutí Řeky, aby se cítili jako hosté v jejich vlastní zemi.

Pokud je někdo válečný uprchlík, nebo je jeho život v jeho vlasti v ohrožení, jeví se jako vhodné, když dorazí do země, která mu nabídne azyl, být této zemi vděčný, respektovat její historii, její lidi, její hodnoty a její zákony. Totéž platí pro přistěhovalce, který chce jít do země, kde doufá, že najde lepší budoucnost.

V Řecku naopak nelegální imigranti (všichni, které média nazývají „uprchlíky“, zřejmě ve snaze umělého zlegalizování pro morální podvědomí občanů) zabírají prostory, které jim nepatří, používají násilí, blokují silnice, páchají trestnou činnost proti veřejnému majetku, chovají se agresivně vůči obyvatelům a policií, a říkají, že se cítí uraženi, když vidí, symboly, které reprezentují křesťanství. Hosté se prostě snaží převzít dům.
Provokace a pouliční boje

Před časem se uprostřed noci vzbouřilo 200 Severoafričanů a Pákistánců s požadavkem opustit přístav Mytilene ostrova Lesbos. Skandovali, „Džihád! Džihád!“ rozbíjeli auta místních obyvatel v centru města a rušili místní komunitu. Migranti tvrdili, že jim někdo řekl o smrti sedmi migrantů na lodi, a tak povstali proti úřadům. Policie a nevládní aktivisté jim vysvětlili, že je to dezinformace, ale 200 migrantů to evidentně nemělo zájem poslouchat. Migranti byli připraveni vést džihád, protože věřili fámě o události, za níž, i kdyby to byla pravda, řecký stát a jeho obyvatelé neměli žádnou zodpovědnost. Úřady nebyly úspěšné ve snaze je uklidnit a vrátit je do jejich obydlí.

Jak se ukázalo, nebyli žádní mrtví migranti; vzpoura byla „omylem“, ale policie a místní obyvatelé museli strávit noc vypátráním uprchlíků a migrantů v ulicích Mytilene. Ilegální imigranti uvedli, že informace o sedmi mrtvých migrantech se k nim dostala v noci telefonními hovory. Policejní zdroje mimo záznam říkají, že tento incident má všechny charakteristické znaky tajných„černých operací“. O několik dnů později 19. září 2016 byla v Mytilene ve čtvrti Moria nová vzpoura migrantů. Tentokrát migranti slyšeli informaci, která se opět ukázala jako nepravdivá, že mají být vráceni do Turecka. Okamžitě zapálili 16 akrů olivovníků, stejně jako tábor, ve kterém bydleli. Nyní 300 migrantů, kteří dříve utekli ze svého tábora a pokusili se protestovat v centru města, zapálili vše v táboře a v oblasti kolem něj, dokud je policie nezastavila a nepřinutila je k návratu do tábora, kde se opět pokusili všechno spálit.

Místní obyvatelé viděli své háje olivovníků obrátit se v popel, stejně jako velkou část z přistěhovaleckého tábora, tři lodních kontejnerů, oblečení a obuvi. Někteří z ilegálních imigrantů si dělali selfie během pálení a skandování „Alláhu Akbar“ (Alláh je největší). Přístavní město Mytilene se proměnilo v bojiště, kde se migranti a mnoho řeckých „levičáků“ snažili, zabránit vojenské jednotce ve spuštění řecké vlajky v přední části starého městského přístavu. Mnoho Řeků nenávidí národní vlajku. Zdá se, že dávají přednost mnohonárodním státům bez jakýchkoliv odkazů na národní základy státu. Skandovali hesla a provokovali jak vojenskou jednotku, tak i obyvatele Mytilene, kteří to sledovali s úžasem z opačné strany silnice. Byla to od levičáků a ilegálních imigrantů demonstrace síly. Mnoho občanů Mytilene se evidentně nemohlo vydržet dívat na ilegální imigranty a další Řeky, jak je provokují a pokoušejí se zastavit spouštění vlajky. Takže se někteří občané vydali proti nim a zapojili se do pouličních bojů.

