Bahamy byly záměrně zasaženy systémem klimatických zbraní. Proč? Tady jsou důkazy…

single-image

Klimaterorismus pod falešnou vlajkou slouží k prosazování globalistických plánů OSN. Bahamy se staly obětí, díky níž má celý svět nyní šanci pochopit novou normalitu: počasí se stalo válečnou zbraní hromadného ničení. Originál článku: https://themillenniumreport.com/2019/09/operation-dorian-devastation-the-bahamas-were-purposely-targeted-with-weaponized-weather-why/

Co se dá říci k výše uvedené fotografii? – Takto vypadá klimatický terorismus.

Jde o skutečnou operaci pod falešnou vlajkou, neboť geoinženýři, kteří vyrábějí a manipulují tyto superbouře, tak činí se záměrem, aby z nich byla obviněna Matka Příroda.

Devastační operace Dorian byla provedena globalistickou kabalou Nového světového řádu (New World Order, NWO) za účelem terorizování a traumatizace obyvatel a totálního zničení Baham.

Ale proč Bahamy?

Predátorský kapitalismus je nyní v závěrečné fázi svého životního cyklu. V této pokročilé fázi jeho sebedestrukce je svět svědkem toho, jak had predátorského kapitalismu požírá svou vlastní hlavu.

Mocenské elity, které sídlí na samém vrcholu planetárního potravního řetězce, si vybudovaly apetit, který je nenasytný a neukojitelný. Proto kradou vše, co stojí za ukradení. V čele seznamu jimi kýžených věcí stojí půda, přírodní bohatství a zásoby vody. Obzvláště vysoko jsou jimi hodnoceny krásné a strategicky položené ostrovy.

Bahamy představují téměř panenské souostroví – přes 700 ostrovů, které bylo obsazeno Brity v roce 1718. Tato kolonie britské koruny se v roce 1973 stala nezávislým územím Commonwealthu pod vládou britské královny Alžběty II. .[1]

Pokud jde o hrubý domácí produkt na hlavu, Bahamy jsou jednou z nejbohatších zemí Ameriky (za USA a Kanadou); jejich ekonomika je založena na turistice a offshore financích. [1]

Není nutné zmiňovat, že mezi různými frakcemi těch, kteří sedí na vrcholu pyramidy světové moci, probíhá dramatický boj. Zatímco dříve existoval jednolitý blok vládnoucích elitářů, nyní jsou v ráji potíže: každá frakce v rámci globalistické kabaly NWO má svou vlastní agendu, a některé z nich se liší od hlavního plánu.
Pro státní a národnostní hnutí celého světa je důležité pochopit, že každé z těchto velkých politických hnutí zaujímá seriózní místo u stolu PPPP (Political Power Parties Pyramid), a to buď přímo nebo v zastoupení.

Pouze s tímto základním porozuměním budou národy světa schopny shodit jho imperialismu, který se maskuje za různé -ismy: komunismus, fašismus, globalismus, nacionalismus, marxismus a kapitalismus, socialismus a libertarianismus. Každý z těchto -ismů je denodenně efektivně využíván k rozdělení a ovládnutí světového společenství států.

Zpět k operaci Devastace hurikánem Dorian:

Tato komplexní černá operace je současně i globální psychooperací, jejímž záměrem je zahnat všechny národy světa do ohrady poslušného podvolení.

Která hlava státu neviděla, jak Dorian devastuje kdysi panenské a krásné Bahamské ostrovy?
Která vláda státu si nevšimla totální destrukce státní ekonomiky, infrastruktury a společnosti?
Doporučený článek anglicky:
HURRICANE DORIAN: Another Geoengineered Hurricane Tornado with a Political Purpose (Hurikán Dorian: další geoinženýrsky vytvořené hurikánové tornádo s politickým cílem)
I když psychologická část operace má více podtextů, hlavní je tento: každý stát a každá hlava státu, která opustí rezervaci politické korektnosti, bude zasažena vysoce destruktivním, smrtícím počasím použitým jako zbraň. Ať vás ani nenapadne vyjít z rezervace. Ti, kteří tak učiní, činí to pod hrozbou smrti … nebo něčeho horšího.

Nyní, když se ostrov Grand Bahama stal scénou pro teroristický zločin nemající obdoby, zbytek světa na tuto totální devastaci nikdy nezapomene. Každý vůdce státu a každý občan každé země nyní ví, že se může rovněž stát obětí takovéto klimatické zbraně.

I vnitrozemské státy se mohou stát cílem geoinženýrské potopy či ničivého sucha, záplav a lesních požárů, tornád a mikrotornád, sněhových bouří, krupobití, sesuvů a propadů půdy.

Agenda OSN

Mocenské síly tradičně užívají dvou primárních cest, jak nuceně odstranit domorodé národy z jejich otcovské půdy. Preferovaným způsobem byl dříve ozbrojený konflikt a válečný terorismus; avšak v současnosti jsou stále více preferovány klimatické zbraně.

Hlavními plány OSN na rozbití států jsou dokumenty Agenda 21 a Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj, které jsou globalisty denně implementovány.

Klíčovým bodem této tajné agendy je vytvoření speciální environmentálních koridorů a zelených prostorů, které jsou budoucími enklávami rezervovanými pro bohaté elity. Bahamy stále jsou takovým vytouženým rájem, avšak nyní tam probíhá válka mezi 1% nejbohatších.
Viz článek anglicky: SUPERSTORM DORIAN – THE 9/11 HURRICANE – Follow the Money (Superbouře Dorian – hurikán typu 9/11: bahamský daňový ráj pod útokem)

Závěry:

Každý obyvatel planety Země je nyní zranitelný tímto typem klimatického terorismu pod falešnou vlajkou a systémem klimatických/meteorologických/geoinženýrských zbraní.

Bahamy, jak lze říci při pohledu na šokující destrukci, se staly obětí, díky které celý svět může nyní procitnout tváří v tvář nové normalitě – počasí slouží elitám jako zbraň hromadného ničení.

Co učiní celosvětové společenství států, aby čelilo této neustálé hrozbě?

Jak lidé budou čelit globalistům a jejich geoinženýrským teroristům?

Kdy bude jednou provždy ukončena tato zločinnost trvající již mnoho desetiletí?

Hnutí We the People může začít tím, že rozšíří tento důležitý post (anglicky):
“An Open Letter to the Chemtrail Deniers and Global Warming Stalwarts“. („Otevřený dopis popíračům chemtrails a oddaným stoupencům globálního oteplování“)

Je skutečnou existenciální nutnosti, aby každý obyvatel této modré planety pochopil velikost a hloubku informací obsažených v následujícím expozé.

Článek anglicky:HURRICANE DORIAN: A Frankenstorm Created by Chemtrails, HAARP and other Geoengineering Technologies (Hurikán Dorian: Frankenšteinovská bouře vytvořená pomocí chemtrail, HAARP a dalších geoinženýrských technologií).

Zdroj: 1

loading...