EU potichu dohodla modré karty pro migranty, toto bude následovat…

single-image

Tak je vymalováno. Nakonec se jim to podařilo. Evropská komise se 17. května 2021 dohodla [1] v Bruselu na přelomové migrační reformě. Evropská unie začne po vzoru USA rozdávat své vlastní zelené karty tzv. vysoce kvalifikovaným migrantům. (Foto: Flickr)

Oficiálně se to bude jmenovat Blue Cards, tedy modré karty a firmy v EU budou vázány jednou jedinou podmínkou, že migrantovi nabídnou požadovanou pozici s ročním platem v rozsahu 1,0 až 1,6 násobku průměrné mzdy na daném pracovním místě. A to není všechno.

Držitel modré karty si bude moci přivézt celou rodinu a její příslušníci rovněž dostanou pracovní povolení. Pokud vás zajímá, kdo nebo co je to vysoce kvalifikovaný pracovník, tak to zdaleka není tak jasné, jak byste si mohli myslet. Nejedná se jen o doktora, lékaře, vědce, raketového inženýra, nebo jiného vysokoškoláka, ale o kohokoliv, kdo má pracovní zkušenosti v daném oboru a zaměření, a to buď v inteligenční nebo manuální rovině.

Vysoce kvalifikovaný pracovník je např. v Německu inseminátor krav. Ne, opravdu si nedělám legraci, je to tak. Stejně tak kvalifikovaným pracovníkem je ošetřovatel stepních koz, který dojí ručně, tedy má nárok na nálepku Bio podle německých směrnic. To samé platí o ručním dojení krav. Dále tato charakteristika platí pro kováře, řezbáře, osoby znalé háčkování a krajkování, platí to pro kadeřnice znalé tradičních domorodých účesů, stejně tak pro kuchaře znalé tradičních národních receptů s důrazem na halal gastronomii, která vyžaduje vyšší znalosti.

Migranti dostanou modré karty a budou z nich vysoce kvalifikovaní pracovníci. Třeskutý plán EU Komise prošel hladce

Stejně tak sem patří obuvník, zpracovatel kůží a rovněž krejčí, který má znalost tradičních lidových oblečení, krojů a úborů. Kolega mi před několik dny říkal, že každý, kdo dokáže podojit krávu, bude splňovat kvalifikaci a kritéria na vysoce kvalifikovaného pracovníka. Německé úřady práce již mají instrukční manuály více jak 2 roky, podle kterých posuzují tuto tzv. vysokou kvalifikovanost.

Podle těchto směrnic je vysoce kvalifikovaný každý, kdo ve svém oboru dosáhl v dané oblasti vyšších než základních zkušeností. Dokument jasně uvádí, že i uchazeči s odbornou praxí rovnocennou VŠ vzdělání budou mít nárok na kartu, takže je vymalováno. Celé to začíná vypadat, že “vysoce kvalifikovaný pracovník” se stane novým krycím označením pro migranty. Dosud neexistuje na webu Komise EU český překlad usnesení, takže níže jsem ho pro vás přeložil.

Modrá karta EU: Komise vítá politickou dohodu o nových pravidlech pro vysoce kvalifikované migrující pracovníky

Komise vítá dohodu, které dnes dosáhly Evropský parlament a Rada ohledně nových pravidel pro vstup a pobyt vysoce kvalifikovaných pracovníků ze zemí mimo EU podle revidované směrnice o modré kartě. Nový systém zavede účinná pravidla pro přilákání vysoce kvalifikovaných pracovníků do EU, včetně pružnějších podmínek přijetí, větších práv a možnosti snadnějšího pohybu a práce mezi členskými státy EU. Dohoda o revidované modré kartě je klíčovým cílem nového Paktu o migraci a azylu.

Místopředseda Komise pro podporu evropského způsobu života Margaritis Schinas uvedl: “Dnešní dohoda poskytuje EU moderní a cílený systém legální migrace, který nám umožní reagovat na nedostatek kvalifikovaných pracovníků a usnadní vysoce kvalifikovaným odborníkům vstup na trh práce. Modrá karta EU pomůže udržet hospodářský růst, reagovat na potřeby trhu práce a zvýšit produktivitu, aby se EU mohla z této pandemie dostat silnější. Tato dohoda o klíčovém migračním souboru rovněž ukazuje, že společnými silami se EU může vybavit migračním systémem, který bude odolný vůči budoucnosti.”

Komisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová uvedla: “Migrující pracovníci již nyní významně přispívají k ekonomice EU. Naše zmenšující se a stárnoucí společnost však znamená, že musíme i nadále získávat dovednosti a talenty ze zahraničí. Dnešní dohoda je klíčovým prvkem nového paktu o migraci a azylu, který nám umožní normalizovat naši migrační politiku. Nová pravidla usnadní práci a pohyb v rámci EU a uznají potenciál vysoce kvalifikovaných pracovníků z různých prostředí, včetně osob požívajících mezinárodní ochrany.”

