Brusel vytočen: Neziskovky v Maďarsku musí zveřejňovat politické financování ze zahraničí

single-image

Každý Maďar bude vědět o každém forintu poslaném ze zahraničí s politickým účelem, protože na to má právo“, prohlásil premiér Viktor Orbán. (Foto: Vpolitice.pl)

A právě takováto transparentnost najednou pije Bruselu krev. Každá neziskovka v Maďarsku totiž bude mít povinnost zveřejnit každou finanční podporu ze zahraničí převyšující 1500€.

Navíc, takové neziskovky musí povinně uvést na svých propagačních a publikačních materiálech, že jsou spoufinancovány ze zahraničí.

Není možné, aby parlamentní subjekty provozující politickou činnost podléhaly přísnějším pravidlům než subjekty občanské, provozující politickou činnost v nemenší míře, zdůvodnil transparentní opatření premiér Orbán.  

A to je transparentnost, kterou chce Evropská komise za pomoci Soudu EU radši nuceně znetransparentnit

Zdroj: 1 a 2

loading...