Cenzurované video: Muslim přiznává, že hlavním cílem je islamizace Evropy

single-image

Muž přiznává, že neprchá před válkou či před persekucí ISIS. Syrský uprchlík při interview s arabským televizním kanálem přiznává, že jeho hlavním cílem není uniknout válce či persekuci ISIS, nýbrž „islamizovat“ Evropu konvertováním jejích občanů k islámu. „Mým hlavním cílem, kvůli kterému jsem opustil Sýrii, je vést lidi k přijetí islámu,“ uvádí tento muž, když vztyčuje svůj prst vzhůru.

Ten člověk říká, že je ochoten „prodat“ svou zemi i své vlastní rodiče, aby se dostal do „ráje“ pomocí konverze Evropanů k islámu, když ti pak budou následovně „islamizovat ostatní“.

„Přísahám Alláhovi, že jsem sem přišel jedině kvůli tomuto jedinému cíli. Všiml jsem si, že jsou zvídaví a ochotní se naším prostřednictvím s islámem obeznámit,“ dodal.

Jak vysvětluje Robert Spencer, koncept hidžrahu, čili džihádu formou emigrace, je v Koránu oslavován jako zvláště záslužný prostředek šíření islámu na nová území.

„A kdokoliv emigruje kvůli Alláhovi, nalezne na zemi mnoho míst a hojnost,“ uvádí Korán (4:100). „A kdokoliv opustí svůj domov jako emigrant pro Alláha a jako Jeho Posel a pak ho zmůže smrt, toho zásluhy jsou vždy oceněny Alláhem. A Alláh je vždy Odpouštějící a Milosrdný.“

Jak jsme referovali už před tím, někteří islamisté jsou v propagování masové migrace muslimů do Evropy jako prostředku vytěsnění křesťanství islámem ještě otevřenější.

Vrcholný imám Sheikh Muhammad Ayed pronesl v mešitě Al-Aqsa v Jeruzalémě proslov, v němž tvrdil, že muslimové by měli migrační krize využít, aby se vmísili mezi evropské občany a „jejich země dobyli.“
„Evropa stárne a chřadne a potřebuje lidsky posílit,“ řekl Ayed. „Oni nejsou motivováni soucitem s Levantou, jejím lidem a jejími uprchlíky,“ řekl Ayed s dodatkem, „brzy je zadupeme do země, s Alláhovým přičiněním.“

„Po celé Evropě jsou všechna srdce pohlcena nenávistí k muslimům. Přejí si naši smrt, ale už ztratili svou plodnost, takže hledají plodnost v našich řadách,“ dodal.

„My jim tu plodnost dáme! My s nimi vychováme děti, protože my máme dobýt jejich země!“

Mezitím v této souvislosti jinde hlásí Breitbart: „Skupina sedmi mužů během vpádu na berlínskou železnici U-Bahn zpívala válečný popěvek oblíbený u Islamistického státu a pokoušela se rekrutovat další pasažéry.“
Úřady poté, co tato skupina islamistů rozdávala pro-ISIS propagandu, vyšetřují, zda je tento čin, jak říká policie „podporou teroristické organizace.“

Níže se podívejte na video, na kterém diskutuji o plíživé islamizaci Evropy.

Zdroj: 1

loading...