Přilákání nových dovedností a talentů

EU stále více soupeří s ostatními destinacemi v celosvětovém závodě o talenty. Ačkoli členské státy jsou odpovědné za rozhodování o počtu osob, které přijmou pro pracovní účely, lepší rámec na úrovni EU poskytne členským státům a podnikům nejlepší možnou pozici pro přilákání talentů, které potřebují. Nový systém zavede následující změny:

  • Pružné požadavky: Pro získání modré karty EU se sníží platová hranice na 1 až 1,6 násobek průměrné hrubé roční mzdy, čímž bude přístupnější pro více lidí. Minimální doba trvání pracovní smlouvy se rovněž sníží na 6 měsíců.
  • Kvalifikace a rovnocennost dovedností: Nová pravidla usnadní uznávání odborných dovedností pro povolání v odvětví informačních a komunikačních technologií. Uchazeči s odbornou praxí rovnocennou vysokoškolskému vzdělání v některých konkrétních odvětvích budou rovněž způsobilí k podání žádosti.
  • Větší flexibilita při změně pozice nebo zaměstnavatele: Během prvních 12 měsíců musí držitelé modré karty EU vyplnit nový test trhu práce pouze v případě, že chtějí změnit pozici nebo zaměstnavatele. Teprve po uplynutí této doby mohou držitelé modré karty EU podléhat povinnosti oznámit změnu své situace příslušným vnitrostátním orgánům.
  • Vysoce kvalifikované osoby požívající mezinárodní ochrany budou mít nárok na podání žádosti o modrou kartu EU.
  • Sloučení rodiny: V zájmu přilákání a udržení vysoce kvalifikovaných pracovníků ze zemí mimo EU budou moci rodinní příslušníci držitelů modré karty EU tyto pracovníky doprovázet a získat přístup na trh práce EU.
  • Mobilita uvnitř EU: Držitelé modré karty EU a jejich rodinní příslušníci se budou moci přestěhovat do druhého členského státu na základě zjednodušených pravidel mobility po 12 měsících zaměstnání v prvním členském státě. Zohledněna bude rovněž doba strávená prací v různých členských státech, což usnadní přístup ke statusu dlouhodobě pobývajícího rezidenta EU.
Další kroky

Evropský parlament a Rada budou muset dnešní politickou dohodu ještě formálně potvrdit přijetím směrnice o modré kartě EU. Jakmile bude směrnice formálně přijata, budou mít členské státy dva roky na to, aby její pravidla provedly do vnitrostátního práva.

Pozadí

V roce 2016 Evropská komise navrhla reformu směrnice o modré kartě poté, co zjistila řadu nedostatků původního systému přijatého v roce 2009, včetně omezujících podmínek pro přijetí a existence paralelních pravidel, která vytvářela další zátěž pro zaměstnavatele a žadatele.

Reformovaná pravidla jsou důležitou součástí celkové migrační politiky EU, jejímž cílem je přilákat dovednosti a talenty a zajistit legální cesty do EU, jak je zdůrazněno v novém paktu o migraci a azylu. Komise brzy zahájí partnerství talentů s partnerskými zeměmi mimo EU, aby pomohla sladit potřeby pracovních sil a dovedností v EU a propojila kvalifikované pracovníky, zaměstnavatele, sociální partnery, instituce trhu práce a vzdělávání a odbornou přípravu prostřednictvím specializovaných informačních aktivit a budováním sítě zapojených podniků, jakož i finanční podporou programů mobility za prací nebo odbornou přípravou. Koncem roku Komise rovněž navrhne balíček týkající se dovedností a talentů.

Takže, dámy a pánové, je vymalováno. Migrace bude! Zatímco tupí goyim stojí ve frontách na mutagenní vakcíny, které lidem v budoucnu přinesou bůhví jaké následky, tak mezitím v tichosti v Bruselu schválili migrační reformu. Už se nebude říkat, že jde o běžence, ne ne. Bude se teď říkat, že jde o vysoce kvalifikované pracovníky v oboru, a to je jedno v jakém. Koneckonců, jak jste si právě přečetli, pracovní smlouva bude moci být jen na 6 měsíců, to i v těch USA v případě Green Cards federální orgány vyžadují smlouvu na dobu neurčitou, anebo na dobu platnosti zelené karty, obvykle 10 let.

Vysoká kvalifikace ano, ale ne ve smyslu dosaženého vzdělání a studia, ale ve smyslu řemesla a tradic v daném oboru

Rovněž v USA můžete změnit zaměstnavatele po obdržení zelené karty, ale obvykle se tím vystavíte finanční sankci, protože firma vám zelenou kartu tzv. zasponzorovala ze své federální přidělené roční kvóty. Evropská komise prostě dělá vše proto, aby do Evropy ty migranty dostala, aby došlo k britanizaci Evropy, tedy k přeměně Evropy do podoby islamizovaného prostoru, který dovede původní křesťanskou civilizaci k rozvratu jako nyní ve Francii, kde se bouří generálové, protože velmi pozdě a najednou zjistili, že z Francie se po 50 letech nasunování muslimských Afričanů stává islámská země. A přesně toto je naplánováno s celou Evropskou unií v rámci Agendy 2050.

Migrant tedy přijede na lodičce do Evropy a řekne, že je vysoce kvalifikovaný pracovník. Umí pěstovat africké pouštní kozy. Ty vyžadují jako podestýlku stepní trávu smíchanou s pouštním pískem, jinak dojí méně. Vyžadují speciální krmivo. Imigrační úředník s ohromeným výrazem ve tváři pokývá hlavou a řekne: “To je odborník na slovo vzatý!” Takhle přesně to bude fungovat a těch vysoce kvalifikovaných migrantů budou statisíce každý rok. Poznáte to podle halal obchodů s nastřelenými nálepkami Bio.

Zapomeňte na raketové inženýry a kardiochirurgy, tihle vysoce kvalifikovaní pracovníci mají expertízu v jiných oborech, ne tak prestižních. Kdyby měli prestižní kvalifikaci, asi by nemigrovali ze své země na lodičce do EU nalehko a nenechávali by za sebou doma rodinu, a když by ji nechali, nechtěli by se s ní slučovat v EU. Virová hysterie tak odklonila pozornost lidí od migrace a podívejte se, jak využili pandemii k protlačení dohody o reformě migrace.

Zdroj: 1

loading...