Muslimské bratrstvo z Kréty

Každou neděli ráno v Mytilene vojáci vyvěšují vlajku a večer, hodinu před západem slunce ji zase spouštějí. Týden po tomto incidentu se tisíce Řeků shromáždili kolem vojáků a vlajky v Mytilenském přístavu a zpívali řeckou národní hymnu, ukazujíce svoji víru a vzdávajíce čest národnímu symbolu. Lidé jsou vyděšení. Shromažďují se kolem vlajky a armády zřejmě proto, že cítí, že ztrácejí svou vlast a svoji suverenitu kvůli tisícům ilegálních imigrantů, kteří obsadili jejich ostrov. 26. září 2016 našli lidé v regionu Tympaki na Krétě na ulicích citáty z Koránu. V textu, podepsaném „Muslimským bratrstvem ostrova Kréty“, je mimo jiné uvedeno:
„Vy jste lidé nadřazení celému světu. Platí jen vaše víra a nikdo jiný nemá právo na život a zabijte a zotročte každého, kdo se odváží napadnout vaše vedoucí postavení a kdo nepřijímá vaši víru.“

„Alláh vyžaduje od věřících být pány země, kde žijí a jen oni mohou mít majetek a pouze my budeme moci vlastnit půdu.“

„Alláh řekl, že bychom měli dobýt celou planetu a věrní by měli vlastnit půdu a plodiny.“

„Nevěřící nemůže vlastnit půdu a plodiny, protože to patří jen nám – věřícím“.

„Nevěřící od nás budou mít – jak nás svatý Korán ujišťuje – jen almužnu.“

Ve stejný den, 26. září, v regionu Asprovalta poblíž města Thessaloniki, byl sledován policií devětačtyřicetiletý muž z Francie, který přišel do Řecka přes Turecko, protože byl podezřelý z toho, že je džihádista. Když uviděl policejní auto, vrazil do něj, zatímco skandoval „Alláhu Akbar“. Útočník byl zadržen a okresní prokurátor nařídil jeho deportaci. Před měsícem se obyvatelé Vavilonu, malé vesnice na ostrově Chios, kterému byl přidělen velký počet ilegálních migrantů, rozhodli vzít zákon do svých rukou, protože, jak to vypadá, stát je nechránil. Obyvatelé založili milici k ochraně svých rodin a svého majetku od ilegálních migrantů. Během týdne zaznamenali více než deset vloupání a obrovské škody na majetku.

Média odkrývají tyto nepokoje pouze tehdy, když jsou jako zemětřesení, když jedno velké způsobí velkou katastrofu; ty malé nejsou zjevně zajímavé. Stejný nezájem médií může také být viděn v souvislosti s každodenními problémy způsobenými ilegálními imigranty. Média odkrývají obchodování s drogami, konflikty mezi migranty různých islámských učení, vzpoury v obydlích migrantů, konflikty mezi zeměmi a rasami, a znásilnění nezletilých chlapců a dívek. 24. září čtyři sedmnáctiletí migranti z Pákistánu znásilnili v Mytilene ve čtvrti Moria nezletilého 16-ti letého Pákistánce a svými telefony si znásilnění nafilmovali. Policie zatkla pachatele, kteří vydírali chlapce před tím, než ho znásilnili.

