Belgičané jsou nyní menšinou ve vlastním hlavním městě Bruselu

single-image

Poprvé se Belgičané stali menšinou ve vlastním hlavním městě Bruselu, které je mimochodem také faktickým hlavním městem Evropské unie, píše belgický magazín Pmagazine na základě údajů tamního statistického úřadu. (Foto: Youtube)

Politicky korektní termín pro tento vývoj se nazývá „rozmanitost“, ale méně „korektní“ termín, který však může být stejně vhodný, je „kolonizace“. V bruselském městě, kde počet výskytu koronaviru raketově roste, je téměř 80 procent populace cizího původu.

Složení belgického a bruselského obyvatelstva podle národnosti

Je to poprvé, co belgická statistická agentura Statbel zmapovala původ belgického obyvatelstva. Sčítání bylo provedeno nejen při sčítání současných národností, ale i národností rodičů. Pokud první státní příslušnost, s níž byl jednotlivec nebo alespoň jeho rodiče zapsáni v národním registru, nebyla belgická, pak tato osoba není podle statistického úřadu považována za belgickou národnost.

Před deseti lety bylo ještě 74,9 procent obyvatel celé Belgie „belgickými Belgičany“, jak statistický úřad označuje etnické Belgičany. Dnes tento poměr činí 67,9 procenta, což znamená vážný pokles počtu Belgičanů.

1. ledna 2020 tvořilo obyvatelstvo království 67,9 procenta Belgičanů belgického původu, 19,7 procenta Belgičanů cizího původu (tj. Belgičanů s jedním či dvěma rodiči cizí národnosti nebo Belgičanů, jejichž první registrovaná národnost je cizí) a zbývajících 12,4 procenta jsou lidé jiné národnosti. To představuje 7 806 078, 2 259 912 a 1 426 651 obyvatel.

Tyto trendy postihují západní země. Například původní obyvatelstvo Francie následuje a mohlo by se během příštích desetiletí stát menšinou, což platí i pro Norsko.

Různorodost původu v rámci populace žijící v Belgii se zvyšuje, protože před 10 lety, v roce 2010, činil podíl Belgičanů belgického původu 74,3 procenta, podíl Belgičanů zahraničního původu 15,5 procenta a podíl osob, které nejsou Belgičany, 10,2 procenta.

Podíl Belgičanů belgického původu se také zvyšuje s věkem. V Belgii dosahuje 54,3 procent u osob ve věku 0-17 let, 66,3 u osob ve věku 18-64 let a 87,3 u osob starších 65 let.

Zdroj: 1

loading...