Strach a blokády

Ilegální imigranti blokují v mnoha městech také silnice; zastavují provoz na celé hodiny. Zabírají silnice, kdykoliv se jim zachce; policie je nezastaví a nikoho nezatkne. Řecká vláda byla k migrantům přátelská. Ilegální imigranti požadují, ve zřejmé demonstraci síly, po řeckých řidičích ukázat své občanské a řidičské průkazy. Zřídili kontrolní body jak to okupační armáda dělá. Vláda a policie neudělaly nic, aby je zastavili. Lidé ukázali své dokumenty, protože se z důvodu velkého počtu migrantů obávali o své životy a své vozy, a nechtěli, aby věci dopadly špatně. Pokud vezmete v úvahu, že policie toto vše jen pasivně sledovala, tak řidiči neměli moc na výběr.
Další den zablokovali ilegální migranti silnici, protože prý neměli ve svém obydlí dost dobré připojení k internetu. Jak by se Američané cítili, kdyby muslimští ilegální imigranti žijící v Americe řekli, že byli uraženi Sochou svobody, protože na sobě nemá burku? Arcibiskup Atén a celého Řecka, Hieronymus, si v minulém březnu sundal kříž, symbol křesťanství, ze svého roucha během své návštěvy v přístavu Pireus, ve jménu, jak řekl, neuražení muslimských migrantů.

Kdo jej varoval, že by muslimští migranti mohli být uraženi jeho křížem? Co by mohli udělat, kdyby je arcibiskup navštívil a měl přitom svůj kříž? Mohli by ho zabít? Mohli by zapálit město Piraeus? Mohli by vést džihád proti řeckému lidu? Proč ukrýváme symboly naší víry před lidmi, kteří přicházejí ilegálně a bez pozvání do našich zemí? Jaká síla mohla přinutit arcibiskupa odstranit symbol jeho víry, kromě politické moci dané země? Problém v Řecku není jen vláda nebo nesprávné nakládání s ilegální imigrací. Všechny tradiční politické strany v Řecku, přímo nebo nepřímo, povzbuzovaly ilegální imigraci a přemístění obrovské muslimské populace do řecké společnosti. Řídí se sebedestruktivní imigrační politikou EU, která by nakonec mohla způsobit konec Helénsko-židovsko-křesťanských hodnot v Evropě, jako je individuální svoboda, kritické myšlení a nestranné vyšetřování.

Jediné možné řešení

My Řekové jsme již byli rozdrceni islámem, genocidou dvacátého století v Turecku (ještě dnes je terčem každý ne-muslim stejně jako křesťané, Alavité nebo Kurdové) a novější tureckou okupací Kypru, opět se spoluúčastí světa. Navzdory tomu se tradiční politické strany zjevně nezajímají o ochranu národa, jeho identitu a o bezpečnost svých občanů. Establishment v Řecku je zmenšeninou amerického zřízení: politici a orgány státní správy jsou prolezlé korupcí do morku kostí, mainstreamová média a oligarchičtí fanoušci globalizace. Řecko zaplatilo ve skutečnosti za migranty 198 milionů eur. Řecký establishment trpí stejnými příznaky jako západoevropský a americký režim. Oni už nevěří v základní myšlenku republiky: „Vox Populi, Vox Dei“: Hlas lidu je hlasem Božím.

Politický establishment, když veřejnost nesouhlasí s jeho politikou ilegální imigrace a ochrany národní identity, upřednostňuje obviňovat voliče z nezralosti, hlouposti nebo fašismu. Tak jako voliči trvají na zachovávání si svých názorů na národní identitu a proti ilegální imigraci, jejich elity v Řecku nahrazují domácí obyvatelstvo tím, že ilegálním imigrantům dávají občanství. To je jejich řešení migrační krize a hospodářského zhroucení Řecka, v důsledku neúspěšné autoritářské politiky nevolené, nevypočitatelné a netransparentní EU.

Co se děje v Řecku, stejně jako ve velké části Evropy, je ve skutečnosti masivní nahrazení jejích obyvatel, hodnot a způsobu života. Existuje jen jeden způsob, jak zachránit to, co zbývá z Řecka: Britská cesta. Vystoupení. Ihned.

Zdroj: 1
loading...
1 Komentář
  1. Josef Orel 5 roky ago

    Stav, který je v článku popsán se týká roku 2016. To trvá dodnes, nebo se to nějak změnilo?

Komentáře jsou uzamčeny